เนื้อเพลง I Will Not Forget You คำอ่านไทย Sarah McLachlan

I remember the nights i watched as you lay sleeping
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เดอะ ไน๊ท ซาย ว๊อทช แอส ยู เลย์ ซลีพพิง)
Your body gripped by some far away dream
(ยุร บ๊อดี้ กริพ บาย ซัม ฟาร์ อะเวย์ ดรีม)
Well i was so scared and so in love then
(เวลล ไอ วอส โซ ซคา แอนด์ โซ อิน ลัฝ เด็น)
And so lost in all of you that i had seen
(แอนด์ โซ ล็อซท อิน ออล อ็อฝ ยู แดท ไอ แฮ็ด ซีน)

But no one ever talked in the darkness
(บั๊ท โน วัน เอ๊เฝ่อร์ ท๊อล์ค อิน เดอะ ดาคเน็ซ)
No voice ever added fuel to the fire
(โน ว๊อยซ์ เอ๊เฝ่อร์ แอ๊ด ฟู๊เอล ทู เดอะ ไฟเออะร)
No light ever shone in the doorway
(โน ไล๊ท เอ๊เฝ่อร์ โฌนฌอน อิน เดอะ ดอร์เวย์)
Deep in the hollow of earthly desires
(ดี๊พ อิน เดอะ ฮ๊อลโล่ว อ็อฝ เอิธลิ ดีไซรํ)

But if in some dream there was brightness
(บั๊ท อิ๊ฟ อิน ซัม ดรีม แดร์ วอส บไรทเน็ซ)
If in some memory some sort of sign
(อิ๊ฟ อิน ซัม เม๊มโมรี่ ซัม ซ๊อร์ท อ็อฝ ซายน)
And flesh be revived in the shadows
(แอนด์ เฟลช บี ริไฝฝ อิน เดอะ แฌดโอ)
Blessed our bodies would lay so entwined
(เบล๊ส เอ๊า บอดีสฺ เวิด เลย์ โซ เอ็นทไวน)

Chorus
(ค๊อรัส)
And i will oh i will not forget you
(แอนด์ ดาย วิล โอ ไอ วิล น็อท ฟอร์เก๊ท ยู)
Nor will i ever let you go
(นอ วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)
I will oh i will not forget you
(ไอ วิล โอ ไอ วิล น็อท ฟอร์เก๊ท ยู)

I remember when you left in the morning at daybreak
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ เว็น ยู เล๊ฟท อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอ็ท daybreak)
So silent you stole from my bed
(โซ ไซ๊เล่นท ยู ซโทล ฟรอม มาย เบ๊ด)
To go back to the one who possesses your soul
(ทู โก แบ็ค ทู ดิ วัน ฮู possesses ยุร โซล)
And i back to the life that i dread.
(แอนด์ ดาย แบ็ค ทู เดอะ ไล๊ฟ แดท ไอ เดรด)

So i ran like the wind to the water
(โซ ไอ แร็น ไล๊ค เดอะ วินด ทู เดอะ ว๊อเท่อร)
Please don’t leave me again i cried
(พลีซ ด้อนท์ ลี๊ฝ มี อะเกน นาย คราย)
And i threw bitter tears at the ocean
(แอนด์ ดาย ธรู บิ๊ทเท่อร์ เทียร์ แอ็ท ดิ โอ๊เชี่ยน)
But all that came back was the tide…
(บั๊ท ดอร์ แดท เคม แบ็ค วอส เดอะ ไทด์)

Chorus
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will Not Forget You คำอ่านไทย Sarah McLachlan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น