เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Kirk Franklin

The heavens were silent
(เดอะ เฮ๊ฝเฝ่น เวอ ไซ๊เล่นท)
The earth weeped in pain
(ดิ เอิร์ทร วีพ อิน เพน)
Nations were trembling and hope never came
(เน๊ชั่น เวอ ทเรมบลิง แอนด์ โฮพ เน๊เฝ่อร์ เคม)
A Terror filled the air
(อะ เท๊อร์เร่อร์ ฟิลล ดิ แอร์)
And it wouldn’t go away
(แอนด์ ดิท วูดดึ่น โก อะเวย์)
We needed a hero to come and save
(วี นี๊ด อะ ฮีโร่ ทู คัม แอนด์ เซฝ)

Famine and hunger,
(แฟ๊ไมน์ แอนด์ ฮังเกอะ ,)
Disease in the land
(ดีซี๊ส อิน เดอะ แลนด์)
The hatred the killing taking lives from your hand
(เดอะ เฮทเร็ด เดอะ คีลลิง เทคอิง ไล้ฝ ฟรอม ยุร แฮนด์)
Creation waits through the darkness we pray
(คริเอฌัน เว้ท ทรู เดอะ ดาคเน็ซ วี เพรย์)
Tell me where is the hero to come and save
(เทลล มี แวร์ อีส เดอะ ฮีโร่ ทู คัม แอนด์ เซฝ)

Through the nails
(ทรู เดอะ เนล)
Through the thorns
(ทรู เดอะ ธอน)
From the hill to the grave
(ฟรอม เดอะ ฮิลล์ ทู เดอะ เกรฝ)
Was a voice in the distance the lamb that was slain
(วอส ซา ว๊อยซ์ อิน เดอะ ดิ๊สแท่นซํ เดอะ แล็ม แดท วอส ซเลน)
My soul had no song and my debt I couldn’t pay
(มาย โซล แฮ็ด โน ซ็อง แอนด์ มาย เด็บ ไอ คูดซึ่น เพย์)
When I needed a hero you came and you saved
(เว็น นาย นี๊ด อะ ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ ยู เซฝ)

To the homeless
(ทู เดอะ โฮมเลสซ)
The widow
(เดอะ วิดโด้ว)
The fatherless son
(เดอะ ฟาเดอร์เลส ซัน)
To the sick and the broken alone with no one
(ทู เดอะ ซิ๊ค แอนด์ เดอะ บโรเค็น อะโลน วิธ โน วัน)
Lift up you head your hope is on the way
(ลิฟท อั๊พ ยู เฮด ยุร โฮพ อีส ออน เดอะ เวย์)
When we needed a hero you came and you saved the day
(เว็น วี นี๊ด อะ ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ ยู เซฝ เดอะ เดย์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
When the curtain had closed
(เว็น เดอะ เค๊อร์เท่น แฮ็ด โคลส)
And it felt like the end
(แอนด์ ดิท เฟ็ลท ไล๊ค ดิ เอ็นด)
When your blood caught the fall and took away every sin
(เว็น ยุร บลัด คอท เดอะ ฟอลล์ แอนด์ ทุค อะเวย์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิน)
Even though men deny
(อี๊เฝ่น โธ เม็น ดีนาย)
You’re the only sacrifice
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ แซ๊คริไฟซ์)
That loved us enough you loved us so much Lord
(แดท ลัฝ อัซ อีน๊าฟ ยู ลัฝ อัซ โซ มัช หลอร์ด)
That you gave your life see you saved my life
(แดท ยู เกฝ ยุร ไล๊ฟ ซี ยู เซฝ มาย ไล๊ฟ)

Now I can see you I’m no longer ashamed
(นาว ไอ แคน ซี ยู แอม โน ลองเงอ อะเชมดฺ)
Your power I feel see our lives have exchanged
(ยุร พ๊าวเว่อร์ ไอ ฟีล ซี เอ๊า ไล้ฝ แฮ็ฝ เอ็กซเช้งจ)
Every wrong is erased, Jesus
(เอ๊เฝอร์รี่ รอง อีส อีเรส , จีสัซ)
You are my hero you came and you saved the day
(ยู อาร์ มาย ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ ยู เซฝ เดอะ เดย์)

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
When the curtain had closed
(เว็น เดอะ เค๊อร์เท่น แฮ็ด โคลส)
And it felt like the end
(แอนด์ ดิท เฟ็ลท ไล๊ค ดิ เอ็นด)
When your blood caught the fall and took away every sin
(เว็น ยุร บลัด คอท เดอะ ฟอลล์ แอนด์ ทุค อะเวย์ เอ๊เฝอร์รี่ ซิน)
Even though men deny
(อี๊เฝ่น โธ เม็น ดีนาย)
You’re the only sacrifice
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ แซ๊คริไฟซ์)
That loved us enough you love us so much Lord
(แดท ลัฝ อัซ อีน๊าฟ ยู ลัฝ อัซ โซ มัช หลอร์ด)
That you gave your life see you saved my life
(แดท ยู เกฝ ยุร ไล๊ฟ ซี ยู เซฝ มาย ไล๊ฟ)

Now I can see you I’m no longer ashamed
(นาว ไอ แคน ซี ยู แอม โน ลองเงอ อะเชมดฺ)
Your power I feel see our lives have exchanged
(ยุร พ๊าวเว่อร์ ไอ ฟีล ซี เอ๊า ไล้ฝ แฮ็ฝ เอ็กซเช้งจ)
Every wrong is erased, Jesus
(เอ๊เฝอร์รี่ รอง อีส อีเรส , จีสัซ)
You are my hero you came and you saved [x2]
(ยู อาร์ มาย ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ ยู เซฝ [ x2 ])
You are my hero you came and saved The day
(ยู อาร์ มาย ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ เซฝ เดอะ เดย์)

[Vamp:]
([ แฝ็มพ : ])
You saved you saved the day [repeat]
(ยู เซฝ ยู เซฝ เดอะ เดย์ [ รีพี๊ท ])

you are my hero you came and you saved the day
(ยู อาร์ มาย ฮีโร่ ยู เคม แอนด์ ยู เซฝ เดอะ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hero คำอ่านไทย Kirk Franklin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น