เนื้อเพลง G’s up คำอ่านไทย Jim Jones feat Max B

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
G’s up n*gga, ho’s down
(จีส อั๊พ เอ็น *gga , โฮซ เดาน)
If the b*tch can’t swim she gon’drown
(อิ๊ฟ เดอะ บี *tch แค็นท สวิม ชี gondrown)
Runnin the streets totin’ the 4 pound
(รูนนิน เดอะ สทรีท โทดิน เดอะ โฟว เพานด)
U didn’t know we was them n*ggas, the n*gga u know now [dipset]
(ยู ดิ๊นอิน โนว์ วี วอส เด็ม เอ็น *ggas , เดอะ เอ็น *gga ยู โนว์ นาว [ dipset ])
[2x]
([ 2x ])

[MAx B:]
([ เมค บี : ])
I had to fade ‘m into black
(ไอ แฮ็ด ทู เฟด เอ็ม อิ๊นทู แบล๊ค)
Hit ‘m with the crossover made ‘m jump back
(ฮิท เอ็ม วิธ เดอะ crossover เมด เอ็ม จั๊มพ แบ็ค)
And before all that
(แอนด์ บีฟอร์ ออล แดท)
I used to make ‘m pump crack
(ไอ ยู๊ส ทู เม้ค เอ็ม พั๊มพ แคร๊ค)
Ridin’shotgun in the ?? slum back
(Ridinshotgun อิน เดอะ สลัม แบ็ค)
Max leave the streets, please the don’t want that
(เมค ลี๊ฝ เดอะ สทรีท , พลีซ เดอะ ด้อนท์ ว้อนท แดท)
They need me in the sh*t
(เด นี๊ด มี อิน เดอะ ฌะ *ที)
The .40 cals is mine, the nina’s we could split
(เดอะ 40 แคว ซิส ไมน์ , เดอะ นี้นา วี เคิด สพลิ๊ท)
Cock back, squeeze off, started feedin ‘m with the 5th
(ค๊อค แบ็ค , สควี๊ซ ออฟฟ , สท๊าร์ท feedin เอ็ม วิธ เดอะ 5th)
And u couldn’t really hide, cause i seen that n*gga trip
(แอนด์ ยู คูดซึ่น ริแอ็ลลิ ไฮด์ , ค๊อส ไอ ซีน แดท เอ็น *gga ทริ๊พ)
U ain’t seen a n*gga flip
(ยู เอน ซีน อะ เอ็น *gga ฟลิพ)
Untill they bank 50 g’s and u feed a n*gga shrimps
(อันธิล เด แบ๊งค 50 จีส แซน ยู ฟี อะ เอ็น *gga ชิ๊มพ์)
39, 40 and u feed a n*gga strips
(39 , 40 แอนด์ ยู ฟี อะ เอ็น *gga ซทริพ)
Beat the n*gga b*tch,
(บีท เดอะ เอ็น *gga บี *tch ,)
Till she bleedin from the lips…yeah
(ทิลล์ ชี บลีดิน ฟรอม เดอะ ลิพ เย่)
Got me speedin in the six
(ก็อท มี speedin อิน เดอะ ซิกซ์)
Drunk off the hen, breezin in the mist
(ดรั๊งค ออฟฟ เดอะ เฮ็น , บลีซิน อิน เดอะ มิซท)
Chicks believin in the d*ck, d*ck
(ชิค บีลิฝวิน อิน เดอะ ดี *ck , ดี *ck)
Feenin’for a sniff
(Feeninfor รา ซนิฟ)
Got me needin for a spliff
(ก็อท มี นีดิน ฟอร์ รา สพิริฟ)
Ain’t a thing funny, when u f*cking with this money
(เอน ดา ทริง ฟันนิ , เว็น ยู เอฟ *คิง วิธ ดิส มั๊นนี่)
I’ma lean u off a cliff…..g’s up
(แอมอา ลีน ยู ออฟฟ อะ คลิฟ จีส อั๊พ)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[Jim Jones:]
([ จิม โจเนส : ])
The picture gettin clearer
(เดอะ พิ๊คเจ้อร์ เกดดิน เคียเลอ)
If it was bricks than the strip we had to tear it up
(อิ๊ฟ อิท วอส บริ๊ค แฑ็น เดอะ ซทริพ วี แฮ็ด ทู เทียร์ อิท อั๊พ)
If it’s beef, the .45th we had to gear
(อิ๊ฟ อิทซ บี๊ฟ , เดอะ 45th วี แฮ็ด ทู เกียร์)
Lookin at my life through this rear viewer mirror
(ลุคกิน แอ็ท มาย ไล๊ฟ ทรู ดิส เรียร์ viewer มิเร่อร์)
Burnin in the pike in this brand new Carrera
(เบินนิน อิน เดอะ ไพค อิน ดิส แบรนดฺ นิว Carrera)
The game funny, mo’ money it’s gets weirder
(เดอะ เกม ฟันนิ , โม มั๊นนี่ อิทซ เก็ท weirder)
My gang hungry, no money that we scared off
(มาย แก๊ง ฮั๊งกรี้ , โน มั๊นนี่ แดท วี ซคา ออฟฟ)
And do us both a favor my n*gga, and don’t compare us
(แอนด์ ดู อัซ โบทรฺ อะ เฟเฝอะ มาย เอ็น *gga , แอนด์ ด้อนท์ คอมแพร์ อัซ)
We still loosin soldiers at this war
(วี สทิลล loosin โซ๊ลเจ้อร์ แอ็ท ดิส วอร์)
Like every other week i’m pourin cold drinks at the floor
(ไล๊ค เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ วี๊ค แอม โพวริน โคลด์ ดริ๊งค แอ็ท เดอะ ฟลอร์)
We just lost iky, he was going to the store
(วี จั๊สท ล็อซท iky , ฮี วอส โกอิ้ง ทู เดอะ สโทร์)
That’s why i roll around the fully loaded in the door
(แด้ท วาย ไอ โรลล อะราวนฺดฺ เดอะ ฟูลลิ โหลด อิน เดอะ ดอร์)
Majority time, i’m tryna stay above the poverty line
(มะจ๊อริที่ ไทม์ , แอม ทายนา สเทย์ อะโบ๊ฝ เดอะ พ๊อฝเฝอร์ที่ ไลน์)
And that’s a major part of my grind
(แอนด์ แด้ท ซา เม๊เจ้อร์ พาร์ท อ็อฝ มาย ไกรนด)
I still hit the hood and park my car in the nine
(ไอ สทิลล ฮิท เดอะ ฮุด แอนด์ พาร์ค มาย คารํ อิน เดอะ ไนน)
While the little n*ggas pump hard with dimes
(ไวล์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *ggas พั๊มพ ฮาร์ด วิธ ไดม)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[J:]
([ เจ : ])
The say succes is like amen [pray for me]
(เดอะ เซย์ succes ซิส ไล๊ค เอเมน [ เพรย์ ฟอร์ มี ])
U see police will arrest us while we rollin’
(ยู ซี โพลิ๊ซ วิล อะเร๊สท อัซ ไวล์ วี โรลลิน)
We stay on heat so if u press we ain’t foldin
(วี สเทย์ ออน ฮีท โซ อิ๊ฟ ยู เพรส วี เอน foldin)
U see me in the streets so there ain’t no question bout ??
(ยู ซี มี อิน เดอะ สทรีท โซ แดร์ เอน โน เคว๊สชั่น เบาท)
[M:]
([ เอ็ม : ])
We pimpin easy
(วี พิมปิน อีสอิ)
N*ggas hate, come teach me
(เอ็น *ggas เฮท , คัม ที๊ช มี)
The n*ggas with the big cake they couldn’t reach me [I KNOW]
(เดอะ เอ็น *ggas วิธ เดอะ บิ๊ก เค้ก เด คูดซึ่น รี๊ช มี [ ไอ โนว์ ])
Now when they see us, they kick game, everything all peachy
(นาว เว็น เด ซี อัซ , เด คิ๊ค เกม , เอ๊วี่ติง ออล พิษชี่)
Snitch n*ggas put ‘m beneath me, believe me
(สนิดชฺ เอ็น *ggas พุท เอ็ม บีนี๊ทร มี , บีลี๊ฝ มี)
[J:]
([ เจ : ])
F*ck ’em i can’t let them break me
(เอฟ *ck เอ็ม ไอ แค็นท เล็ท เด็ม เบร๊ค มี)
A ?? and a man is what it makes me
(อะ แอนด์ อะ แมน อีส ว๊อท ดิธ เม้ค มี)
I rather ride in the lambo’s and the AC
(ไอ ร๊าเธ่อร์ ไรด์ อิน เดอะ ลอมโบซ แซน ดิ aC)
Top down, stoppin for nothing, coming through frollin’
(ท๊อพ เดาน , สตอปพิน ฟอร์ นัธอิง , คัมอิง ทรู frollin)
[M:]
([ เอ็ม : ])
I tryna to be, one of these n*ggas that do it for nuttin
(ไอ ทายนา ทู บี , วัน อ็อฝ ฑิส เอ็น *ggas แดท ดู อิท ฟอร์ นัทดิน)
I got a passion for this sh*t cause i love it
(ไอ ก็อท ดา แพ๊ชชั่น ฟอร์ ดิส ฌะ *ที ค๊อส ไอ ลัฝ อิท)
Like a piece of p*ssy when i’m f*ckin, waitin to come
(ไล๊ค เก พี๊ซ อ็อฝ พี *ssy เว็น แอม เอฟ *ckin , เว๊ทดิน ทู คัม)
Runnin the streets at lennox ave, waving the gun
(รูนนิน เดอะ สทรีท แอ็ท เลนเนิกซฺ อาเฝ , เวฝวิ่ง เดอะ กัน)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[Jones talkin’ until end]
([ โจเนส ทอคกิ่น อันทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง G’s up คำอ่านไทย Jim Jones feat Max B

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น