เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Jay Sean

How’d I let it get this far
(แอว ดาย เล็ท ดิธ เก็ท ดิส ฟาร์)
What was going through my mind
(ว๊อท วอส โกอิ้ง ทรู มาย ไมนด์)
Why’d you seem to have it all
(วาย ยู ซีม ทู แฮ็ฝ อิท ดอร์)
Yet you’re not mine
(เย๊ท ยัวร์ น็อท ไมน์)
Started off as just good friends
(สท๊าร์ท ออฟฟ แอส จั๊สท กู๊ด เฟรน)
Still we always step the line
(สทิลล วี ออลเว สเท็พ เดอะ ไลน์)
Coz falling for you was so easy
(คอซ ฟ๊อลิง ฟอร์ ยู วอส โซ อีสอิ)
Ohh..
(โอ้)

You’re everything I want
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท)
You’re everything I need
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ นี๊ด)
You’re everything I want my girl to be
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท มาย เกิร์ล ทู บี)
And even though I know
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์)
You’re in someone else’s heart
(ยัวร์ อิน ซัมวัน เอ๊ลส ฮาร์ท)
I can’t bare to be apart
(ไอ แค็นท แบร์ ทู บี อะพาร์ท)
See I’ve fallen for you
(ซี แอฝ ฟอลเล็น ฟอร์ ยู)
And I’ve gotta let you go
(แอนด์ แอฝ กอททะ เล็ท ยู โก)
And I know that I have got to
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ไอ แฮ็ฝ ก็อท ทู)
Find a way to get on with my life
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท ออน วิธ มาย ไล๊ฟ)

I don’t wanna let you go [let you go]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก [ เล็ท ยู โก ])
But it’s killing me inside [inside]
(บั๊ท อิทซ คีลลิง มี อิ๊นไซด์ [ อิ๊นไซด์ ])
How can I just carry on
(ฮาว แคน นาย จั๊สท แค๊รรี่ ออน)
I need some piece of mind [need some piece of mind]
(ไอ นี๊ด ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ [ นี๊ด ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ ])
How do I just move along [along]
(ฮาว ดู ไอ จั๊สท มู๊ฝ อะลอง [ อะลอง ])
And ignore the love so strong [so strong]
(แอนด์ อิกโน เดอะ ลัฝ โซ สทรอง [ โซ สทรอง ])
So until I see this through
(โซ อันทิล ไอ ซี ดิส ทรู)
I’ll be holding on to you
(อิลล บี โฮลดิง ออน ทู ยู)

To you… baby…
(ทู ยู เบ๊บี้)

Throughout the years with her I’ve tried
(ธรูเอาท เดอะ เยียร์ วิธ เฮอ แอฝ ทไร)
To find the joy beyond the pain
(ทู ไฟนด์ เดอะ จอย บียอนด์ เดอะ เพน)
But when the words and tears subside
(บั๊ท เว็น เดอะ เวิร์ด แซน เทียร์ ซับไซด)
Girl it’s still the same
(เกิร์ล อิทซ สทิลล เดอะ เซม)
And I can’t look into her eyes
(แอนด์ ดาย แค็นท ลุ๊ค อิ๊นทู เฮอ อาย)
Without thinking about you
(วิธเอ๊าท ติ้งกิง อะเบ๊าท ยู)
See I’ve tried but these feelings won’t leave me
(ซี แอฝ ทไร บั๊ท ฑิส ฟีลอิง ว็อนท ลี๊ฝ มี)
No….
(โน)

You’re everything I want
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท)
You’re everything I dream
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ดรีม)
You’re everything I want my girl to be
(ยัวร์ เอ๊วี่ติง ไอ ว้อนท มาย เกิร์ล ทู บี)
And even though I know
(แอนด์ อี๊เฝ่น โธ ไอ โนว์)
You’re in someone else’s arms
(ยัวร์ อิน ซัมวัน เอ๊ลส อาร์ม)
I can’t bare to be apart
(ไอ แค็นท แบร์ ทู บี อะพาร์ท)
See girl I fell for you
(ซี เกิร์ล ไอ เฟ็ล ฟอร์ ยู)
And I don’t wanna say goodbye
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ วอนนา เซย์ กู๊ดบาย)
And I know that I have got to
(แอนด์ ดาย โนว์ แดท ไอ แฮ็ฝ ก็อท ทู)
Find a way to get on with my life
(ไฟนด์ อะ เวย์ ทู เก็ท ออน วิธ มาย ไล๊ฟ)

I don’t wanna let you go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก)
But it’s killing me inside
(บั๊ท อิทซ คีลลิง มี อิ๊นไซด์)
How can I just carry on [how can I]
(ฮาว แคน นาย จั๊สท แค๊รรี่ ออน [ ฮาว แคน นาย ])
I need some piece of mind [piece of mind]
(ไอ นี๊ด ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ [ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์ ])
How do I just move along
(ฮาว ดู ไอ จั๊สท มู๊ฝ อะลอง)
And ignore the love so strong [so strong]
(แอนด์ อิกโน เดอะ ลัฝ โซ สทรอง [ โซ สทรอง ])
So until I see this through
(โซ อันทิล ไอ ซี ดิส ทรู)
I’ll be holding on to you
(อิลล บี โฮลดิง ออน ทู ยู)

I look away when he holds you
(ไอ ลุ๊ค อะเวย์ เว็น ฮี โฮลด์ ยู)
For I’m afraid that I might find
(ฟอร์ แอม อะเฟรด แดท ไอ ไมท ไฟนด์)
The look in your eyes
(เดอะ ลุ๊ค อิน ยุร อาย)
That I see when you were mine
(แดท ไอ ซี เว็น ยู เวอ ไมน์)
So tell me why I’ve got to be
(โซ เทลล มี วาย แอฝ ก็อท ทู บี)
The one to walk away
(ดิ วัน ทู ว๊อล์ค อะเวย์)
And leave you there in someone else’s arms
(แอนด์ ลี๊ฝ ยู แดร์ อิน ซัมวัน เอ๊ลส อาร์ม)
[Won’t let you go away
([ ว็อนท เล็ท ยู โก อะเวย์)

I don’t wanna let you go
(ไอ ด้อนท์ วอนนา เล็ท ยู โก)
But it’s killing me inside [killing me inside]
(บั๊ท อิทซ คีลลิง มี อิ๊นไซด์ [ คีลลิง มี อิ๊นไซด์ ])
How can I just carry on [how can I]
(ฮาว แคน นาย จั๊สท แค๊รรี่ ออน [ ฮาว แคน นาย ])
I need some piece of mind
(ไอ นี๊ด ซัม พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
How do I just move along
(ฮาว ดู ไอ จั๊สท มู๊ฝ อะลอง)
And ignore the love so strong
(แอนด์ อิกโน เดอะ ลัฝ โซ สทรอง)
So until I see this through [till I…till I]
(โซ อันทิล ไอ ซี ดิส ทรู [ ทิลล์ ไอ ทิลล์ ไอ ])
I’ll be holding on to you
(อิลล บี โฮลดิง ออน ทู ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Holding on คำอ่านไทย Jay Sean

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น