เนื้อเพลง The Word is Alive คำอ่านไทย Casting Crowns

Looking out from His throne
(ลุคอิง เอ๊าท ฟรอม ฮิส ธโรน)
The Father of light and of men
(เดอะ ฟ๊าเท่อร อ็อฝ ไล๊ท แอนด์ อ็อฝ เม็น)
Chose to make Himself known
(โชส ทู เม้ค ฮิมเซลฟ โนน)
And show us the way back to him
(แอนด์ โชว์ อัซ เดอะ เวย์ แบ็ค ทู ฮิม)

Speaking wisdom and truth
(ซพีคอิง วีสดัม แอนด์ ทรู๊ธ)
Into the hearts of peasants and Kings
(อิ๊นทู เดอะ ฮาร์ท อ็อฝ เพ๊สเส๊นท แซน คิง)
He began to unveil
(ฮี บิแกน ทู อันเฝล)
The Word that would change the course of all things
(เดอะ เวิร์ด แดท เวิด เช้งจํ เดอะ คอร์ส อ็อฝ ออล ทริง)

With eyes wide open all would see
(วิธ อาย ไวด์ โอ๊เพ่น ออล เวิด ซี)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And it cuts like a sword through darkness
(แอนด์ ดิท คัท ไล๊ค เก ซ๊อร์ด ทรู ดาคเน็ซ)
With a message of life to the hopeless and the frail
(วิธ อะ เม๊สเสจ อ็อฝ ไล๊ฟ ทู เดอะ โฮพเล็ซ แซน เดอะ ฟเรล)
Breathing life into all who believe
(บรีสดิง ไล๊ฟ อิ๊นทู ออล ฮู บีลี๊ฝ)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And the world and its glories will fade
(แอนด์ เดอะ เวิลด แอนด์ อิทซ กรอยรีสฺ วิล เฟด)
But His truth it will not pass away
(บั๊ท ฮิส ทรู๊ธ อิท วิล น็อท เพซ อะเวย์)
It remains yesterday and forever the same
(อิท รีเมน เยซเทอะดิ แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร เดอะ เซม)
The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)

Simple strokes on a page
(ซิ๊มเพิ่ล ซโตรก ออน อะ เพจ)
Eternity’s secrets revealed
(อิเทอนิทิ ซี๊เขร็ท รีฝีล)
Carried on from age to age
(แคร์รี่ ออน ฟรอม เอจ ทู เอจ)
It speaks truth to us even still
(อิท สพี๊ค ทรู๊ธ ทู อัซ อี๊เฝ่น สทิลล)

As the rain falls from heaven
(แอส เดอะ เรน ฟอลล์ ฟรอม เฮ๊ฝเฝ่น)
Feeds the earth before it returns
(ฟีด ดิ เอิร์ทร บีฟอร์ อิท รีเทิร์น)
Lord, let your Word fall on us
(หลอร์ด , เล็ท ยุร เวิร์ด ฟอลล์ ออน อัซ)
And bring forth the fruit you deserve
(แอนด์ บริง โฟธ เดอะ ฟรุ๊ท ยู ดิเสิฝ)

With eyes wide open let us see
(วิธ อาย ไวด์ โอ๊เพ่น เล็ท อัซ ซี)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And it cuts like a sword through darkness
(แอนด์ ดิท คัท ไล๊ค เก ซ๊อร์ด ทรู ดาคเน็ซ)
With a message of life to the hopeless and the frail
(วิธ อะ เม๊สเสจ อ็อฝ ไล๊ฟ ทู เดอะ โฮพเล็ซ แซน เดอะ ฟเรล)
Breathing life into all who believe
(บรีสดิง ไล๊ฟ อิ๊นทู ออล ฮู บีลี๊ฝ)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And the world and its glories will fade
(แอนด์ เดอะ เวิลด แอนด์ อิทซ กรอยรีสฺ วิล เฟด)
But His truth it will not pass away
(บั๊ท ฮิส ทรู๊ธ อิท วิล น็อท เพซ อะเวย์)
It remains yesterday and forever the same
(อิท รีเมน เยซเทอะดิ แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร เดอะ เซม)
The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)

The bible was inscribed over a period of 2000 years
(เดอะ ไบบล วอส อินซไครบ โอ๊เฝ่อร รา พี๊เหรียด อ็อฝ 2000 เยียร์)
In times of war and in days of peace
(อิน ไทม์ อ็อฝ วอร์ แอนด์ อิน เดย์ อ็อฝ พี๊ซ)
By kings, physicians, tax collectors, farmers, fishermen, singers and shepherds
(บาย คิง , ฟิสีฌแอ็น , แท๊กซ ค็อลเลคเทอะ , ฟาเมอะ , fishermen , ซีงเออะ แซน เฌพเอิด)
The marvel is that a library so perfectly cohesive
(เดอะ ม๊าร์เฝ่ล อีส แดท ดา ไล๊บรารี่ โซ เพอเฟ็คทลิ โคะฮีซิฝ)
Could have been produced by such a diverse crowd
(เคิด แฮ็ฝ บีน โพรดิ๊วซ บาย ซัช อะ ไดเฝิซ คราวดํ)
Over a period of time which stagers the imagination
(โอ๊เฝ่อร รา พี๊เหรียด อ็อฝ ไทม์ วิช ซเทจเออะ ดิ อิแมจิเนฌัน)
Jesus is it’s grand subject our good is designed and the Glory of God is its end
(จีสัซ ซิส อิทซ แกรนด์ ซั๊บเจ็คท เอ๊า กู๊ด อีส ดีไซนํ แอนด์ เดอะ กล๊อรี่ อ็อฝ ก๊อด อีส อิทซ เอ็นด)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And it cuts like a sword through darkness
(แอนด์ ดิท คัท ไล๊ค เก ซ๊อร์ด ทรู ดาคเน็ซ)
With a message of life to the hopeless and the frail
(วิธ อะ เม๊สเสจ อ็อฝ ไล๊ฟ ทู เดอะ โฮพเล็ซ แซน เดอะ ฟเรล)
Breathing life into all who believe
(บรีสดิง ไล๊ฟ อิ๊นทู ออล ฮู บีลี๊ฝ)

The Word is alive
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ)
And the world and its glories will fade
(แอนด์ เดอะ เวิลด แอนด์ อิทซ กรอยรีสฺ วิล เฟด)
But His truth it will not pass away
(บั๊ท ฮิส ทรู๊ธ อิท วิล น็อท เพซ อะเวย์)
It remains yesterday and forever the same
(อิท รีเมน เยซเทอะดิ แอนด์ ฟอเร๊เฝ่อร เดอะ เซม)
The Word is alive [The world and its glories will fade]
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ [ เดอะ เวิลด แอนด์ อิทซ กรอยรีสฺ วิล เฟด ])
The Word is alive [His truth it will not pass away]
(เดอะ เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ [ ฮิส ทรู๊ธ อิท วิล น็อท เพซ อะเวย์ ])
His Word is alive [His Word is alive, His Word is alive]
(ฮิส เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ [ ฮิส เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ , ฮิส เวิร์ด อีส อะไล๊ฝ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Word is Alive คำอ่านไทย Casting Crowns

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น