เนื้อเพลง One Thing Leads to Another คำอ่านไทย Pet Shop Boys

They close your eyes, and the doctor says it’s too late
(เด โคลส ยุร อาย , แอนด์ เดอะ ด๊อคเท่อร์ เซย์ อิทซ ทู เหลท)
You wonder why your life passes before you
(ยู วั๊นเด้อร วาย ยุร ไล๊ฟ แพเซ บีฟอร์ ยู)
In the dark, you slip into a coma
(อิน เดอะ ด๊าร์ค , ยู สลิ๊พ อิ๊นทู อะ โค๊ม่า)
You crash the car, you’ve gone too far
(ยู คแร็ฌ เดอะ คารํ , ยู๊ฟ กอน ทู ฟาร์)
Policemen flash, they want credentials
(โพลีสแมน แฟลช , เด ว้อนท คริเดนแฌ็ลส)
You go too fast, but you’re not careful
(ยู โก ทู ฟาสท , บั๊ท ยัวร์ น็อท แค๊ร์ฟูล)
So you drive back home, in confusion, alone
(โซ ยู ไดร๊ฝ แบ็ค โฮม , อิน ค็อนฟยูฉัน , อะโลน)
She’s a man, but when you get down to it
(ชี ซา แมน , บั๊ท เว็น ยู เก็ท เดาน ทู อิท)
She says ” Sure you can ” , you’ll make love to her
(ชี เซย์ ” ชัวร์ ยู แคน ” , โยว เม้ค ลัฝ ทู เฮอ)
She says ” My place or yours? ” , drinks are poured
(ชี เซย์ ” มาย เพลส ออ ยุร ” , ดริ๊งค แซร์ พาว)
They’ll keep you dance forever, so you dance together
(เด๊ว คี๊พ ยู แด๊นซ์ ฟอเร๊เฝ่อร , โซ ยู แด๊นซ์ ทูเก๊ทเธ่อร์)
To make a move now seems essential
(ทู เม้ค เก มู๊ฝ นาว ซีม เอ็ซเซนแฌ็ล)
Someone stares at you; the propagator has potential
(ซัมวัน สแทร์ แอ็ท ยู ; เดอะ propagator แฮ็ส โพเท๊นเชี่ยล)
To replace the other who just rediscovered another
(ทู รีเพลส ดิ อ๊อเธ่อร์ ฮู จั๊สท รีดิสโคฝเวอร์ อะน๊าเทร่อร์)
‘Cause you think you might need a lover
(ค๊อส ยู ทริ๊งค ยู ไมท นี๊ด อะ ลัฝเออะ)

And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another, yeah
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
It can lead to another
(อิท แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)

What’s going on tonight? You think you might discover
(ว๊อท โกอิ้ง ออน ทูไน๊ท ยู ทริ๊งค ยู ไมท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
So you pour a drink, and start to think about another
(โซ ยู พาว รา ดริ๊งค , แอนด์ สท๊าร์ท ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท อะน๊าเทร่อร์)
You get the sack when you turn up late
(ยู เก็ท เดอะ แซ๊ค เว็น ยู เทิร์น อั๊พ เหลท)
You think: Get this pressure off my back
(ยู ทริ๊งค : เก็ท ดิส พเรฌเออะ ออฟฟ มาย แบ็ค)
With the deadlines missed, your boss gets pissed
(วิธ เดอะ เดสไลน์ มิส , ยุร บอส เก็ท พิซ)
You fail your test, you’re so depressed
(ยู เฟล ยุร เทสท์ , ยัวร์ โซ ดีเพรส)
And the job begins to suffer
(แอนด์ เดอะ จ๊อบ บีกิน ทู ซั๊ฟเฟ่อร์)
And the job begins to suffer
(แอนด์ เดอะ จ๊อบ บีกิน ทู ซั๊ฟเฟ่อร์)

And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another, yeah
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
It can lead to another
(อิท แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)

And the job begins to suffer for the love you have lost
(แอนด์ เดอะ จ๊อบ บีกิน ทู ซั๊ฟเฟ่อร์ ฟอร์ เดอะ ลัฝ ยู แฮ็ฝ ล็อซท)
‘Cause you care such a lot about the job you’ve got
(ค๊อส ยู แคร์ ซัช อะ ล็อท อะเบ๊าท เดอะ จ๊อบ ยู๊ฟ ก็อท)
You couldn’t care less, you’re in such a mess
(ยู คูดซึ่น แคร์ เลซ , ยัวร์ อิน ซัช อะ เมซ)
And life’s tougher
(แอนด์ ไล๊ฟ ทักเฟอ)
And you’re feeling older; perhaps it’s colder with her mother
(แอนด์ ยัวร์ ฟีลอิง โอลเดอะ ; เพอร์แฮพส์ อิทซ โคลเดอ วิธ เฮอ ม๊าเธ่อร์)
Then your lover says she’s moving out and moving back in
(เด็น ยุร ลัฝเออะ เซย์ ชี มูฝอิง เอ๊าท แอนด์ มูฝอิง แบ็ค อิน)
You’ve got a job, you like the job
(ยู๊ฟ ก็อท ดา จ๊อบ , ยู ไล๊ค เดอะ จ๊อบ)
But isn’t it funny how one thing leads to another?
(บั๊ท อีสซึ่น ดิธ ฟันนิ ฮาว วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)

And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
Oh, my god, look, you have just discovered
(โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another, yeah
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
It can lead to another
(อิท แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
And oh, my god, look, you have just discovered
(แอนด์ โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์)
Oh, my god, look, you have just discovered
(โอ , มาย ก๊อด , ลุ๊ค , ยู แฮ็ฝ จั๊สท ดิสโค๊ฟเฝ่อร์)
The way that one thing can lead to another, yeah
(เดอะ เวย์ แดท วัน ทริง แคน ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)
Oh yeah, oh yeah
(โอ เย่ , โอ เย่)
One thing leads to another, yeah
(วัน ทริง ลี๊ด ทู อะน๊าเทร่อร์ , เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Thing Leads to Another คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น