เนื้อเพลง Before I Met You คำอ่านไทย Usher

Oooohh ohh Ye yeah
(โอ้ฮู โอ้ ยี เย่)

Remember [x16] You Know You Changed My Life
(รีเม๊มเบ่อร์ [ x16 ] ยู โนว์ ยู เช้งจํ มาย ไล๊ฟ)
In So Many Ways I Just Think Back To How I Used To Be And How
(อิน โซ เมนอิ เวย์ ซาย จั๊สท ทริ๊งค แบ็ค ทู ฮาว ไอ ยู๊ส ทู บี แอนด์ ฮาว)
You Delt With Me I Just Wanna Thank You….
(ยู Delt วิธ มี ไอ จั๊สท วอนนา แธ๊งค์ ยู)

Just encase I Never See Your Face Again [Face Again]
(จั๊สท เอ็นเคซ ไอ เน๊เฝ่อร์ ซี ยุร เฟซ อะเกน [ เฟซ อะเกน ])
Just encase The Worse Was Meant To Happen [ Happen]
(จั๊สท เอ็นเคซ เดอะ เวิ๊ร์ส วอส เม็นท ทู แฮ๊พเพ่น [ แฮ๊พเพ่น ])
Just encase Tomorrow Never Come There Is Something you should Know
(จั๊สท เอ็นเคซ ทูม๊อโร่ว เน๊เฝ่อร์ คัม แดร์ อีส ซัมติง ยู เชิด โนว์)
I’ve Given You Every Bit Of The Man I Am [The Man I Am]
(แอฝ กีฝเอ็น ยู เอ๊เฝอร์รี่ บิท อ็อฝ เดอะ แมน นาย แอ็ม [ เดอะ แมน นาย แอ็ม ])
I Know At Times It Wasn’t Pretty But It Was All I Had
(ไอ โนว์ แอ็ท ไทม์ ซิท วอสซึ้น พริ๊ทที่ บั๊ท ดิธ วอส ซอร์ ไอ แฮ็ด)
And I Never Held Back Now Pull A Little Bit And The World Can
(แอนด์ ดาย เน๊เฝ่อร์ เฮ็ลด แบ็ค นาว พูลล อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท แอนด์ เดอะ เวิลด แคน)
Contest To This That Baby You Filpped My Program Upside Down
(ค๊อนเทสทํ ทู ดิส แดท เบ๊บี้ ยู Filpped มาย พโรกแร็ม อัพไซต์ เดาน)

I Was A Hustler And A Player Girl Before I Met You
(ไอ วอส ซา ฮัซเลอะ แอนด์ อะ เพย์เยอร์ เกิร์ล บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
I Took A Little Somethin Hide A Little Somethin Before I Met You
(ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไฮด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
But How You Made A Difference ou Look What I’ve Missin
(บั๊ท ฮาว ยู เมด อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อู ลุ๊ค ว๊อท แอฝ มิซซิน)
You Got My Life Together And I Thank You Forever
(ยู ก็อท มาย ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
I Really Used To Go Out Alot Before I Met You
(ไอ ริแอ็ลลิ ยู๊ส ทู โก เอ๊าท อล๊อต บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
Had A New One Everynight and Sometimes I Had Two
(แฮ็ด อะ นิว วัน เอฟรี่ไนท์ แอนด์ ซัมไทม์ ซาย แฮ็ด ทู)
But All Of That Had Changed My Game My Frame Of Mind
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ แดท แฮ็ด เช้งจํ มาย เกม มาย เฟรม อ็อฝ ไมนด์)
You Got It Right And I Love You For Life [For Life] Girl I Love You For Life
(ยู ก็อท ดิธ ไร๊ท แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ [ ฟอร์ ไล๊ฟ ] เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)

There Was So Many Times I Wasn’t There For You
(แดร์ วอส โซ เมนอิ ไทม์ ซาย วอสซึ้น แดร์ ฟอร์ ยู)
If Every One Of Those Times I Hated Myself For
(อิ๊ฟ เอ๊เฝอร์รี่ วัน อ็อฝ โฑส ไทม์ ซาย แฮ็ท ไมเซลฟ ฟอร์)
The Way I Went About It The Ups And The Downs
(เดอะ เวย์ ไอ เว็นท อะเบ๊าท ดิธ ดิ อัพสฺ แซน เดอะ เดาน)
One Foot In While The Other Foots Out
(วัน ฟุ้ท อิน ไวล์ ดิ อ๊อเธ่อร์ ฟุ้ท เอ๊าท)
Nothin On You Nothin On Another But I Ain’t No
(นอทติน ออน ยู นอทติน ออน อะน๊าเทร่อร์ บั๊ท ไอ เอน โน)
Different From Any Other Brother
(ดีฟเฟอะเร็นท ฟรอม เอ๊นี่ อ๊อเธ่อร์ บร๊าเท่อรํ)
So What I Give To Right Here Right Now In This Here
(โซ ว๊อท ไอ กี๊ฝ ทู ไร๊ท เฮียร ไร๊ท นาว อิน ดิส เฮียร)
Place Does The Voice Stay Loud In This Here Space
(เพลส โด เดอะ ว๊อยซ์ สเทย์ เลาด อิน ดิส เฮียร สเพ๊ซ)
With My Heart Poured Out As I State My Case As I Break it Down
(วิธ มาย ฮาร์ท พาว เอ๊าท แอส ซาย สเทท มาย เค๊ส แอส ซาย เบร๊ค อิท เดาน)
To Tell You Were I’m Coming From So You See The Good You’ve Done
(ทู เทลล ยู เวอ แอม คัมอิง ฟรอม โซ ยู ซี เดอะ กู๊ด ยู๊ฟ ดัน)
So You Feel The Change You Make Staay With Me Everyday
(โซ ยู ฟีล เดอะ เช้งจํ ยู เม้ค Staay วิธ มี เอวี่เดย์)

I Was A Hustler And A Player Girl Before I Met You
(ไอ วอส ซา ฮัซเลอะ แอนด์ อะ เพย์เยอร์ เกิร์ล บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
I Took A Little Somethin Hide A Little Somethin Before I Met You
(ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไฮด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
But How You Made A Difference ou Look What I’ve Missin
(บั๊ท ฮาว ยู เมด อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อู ลุ๊ค ว๊อท แอฝ มิซซิน)
You Got My Life Together And I Thank You Forever
(ยู ก็อท มาย ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
I Really Used To Go Out Alot Before I Met You
(ไอ ริแอ็ลลิ ยู๊ส ทู โก เอ๊าท อล๊อต บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
Had A New One Everynight and Sometimes I Had Two
(แฮ็ด อะ นิว วัน เอฟรี่ไนท์ แอนด์ ซัมไทม์ ซาย แฮ็ด ทู)
But All Of That Had Changed My Game My Frame Of Mind
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ แดท แฮ็ด เช้งจํ มาย เกม มาย เฟรม อ็อฝ ไมนด์)
You Got It Right And I Love You For Life [I Love You For Life] Girl I Love You For Life
(ยู ก็อท ดิธ ไร๊ท แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ [ ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ ] เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)

Girl If I Die Tonight Before I Wake Know That You Touched My Life
(เกิร์ล อิ๊ฟ ฟาย ดาย ทูไน๊ท บีฟอร์ ไอ เว้ค โนว์ แดท ยู ทั๊ช มาย ไล๊ฟ)
In Ooo So Many Ways And Sugar Is a Song Is All I Have To Give
(อิน อู้ โซ เมนอิ เวย์ แซน ชู๊ก้าร อีส ซา ซ็อง อีส ซอร์ ไอ แฮ็ฝ ทู กี๊ฝ)
Would You Remember……….
(เวิด ยู รีเม๊มเบ่อร์)
Remember Remember [Remember My Heart] Remember It Was Good
(รีเม๊มเบ่อร์ รีเม๊มเบ่อร์ [ รีเม๊มเบ่อร์ มาย ฮาร์ท ] รีเม๊มเบ่อร์ อิท วอส กู๊ด)
Remember I Tired As Long As I Could Remember That I Gave Till I Had
(รีเม๊มเบ่อร์ ไอ ไทร์ แอส ลอง แอส ซาย เคิด รีเม๊มเบ่อร์ แดท ไอ เกฝ ทิลล์ ไอ แฮ็ด)
Nothing Left Remember My Voice Everyday….. Oooo
(นัธอิง เล๊ฟท รีเม๊มเบ่อร์ มาย ว๊อยซ์ เอวี่เดย์ อู้)

I Was A Hustler And A Player Girl Before I Met You
(ไอ วอส ซา ฮัซเลอะ แอนด์ อะ เพย์เยอร์ เกิร์ล บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
I Took A Little Somethin Hide A Little Somethin Before I Met You
(ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไฮด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
But How You Made A Difference ou Look What I’ve Missin
(บั๊ท ฮาว ยู เมด อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อู ลุ๊ค ว๊อท แอฝ มิซซิน)
You Got My Life Together And I Thank You Forever
(ยู ก็อท มาย ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
I Really Used To Go Out Alot Before I Met You
(ไอ ริแอ็ลลิ ยู๊ส ทู โก เอ๊าท อล๊อต บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
Had A New One Everynight and Sometimes I Had Two
(แฮ็ด อะ นิว วัน เอฟรี่ไนท์ แอนด์ ซัมไทม์ ซาย แฮ็ด ทู)
But All Of That Had Changed My Game My Frame Of Mind
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ แดท แฮ็ด เช้งจํ มาย เกม มาย เฟรม อ็อฝ ไมนด์)
You Got It Right And I Love You For Life [I Love You For Life] Girl I Love You For Life
(ยู ก็อท ดิธ ไร๊ท แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ [ ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ ] เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)

I Was A Hustler And A Player Girl Before I Met You
(ไอ วอส ซา ฮัซเลอะ แอนด์ อะ เพย์เยอร์ เกิร์ล บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
I Took A Little Somethin Hide A Little Somethin Before I Met You
(ไอ ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน ไฮด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติน บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
But How You Made A Difference ou Look What I’ve Missin
(บั๊ท ฮาว ยู เมด อะ ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์ อู ลุ๊ค ว๊อท แอฝ มิซซิน)
You Got My Life Together And I Thank You Forever
(ยู ก็อท มาย ไล๊ฟ ทูเก๊ทเธ่อร์ แอนด์ ดาย แธ๊งค์ ยู ฟอเร๊เฝ่อร)
I Really Used To Go Out Alot Before I Met You
(ไอ ริแอ็ลลิ ยู๊ส ทู โก เอ๊าท อล๊อต บีฟอร์ ไอ เม็ท ยู)
Had A New One Everynight and Sometimes I Had Two
(แฮ็ด อะ นิว วัน เอฟรี่ไนท์ แอนด์ ซัมไทม์ ซาย แฮ็ด ทู)
But All Of That Had Changed My Game My Frame Of Mind
(บั๊ท ดอร์ อ็อฝ แดท แฮ็ด เช้งจํ มาย เกม มาย เฟรม อ็อฝ ไมนด์)
You Got It Right And I Love You For Life [I Love You For Life] Girl I Love You For Life
(ยู ก็อท ดิธ ไร๊ท แอนด์ ดาย ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ [ ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ ] เกิร์ล ไอ ลัฝ ยู ฟอร์ ไล๊ฟ)

Remember x37
(รีเม๊มเบ่อร์ x37)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before I Met You คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น