เนื้อเพลง M.V.P. คำอ่านไทย Teairra Mari

[Teairra Spoken:]
([ Teairra ซโพเค็น : ])
Yeah, uh huh
(เย่ , อา ฮู)
Teairra Mari
(Teairra Mari)
Allstar
(Allstar)
Come On, Come on
(คัมมอน , คัมมอน)
Lets Go!
(เล็ท โก !)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Well let me start out by saying this
(เวลล เล็ท มี สท๊าร์ท เอ๊าท บาย เซอิง ดิส)
And there ain’t no game in this
(แอนด์ แดร์ เอน โน เกม อิน ดิส)
Don’t even think you waste my time
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ทริ๊งค ยู เวซท มาย ไทม์)
I know that I’m not the only one
(ไอ โนว์ แดท แอม น็อท ดิ โอ๊นลี่ วัน)
So don’t get it twisted son
(โซ ด้อนท์ เก็ท ดิธ ทวิสท ซัน)
No, I don’t think that you’re all mine
(โน , ไอ ด้อนท์ ทริ๊งค แดท ยัวร์ ออล ไมน์)
Baby boy what I do know
(เบ๊บี้ บอย ว๊อท ไอ ดู โนว์)
Is that I’m inexpandable
(อีส แดท แอม inexpandable)
You’ll never find another like me
(โยว เน๊เฝ่อร์ ไฟนด์ อะน๊าเทร่อร์ ไล๊ค มี)
Cuz all the others just fall in line
(คัซ ออล ดิ อ๊อเธ่อร์ จั๊สท ฟอลล์ อิน ไลน์)
I come first and they’re behind
(ไอ คัม เฟิร์สท แอนด์ เดรว บีฮายน์)
This is where you need to be
(ดิส ซิส แวร์ ยู นี๊ด ทู บี)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Cuz you think that I’m just whatever [Whatever]
(คัซ ยู ทริ๊งค แดท แอม จั๊สท ฮว็อทเอฝเออะ [ ฮว็อทเอฝเออะ ])
Trust me, it don’t get no better
(ทรัสท มี , อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบ๊ทเท่อร์)
I don’t know what you’ve been told
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ บีน โทลด)
But I know you won’t disagree
(บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว็อนท ดิซักริ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cuz I’m the franchise
(คัซ แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
Boy you can’t lie
(บอย ยู แค็นท ไล)
You know that I’ll be everything you need [you need]
(ยู โนว์ แดท อิลล บี เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด [ ยู นี๊ด ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
That’s why I’m your wifey
(แด้ท วาย แอม ยุร วายฟี)
Can’t another girl on earth see me [See me]
(แค็นท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล ออน เอิร์ทร ซี มี [ ซี มี ])
Well I’m the franchise
(เวลล แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
The one you can’t deny
(ดิ วัน ยู แค็นท ดีนาย)
I’m the only one for you indeed [Indeed]
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ ยู อินดี๊ด [ อินดี๊ด ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
The number one wifey
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน วายฟี)
That’s why you always running back to me
(แด้ท วาย ยู ออลเว รันนิง แบ็ค ทู มี)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
So don’t even try to play me love
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ธราย ทู เพลย์ มี ลัฝ)
Like a silly girl
(ไล๊ค เก ซิ๊ลลี่ เกิร์ล)
Cuz it ain’t going down like that
(คัซ อิท เอน โกอิ้ง เดาน ไล๊ค แดท)
And yeah I know you got plenty friends and I’m just one of them
(แอนด์ เย่ ไอ โนว์ ยู ก็อท เพล๊นที่ เฟรน แซน แอม จั๊สท วัน อ็อฝ เด็ม)
But baby I’m not falling back
(บั๊ท เบ๊บี้ แอม น็อท ฟ๊อลิง แบ็ค)
I just want you to know that I’m still gonna ride for you
(ไอ จั๊สท ว้อนท ยู ทู โนว์ แดท แอม สทิลล กอนนะ ไรด์ ฟอร์ ยู)
Cuz we still have fun
(คัซ วี สทิลล แฮ็ฝ ฟัน)
I’m not going anywhere
(แอม น็อท โกอิ้ง เอนอิฮแว)
I’ll stay with you, I don’t care
(อิลล สเทย์ วิธ ยู , ไอ ด้อนท์ แคร์)
That’s why you make me number one, yeah
(แด้ท วาย ยู เม้ค มี นั๊มเบ้อร์ วัน , เย่)

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
Cuz you think that I’m just whatever [You think]
(คัซ ยู ทริ๊งค แดท แอม จั๊สท ฮว็อทเอฝเออะ [ ยู ทริ๊งค ])
Trust me, it don’t get no better
(ทรัสท มี , อิท ด้อนท์ เก็ท โน เบ๊ทเท่อร์)
I don’t know what you’ve been told
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ยู๊ฟ บีน โทลด)
But I know you won’t disagree [Hey]
(บั๊ท ไอ โนว์ ยู ว็อนท ดิซักริ [ เฮ ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cuz I’m the franchise [Franchise]
(คัซ แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส [ แฟร๊นไช้ส ])
Boy you can’t lie
(บอย ยู แค็นท ไล)
You know that I’ll be everything you need [Yeah yeah yeah yeah]
(ยู โนว์ แดท อิลล บี เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด [ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
That’s why I’m your wifey
(แด้ท วาย แอม ยุร วายฟี)
Can’t another girl on earth see me [See me]
(แค็นท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล ออน เอิร์ทร ซี มี [ ซี มี ])
Well I’m the franchise
(เวลล แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
The one you can’t deny
(ดิ วัน ยู แค็นท ดีนาย)
I’m the only one for you indeed [You indeed, ohh]
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ ยู อินดี๊ด [ ยู อินดี๊ด , โอ้ ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
The number one wifey
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน วายฟี)
That’s why you always running back to me
(แด้ท วาย ยู ออลเว รันนิง แบ็ค ทู มี)

Cuz I’m the franchise
(คัซ แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
Boy you can’t lie [Franchise]
(บอย ยู แค็นท ไล [ แฟร๊นไช้ส ])
You know that I’ll be everything you need [You, you, oh]
(ยู โนว์ แดท อิลล บี เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด [ ยู , ยู , โอ ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
That’s why I’m your wifey
(แด้ท วาย แอม ยุร วายฟี)
Can’t another girl on earth see me [Earth see me, no no]
(แค็นท อะน๊าเทร่อร์ เกิร์ล ออน เอิร์ทร ซี มี [ เอิร์ทร ซี มี , โน โน ])
Well I’m the franchise
(เวลล แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
The one you can’t deny [No no]
(ดิ วัน ยู แค็นท ดีนาย [ โน โน ])
I’m the only one for you indeed [Oh no]
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ ยู อินดี๊ด [ โอ โน ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
The number one wifey
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน วายฟี)
Thats why you always running back to me [Come on, come on]
(แด้ท วาย ยู ออลเว รันนิง แบ็ค ทู มี [ คัมมอน , คัมมอน ])

[Bridge:]
([ บริดจ : ])
I’m the number one draft pick
(แอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ดรัฟท พิค)
You know you gotta have it
(ยู โนว์ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท)
My loyalty is everlasting
(มาย ลอยแอ็ลทิ อีส เอฝเวอร์ลาสทิง)
And baby girl right here’s a classic
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล ไร๊ท เฮียร ซา คแลซซิแค็ล)
I’m nothing like your last chick
(แอม นัธอิง ไล๊ค ยุร ล๊าสท ชิค)
And losing me would be so tragic
(แอนด์ โรซิง มี เวิด บี โซ ทแรจอิค)
I’m the number one draft pick [I’m the number one, yeah yeah]
(แอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ดรัฟท พิค [ แอม เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน , เย่ เย่ ])
You know you gotta have it
(ยู โนว์ ยู กอททะ แฮ็ฝ อิท)
My loyalty is everlasting [Everlasting, yeah yeah yeah yeah]
(มาย ลอยแอ็ลทิ อีส เอฝเวอร์ลาสทิง [ เอฝเวอร์ลาสทิง , เย่ เย่ เย่ เย่ ])
And baby girl right here’s a classic
(แอนด์ เบ๊บี้ เกิร์ล ไร๊ท เฮียร ซา คแลซซิแค็ล)
I’m nothing like your last chick
(แอม นัธอิง ไล๊ค ยุร ล๊าสท ชิค)
And losing me would be so tragic [Woah woahhh]
(แอนด์ โรซิง มี เวิด บี โซ ทแรจอิค [ ว้าว woahhh ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Cuz I’m the franchise
(คัซ แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
Boy you can’t lie [Franchise]
(บอย ยู แค็นท ไล [ แฟร๊นไช้ส ])
You know that I’ll be everything you need [Ohhhhh]
(ยู โนว์ แดท อิลล บี เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด [ โอ้ ])
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
That’s why I’m your wifey
(แด้ท วาย แอม ยุร วายฟี)
Can’t no other girl on earth see me [Oh no]
(แค็นท โน อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ออน เอิร์ทร ซี มี [ โอ โน ])
Well I’m the franchise
(เวลล แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
The one you can’t deny
(ดิ วัน ยู แค็นท ดีนาย)
I’m the only one for you indeed [You indeed]
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ ยู อินดี๊ด [ ยู อินดี๊ด ])
I’m the M.V.P. [M.V.P.]
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี [ เอ็ม วี พี ])
The number one wifey [Oh yeah yeah yeah yeah]
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน วายฟี [ โอ เย่ เย่ เย่ เย่ ])
That’s why you always running back to me
(แด้ท วาย ยู ออลเว รันนิง แบ็ค ทู มี)

Cuz I’m the franchise [Boy you know what it is]
(คัซ แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส [ บอย ยู โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ])
Boy you can’t lie
(บอย ยู แค็นท ไล)
You know that I’ll be everything you need [Don’t play with me, no]
(ยู โนว์ แดท อิลล บี เอ๊วี่ติง ยู นี๊ด [ ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี , โน ])
I’m the M.V.P [Cuz I’m a franchise playa]
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี [ คัซ แอม มา แฟร๊นไช้ส พอลเย ])
That’s why I’m your wifey
(แด้ท วาย แอม ยุร วายฟี)
Can’t no other girl on earth see me
(แค็นท โน อ๊อเธ่อร์ เกิร์ล ออน เอิร์ทร ซี มี)
Well I’m the franchise
(เวลล แอม เดอะ แฟร๊นไช้ส)
The one you can’t deny
(ดิ วัน ยู แค็นท ดีนาย)
I’m the only one for you indeed
(แอม ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ ยู อินดี๊ด)
I’m the M.V.P.
(แอม เดอะ เอ็ม วี พี)
The number one wifey
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน วายฟี)
That’s why you always running back to me
(แด้ท วาย ยู ออลเว รันนิง แบ็ค ทู มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.V.P. คำอ่านไทย Teairra Mari

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น