เนื้อเพลง The World is Full of Crashing Bores คำอ่านไทย Morrissey

You must be wondering how
(ยู มัสท์ บี วันเดอะริง ฮาว)
The boy next door turned out
(เดอะ บอย เน๊กซท ดอร์ เทิร์น เอ๊าท)
Have a care, But don’t stare
(แฮ็ฝ อะ แคร์ , บั๊ท ด้อนท์ สแทร์)
Because he’s still there
(บิคอส อีส สทิลล แดร์)
Lamenting policewomen policemen silly women taxmen
(Lamentings policewomen โพลีสแมน ซิ๊ลลี่ วีมเอิน taxmen)
Uniformed whores, They who wish to hurt you, Work within the law
(ยู๊นิฟอร์ม โฮ , เด ฮู วิ๊ช ทู เฮิร์ท ยู , เวิ๊ร์ค วิธอิน เดอะ ลอว์)
This world is full, So full of crashing bores
(ดิส เวิลด อีส ฟูล , โซ ฟูล อ็อฝ แคร๊ชชิง บอรฺ)
And I must be one, ‘Cos no one ever turns to me to say
(แอนด์ ดาย มัสท์ บี วัน , คอซ โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เทิร์น ทู มี ทู เซย์)
Take me in your arms, Take me in your arms, And love me
(เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม , เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม , แอนด์ ลัฝ มี)

You must be wondering how
(ยู มัสท์ บี วันเดอะริง ฮาว)
The boy next door turned out
(เดอะ บอย เน๊กซท ดอร์ เทิร์น เอ๊าท)
Have a care, And say a prayer
(แฮ็ฝ อะ แคร์ , แอนด์ เซย์ อะ พเรเออะ)
Because he’s still there
(บิคอส อีส สทิลล แดร์)

Lamenting policewomen policemen silly women taxmen
(Lamentings policewomen โพลีสแมน ซิ๊ลลี่ วีมเอิน taxmen)
Uniformed whores, Educated criminals, Work within the law
(ยู๊นิฟอร์ม โฮ , เอดยุเคท ครีมอิแน็ล , เวิ๊ร์ค วิธอิน เดอะ ลอว์)
This world is full, Oh oh, So full of crashing bores
(ดิส เวิลด อีส ฟูล , โอ โอ , โซ ฟูล อ็อฝ แคร๊ชชิง บอรฺ)
And I must be one, cos no one ever turns to me to say
(แอนด์ ดาย มัสท์ บี วัน , คอซ โน วัน เอ๊เฝ่อร์ เทิร์น ทู มี ทู เซย์)
Take me in your arms, Take me in your arms
(เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม , เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม)
And love me, And love me
(แอนด์ ลัฝ มี , แอนด์ ลัฝ มี)

What really lies, Beyond the constraints of my mind
(ว๊อท ริแอ็ลลิ ไล , บียอนด์ เดอะ ค็อนสทเรนท อ็อฝ มาย ไมนด์)
Could it be the sea, With fate mooning back at me
(เคิด ดิท บี เดอะ ซี , วิธ เฟ้ท moonings แบ็ค แกท มี)
No it’s just more lock jawed pop stars
(โน อิทซ จั๊สท โม ล๊อค จอ พ็อพ สทาร์)
Thicker than pig sh*t, Nothing to convey
(ทิคเกอร์ แฑ็น พิก ฌะ *ที , นัธอิง ทู คอนเฝย์)
They’re so scared to show intelligence
(เดรว โซ ซคา ทู โชว์ อินเทลลิเจ็นซ)
It might smear their lovely career
(อิท ไมท ซเมีย แดร์ ลัฝลิ แคร์เรีย)

This world, I am afraid, Is designed for crashing bores
(ดิส เวิลด , ไอ แอ็ม อะเฟรด , อีส ดีไซนํ ฟอร์ แคร๊ชชิง บอรฺ)
I am not one, I am not one
(ไอ แอ็ม น็อท วัน , ไอ แอ็ม น็อท วัน)
You don’t understand, You don’t understand, And yet you can
(ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , ยู ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด , แอนด์ เย๊ท ยู แคน)
Take me in your arms and love me, Love me, And love me
(เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน ลัฝ มี , ลัฝ มี , แอนด์ ลัฝ มี)

Take me in your arms and love me, Love me, love me
(เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน ลัฝ มี , ลัฝ มี , ลัฝ มี)
Take me in your arms and love me, Take me in your arms and love me
(เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน ลัฝ มี , เท้ค มี อิน ยุร อาร์ม แซน ลัฝ มี)
Would you do, Would you do, What you should do, Oh oh oh, Oh oh
(เวิด ยู ดู , เวิด ยู ดู , ว๊อท ยู เชิด ดู , โอ โอ โอ , โอ โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The World is Full of Crashing Bores คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น