เนื้อเพลง Something’s Going On คำอ่านไทย A

Somethings going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)
I don’t know what I did
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ไอ ดิด)
But it worked out fine again
(บั๊ท ดิธ เวิ๊ร์ค เอ๊าท ไฟน อะเกน)

Got you in my song
(ก็อท ยู อิน มาย ซ็อง)
It sounds like a hit
(อิท ซาวน์ด ไล๊ค เก ฮิท)
It’s gonna be alright again
(อิทซ กอนนะ บี ออลไร๊ท อะเกน)

We’re something to celebrate
(เวีย ซัมติง ทู เซ๊เลเบรท)
The more you love, the more you hate
(เดอะ โม ยู ลัฝ , เดอะ โม ยู เฮท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Take some time to graduate
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู กแรจอิวเอ็ท)
Take some time and don’t be late
(เท้ค ซัม ไทม์ แอนด์ ด้อนท์ บี เหลท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Nothing’s going right
(นัธอิง โกอิ้ง ไร๊ท)
This could go on all night
(ดิส เคิด โก ออน ออล ไน๊ท)
Gotta raise my game again
(กอททะ เร้ส มาย เกม อะเกน)

You’re the same as me
(ยัวร์ เดอะ เซม แอส มี)
I fit you perfectly
(ไอ ฟิท ยู เพอเฟ็คทลิ)
I’ll never be the same again
(อิลล เน๊เฝ่อร์ บี เดอะ เซม อะเกน)

We’re something to celebrate
(เวีย ซัมติง ทู เซ๊เลเบรท)
The more you love, the more you hate
(เดอะ โม ยู ลัฝ , เดอะ โม ยู เฮท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Take some time to graduate
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู กแรจอิวเอ็ท)
Take some time and don’t be late
(เท้ค ซัม ไทม์ แอนด์ ด้อนท์ บี เหลท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Oh,
(โอ ,)
I wanna stare at you
(ไอ วอนนา สแทร์ แอ็ท ยู)
I wanna stare at you
(ไอ วอนนา สแทร์ แอ็ท ยู)
I wanna stare at you all night
(ไอ วอนนา สแทร์ แอ็ท ยู ออล ไน๊ท)

I wanna stare at you
(ไอ วอนนา สแทร์ แอ็ท ยู)
I wanna stare at you
(ไอ วอนนา สแทร์ แอ็ท ยู)
Wanna be wearing you all night
(วอนนา บี เวียริง ยู ออล ไน๊ท)
Yeah, something’s going on!
(เย่ , ซัมติง โกอิ้ง ออน !)

We’re something to celebrate
(เวีย ซัมติง ทู เซ๊เลเบรท)
The more you love, the more you hate
(เดอะ โม ยู ลัฝ , เดอะ โม ยู เฮท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Take some time to graduate
(เท้ค ซัม ไทม์ ทู กแรจอิวเอ็ท)
Take some time and don’t be late
(เท้ค ซัม ไทม์ แอนด์ ด้อนท์ บี เหลท)
Who cares about us anyway?
(ฮู แคร์ อะเบ๊าท อัซ เอนอิเว)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

Come on!
(คัมมอน !)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)
Oh yeah
(โอ เย่)
Something’s going on
(ซัมติง โกอิ้ง ออน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Something’s Going On คำอ่านไทย A

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น