เนื้อเพลง Love is a Many Splendored Thing คำอ่านไทย Barry Manilow

Love is a many splendored thing
(ลัฝ อีส ซา เมนอิ ซพเลนเดอะ ทริง)
It’s the April rose
(อิทซ ดิ เอพริล โรส)
That only grows in the early spring
(แดท โอ๊นลี่ โกรว์ ซิน ดิ เอ๊อรํลี่ สพริง)
Love is nature’s way of giving
(ลัฝ อีส เน๊เจ้อร์ เวย์ อ็อฝ กีฝวิง)
A reason to be living
(อะ รี๊ซั่น ทู บี ลีฝอิง)
The golden crown that makes a man a king
(เดอะ โกลเด็น คราวน์ แดท เม้ค ซา แมน อะ คิง)

Once on a high and windy hill
(วั๊นซ ออน อะ ไฮฮ แอนด์ วีนดิ ฮิลล์)
In the morning mist
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง มิซท)
Two lovers kissed
(ทู ลัฝเออะ คิสส)
And the world stood still
(แอนด์ เดอะ เวิลด ซทูด สทิลล)
Then your fingers touched
(เด็น ยุร ฟิ๊งเก้อร ทั๊ช)
My silent heart and taught it how to sing
(มาย ไซ๊เล่นท ฮาร์ท แอนด์ ทอท ดิธ ฮาว ทู ซิง)
Yes, true love’s
(เย็ซ , ทรู ลัฝ)
A many splendored thing
(อะ เมนอิ ซพเลนเดอะ ทริง)

Once on a high and windy hill
(วั๊นซ ออน อะ ไฮฮ แอนด์ วีนดิ ฮิลล์)
In the morning mist
(อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง มิซท)
Two lovers kissed
(ทู ลัฝเออะ คิสส)
And the world stood still
(แอนด์ เดอะ เวิลด ซทูด สทิลล)
Then your fingers touched
(เด็น ยุร ฟิ๊งเก้อร ทั๊ช)
My silent heart and taught it how to sing
(มาย ไซ๊เล่นท ฮาร์ท แอนด์ ทอท ดิธ ฮาว ทู ซิง)
Yes, true love’s
(เย็ซ , ทรู ลัฝ)
A many splendored thing
(อะ เมนอิ ซพเลนเดอะ ทริง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love is a Many Splendored Thing คำอ่านไทย Barry Manilow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น