เนื้อเพลง O Come, O Come, Emmanuel คำอ่านไทย Bette Midler

O come, O come, Emmanuel
(โอ คัม , โอ คัม , เอมแมนยูเอว)
And ransom captive Israel
(แอนด์ แร๊นซั่ม แคพทิฝ อีสริเอ็ล)
That mourns in lonely exile here
(แดท โมน ซิน โลนลิ เอ๊กไซล์ เฮียร)
Until the Son of God appear
(อันทิล เดอะ ซัน อ็อฝ ก๊อด แอพเพียร์)
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ ! เอมแมนยูเอว)
Shall come to thee, O Israel.
(แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

O come, Thou Rod of Jesse, free
(โอ คัม , เฑา ร็อด อ็อฝ เจซซี่ , ฟรี)
Thine own from Satan’s tyranny
(ไฑน โอว์น ฟรอม ซาตาน ทีแระนิ)
From depths of Hell Thy people save
(ฟรอม เด็พธ อ็อฝ เฮ็ลล ไฑ พี๊เพิ่ล เซฝ)
And give them victory o’er the grave
(แอนด์ กี๊ฝ เด็ม ฝีคทรี่ oer เดอะ เกรฝ)
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ ! เอมแมนยูเอว)
Shall come to thee, O Israel.
(แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

O come, Thou Day-Spring, come and cheer
(โอ คัม , เฑา เดย์ สพริง , คัม แอนด์ เชียรํ)
Our spirits by Thine advent here
(เอ๊า สพีหริท บาย ไฑน แอดเฝ็นท เฮียร)
Disperse the gloomy clouds of night
(ดิสเพ๊อร์ส เดอะ กลูมอิ คลาวดํ อ็อฝ ไน๊ท)
And death’s dark shadows put to flight.
(แอนด์ เด้ท ด๊าร์ค แฌดโอ พุท ทู ฟไลท)
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ ! เอมแมนยูเอว)
Shall come to thee, O Israel.
(แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

O come, Thou Key of David, come,
(โอ คัม , เฑา คีย์ อ็อฝ เดหวิด , คัม ,)
And open wide our heavenly home;
(แอนด์ โอ๊เพ่น ไวด์ เอ๊า เฮฝเอ็นลิ โฮม 😉
Make safe the way that leads on high,
(เม้ค เซฟ เดอะ เวย์ แดท ลี๊ด ออน ไฮฮ ,)
And close the path to misery.
(แอนด์ โคลส เดอะ พาธ ทู มีสริ)
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ ! เอมแมนยูเอว)
Shall come to thee, O Israel.
(แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

O come, O come, Thou Lord of might,
(โอ คัม , โอ คัม , เฑา หลอร์ด อ็อฝ ไมท ,)
Who to Thy tribes, on Sinai’s height,
(ฮู ทู ไฑ ไทร๊บ์ , ออน Sinais ไฮท ,)
In ancient times did’st give the Law,
(อิน แอ๊นเซี่ยนท ไทม์ didst กี๊ฝ เดอะ ลอว์ ,)
In cloud, and majesty and awe.
(อิน คลาวดํ , แอนด์ ม๊าเจ๊สที่ แอนด์ ออว์)
Rejoice! Rejoice! Emmanuel
(รีจ๊อยซ ! รีจ๊อยซ ! เอมแมนยูเอว)
Shall come to thee, O Israel.
(แชลล์ คัม ทู ฑี , โอ อีสริเอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง O Come, O Come, Emmanuel คำอ่านไทย Bette Midler

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น