เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Bow Wow

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to ya, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยา , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)

[Bow Wow]
([ บาว เวา ])
Yall know wut it is when I step in da house,
(ยอล โนว์ วัท ดิธ อีส เว็น นาย สเท็พ อิน ดา เฮ้าส ,)
So stop sittin bak trynna figure me out,
(โซ สท๊อพ ซิทดิน บากคฺ ทายนา ฟิ๊กเก้อร มี เอ๊าท ,)
I know it dont sound right,
(ไอ โนว์ อิท ด้อนท์ ซาวน์ด ไร๊ท ,)
And I’m only 14 in ur life, 30 years old,
(แอนด์ แอม โอ๊นลี่ 14 อิน ur ไล๊ฟ , 30 เยียร์ โอลด์ ,)
cuz you only wearin gold, So you badder than me,
(คัซ ยู โอ๊นลี่ เวียริน โกลด์ , โซ ยู แบดเดอ แฑ็น มี ,)
cuz my first joint went triple P, and no matter wut I do,
(คัซ มาย เฟิร์สท จอยนท เว็นท ทริ๊พเพิ่ล พี , แอนด์ โน แม๊ทเท่อร์ วัท ไอ ดู ,)
when I step in the 2, the girls dey love me,
(เว็น นาย สเท็พ อิน เดอะ ทู , เดอะ เกิร์ล เด ลัฝ มี ,)
only reason that I’m winnin this, cuz I’m a gimmic,
(โอ๊นลี่ รี๊ซั่น แดท แอม วินนิน ดิส , คัซ แอม มา gimmic ,)
i know dats wut ur sayin, but I came to ur show,
(ไอ โนว์ แดซ วัท ur เซย์อิน , บั๊ท ไอ เคม ทู ur โชว์ ,)
wuz nobody in it, and you still think ur da man,
(wuz โนบอดี้ อิน หนิด , แอนด์ ยู สทิลล ทริ๊งค ur ดา แมน ,)
wut wuz dat, no promo, no radio, I kno you got
(วัท wuz แดซ , โน promo , โน เร๊ดิโอ , ไอ โน ยู ก็อท)
summtin to say,
(summtin ทู เซย์ ,)
its not your fault, cause you hot, but nobody else seem
(อิทซ น็อท ยุร ฟอลท , ค๊อส ยู ฮอท , บั๊ท โนบอดี้ เอ๊ลส ซีม)
to feel dat way,
(ทู ฟีล แดซ เวย์ ,)
see its like dis, when you rap people just clap, when I rap
(ซี อิทซ ไล๊ค ดิซ , เว็น ยู แร็พ พี๊เพิ่ล จั๊สท คแล็พ , เว็น นาย แร็พ)
dey shed tears, they no dat So So C dont flow crazy
(เด ชี เทียร์ , เด โน แดซ โซ โซ ซี ด้อนท์ โฟลว์ คเรสิ)
like Britney Spears, it is,
(ไล๊ค บริทนี่ ซเพีย , อิท อีส ,)
Ask yo momma, Ask ur brotha, Ask somebodys dad,
(อาสคฺ โย มอมมา , อาสคฺ ur บอตดา , อาสคฺ ซัมบอดี้ แด๊ด ,)
I’m colla poppin gansta I’m super bad
(แอม colla พอพปิน แก๊งดา แอม ซู๊เพ้อร์ แบ้ด)
mane I’m Crazy
(เมน แอม คเรสิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)

[Bow Wow]
([ บาว เวา ])

My apearance is headcok, throwbak, air force, no sox,
(มาย apearance อีส headcok , throwbak , แอร์ ฟอร์ซ , โน ซ็อคซ ,)
braided up, T- Shirt, jeans, jordans, and a barba watch,
(บเรด อั๊พ , ที เชิ๊ร์ท , ยีน , จอแดน , แอนด์ อะ บาร์บา ว๊อทช ,)
lock man, every color bands, I mean I switch
(ล๊อค แมน , เอ๊เฝอร์รี่ คัลเออะ แบนด์ , ไอ มีน นาย สวิทช์)
everytime da wind blow,
(เอ๊รี่ไทม์ ดา วินด โบลว์ ,)
when I aint puttin it down, playin around, you can
(เว็น นาย เอน พันดิน หนิด เดาน , เพลย์ยิน อะราวนฺดฺ , ยู แคน)
catch me in dat tecno,
(แค็ทช มี อิน แดซ tecno ,)
its mandatory dat I roc 2 chains, big only way
(อิทซ แมนดะโทริ แดซ ไอ ร็อค ทู เชน , บิ๊ก โอ๊นลี่ เวย์)
i do thangs,
(ไอ ดู เตง ,)
kid wit so much game, bad stay outta my range,
(คิด วิท โซ มัช เกม , แบ้ด สเทย์ เอ๊าตา มาย เร๊นจ ,)
cuz I can make a mountain move, if I wanted too,
(คัซ ไอ แคน เม้ค เก เม๊าเท่น มู๊ฝ , อิ๊ฟ ฟาย ว้อนท ทู ,)
but I really wanna move u, only roc it if its new,
(บั๊ท ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา มู๊ฝ ยู , โอ๊นลี่ ร็อค อิท อิ๊ฟ อิทซ นิว ,)
only top it if its true, so stop ur nonsense,
(โอ๊นลี่ ท๊อพ อิท อิ๊ฟ อิทซ ทรู , โซ สท๊อพ ur นอนเซ็นซ ,)
healthy bag, colored ful rags, jipos wit a whole
(เฮลธิ แบ๊ก , คัลเออะ ฟุล แร๊ก , jipos วิท ดา โฮล)
lot of sag,
(ล็อท อ็อฝ แซ๊ก ,)
dad in da range, mom in da jag, and I keep on all da tags,
(แด๊ด อิน ดา เร๊นจ , มัม อิน ดา แจ็ก , แอนด์ ดาย คี๊พ ออน ออล ดา แท็ก ,)
as yo momma, ask ur brotha , ask sumbodys dad,
(แอส โย มอมมา , อาสคฺ ur บอตดา , อาสคฺ ซัมบอดี แด๊ด ,)
I’m colla poppin gansta I’m super bad,
(แอม colla พอพปิน แก๊งดา แอม ซู๊เพ้อร์ แบ้ด ,)
u kno I’m Crazy
(ยู โน แอม คเรสิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)

[Bow Wow]
([ บาว เวา ])
Girls luv me
(เกิร์ล เลิฝ มี)
Bounce come on , bounce come on,
(เบ๊าสฺ คัมมอน , เบ๊าสฺ คัมมอน ,)
bounce come on, put yo hands wear my eyes can see,
(เบ๊าสฺ คัมมอน , พุท โย แฮนด์ แวร์ มาย อาย แคน ซี ,)
bounce come on, bounce come on, bounce come on,
(เบ๊าสฺ คัมมอน , เบ๊าสฺ คัมมอน , เบ๊าสฺ คัมมอน ,)
put yo hands wear my eyes can see
(พุท โย แฮนด์ แวร์ มาย อาย แคน ซี)

[Da Brat]
([ ดา บแร็ท ])
No otha women can be compared to Brat,
(โน ออดดา วีมเอิน แคน บี คอมแพร์ ทู บแร็ท ,)
all of a sudden, sum of them wanna be thugin,
(ออล อ็อฝ อะ ซัดดน , ซัม อ็อฝ เด็ม วอนนา บี thugin ,)
but they wouldnt, before I popped out da oven
(บั๊ท เด วูดดึ่น , บีฟอร์ ไอ พอพทฺ เอ๊าท ดา โอ๊เฝ่น)
hott,
(hott ,)
so then I show them I dont sit at da bottom
(โซ เด็น นาย โชว์ เด็ม ไอ ด้อนท์ ซิท แอ็ท ดา บ๊อทท่อม)
of da charts,
(อ็อฝ ดา ชาร์ท ,)
timbalands, and a halter top, wut I roc
(ทิมแบน , แอนด์ อะ ฮอลเทอะ ท๊อพ , วัท ไอ ร็อค)
is comfortable, whether dey feminine or not, to u,
(อีส คอมโฟเทเบิ่ล , ฮเวทเออะ เด เฟมอินิน ออ น็อท , ทู ยู ,)
dont worry bout wut lil popsy do, cuz imma keep
(ด้อนท์ ว๊อร์รี่ เบาท วัท ลิล popsy ดู , คัซ แอมมา คี๊พ)
on gettin my freak on, with heeps on, put da heat on,
(ออน เกดดิน มาย ฟรี๊ค ออน , วิธ heeps ออน , พุท ดา ฮีท ออน ,)
and breathe on him, you dont wanna see T-I-C’s on me,
(แอนด์ บรีฑ ออน ฮิม , ยู ด้อนท์ วอนนา ซี ที ไอ Cs ออน มี ,)
for V-I-P’s only, get into my ear and tell me wut u
(ฟอร์ วี ไอ Ps โอ๊นลี่ , เก็ท อิ๊นทู มาย เอียร แอนด์ เทลล มี วัท ยู)
want me to be,
(ว้อนท มี ทู บี ,)
cuz I can play out any scene, any episode, you can
(คัซ ไอ แคน เพลย์ เอ๊าท เอ๊นี่ ซีน , เอ๊นี่ เอพอิดซด , ยู แคน)
think of,
(ทริ๊งค อ็อฝ ,)
i can swing, it dont mean a thing, cuz I got dat bling,
(ไอ แคน สวิง , อิท ด้อนท์ มีน อะ ทริง , คัซ ไอ ก็อท แดซ บลิง ,)
got me a fresh out stylist, house on da hill,
(ก็อท มี อะ เฟรช เอ๊าท ซไทลอิซท , เฮ้าส ออน ดา ฮิลล์ ,)
22 inch wheels, take trips to maui, to closed deals,
(22 อิ้นช์ วีล , เท้ค ทริ๊พ ทู แมวลี , ทู โคลส ดีล ,)
I’m so real, notice a cop dat pop a female,
(แอม โซ เรียล , โน๊ทิซ อะ ค็อพ แดซ พ็อพ อะ ฟี๊เมล ,)
I’m so ill, showed you been hea 8 years,
(แอม โซ อิลล , โชว์ ยู บีน ฮี เอ๊ก เยียร์ ,)
told you I can neva be deal to deal, please believe it,
(โทลด ยู ไอ แคน นีฝวา บี ดีล ทู ดีล , พลีซ บีลี๊ฝ อิท ,)
undefeated,
(อันดิฟฟีเดด ,)
I aint neva been beat, cuz I’m just dat Crazy
(ไอ เอน นีฝวา บีน บีท , คัซ แอม จั๊สท แดซ คเรสิ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)
I’m crazy, how I dress and keep it fresh,
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ เดรส แซน คี๊พ อิท เฟรช ,)
so many steps, I hit to yall, cuz I’m before my time,
(โซ เมนอิ สเท็พ , ไอ ฮิท ทู ยอล , คัซ แอม บีฟอร์ มาย ไทม์ ,)
I’m crazy, how I do it, when I do it, I can stu it dats why
(แอม คเรสิ , ฮาว ไอ ดู อิท , เว็น นาย ดู อิท , ไอ แคน stu อิท แดซ วาย)
da girls da girls dey love me
(ดา เกิร์ล ดา เกิร์ล เด ลัฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy คำอ่านไทย Bow Wow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น