เนื้อเพลง Big Momma Thang คำอ่านไทย Lil’ Kim

You got it goin’ on, wha wha
(ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน , wha wha)
Uh, wha wha
(อา , wha wha)
You got it goin’ on, wha wha
(ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน , wha wha)
Uh, wha wha
(อา , wha wha)
You got it goin’ on, wha wha
(ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน , wha wha)
Uh, wha wha
(อา , wha wha)
You got it goin’ on, wha wha
(ยู ก็อท ดิธ โกอิน ออน , wha wha)

[Verse One: Lil’ Kim]
([ เฝิซ วัน : ลิล คิม ])

I used to be scared of the d*ck
(ไอ ยู๊ส ทู บี ซคา อ็อฝ เดอะ ดี *ck)
Now I throw lips to the sh*t
(นาว ไอ โธรว์ ลิพ ทู เดอะ ฌะ *ที)
Handle it like a real b*tch
(แฮ๊นเดิ้ล อิท ไล๊ค เก เรียล บี *tch)
Heather Hunter, Janet Jack-me
(เฮฑเออะ ฮันเทอะ , แจนเนท แจ็ค มี)
Take it in the b*tt, yah, yazz wha
(เท้ค กิด อิน เดอะ บี *tt , ยา , yazz wha)
I got land in Switzerland, even got sand in the Marylands
(ไอ ก็อท แลนด์ อิน Switzerland , อี๊เฝ่น ก็อท แซนด์ อิน เดอะ เมรี่แลน)
Bahamas in the spring, baby, it’s a Big Momma thing
(บาฮามา ซิน เดอะ สพริง , เบ๊บี้ , อิทซ ซา บิ๊ก มอมมา ทริง)
Can’t tell by the diamonds in my rings
(แค็นท เทลล บาย เดอะ ได๊ม่อนดํ ซิน มาย ริง)
That’s how many times I wanna cum, twenty-one
(แด้ท ฮาว เมนอิ ไทม์ ซาย วอนนา คัม , ทเว้นที่ วัน)
And another one, and another one, and another one
(แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน , แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน , แอนด์ อะน๊าเทร่อร์ วัน)
24 carots n*gga
(24 carots เอ็น *gga)
That’s when I’m f*ckin wit’ the average n*gga
(แด้ท เว็น แอม เอฟ *ckin วิท ดิ แอ๊ฝเฝอร์เหรจ เอ็น *gga)
Work the shaft, brothers be battin’ me, and oh
(เวิ๊ร์ค เดอะ ชาร์ฟท , บร๊าเท่อรํ บี battin มี , แอนด์ โอ)
Don’tcha like the way I roll
(ด้อนชา ไล๊ค เดอะ เวย์ ไอ โรลล)
And play wit’ my bushy
(แอนด์ เพลย์ วิท มาย บูฌอิ)
Tell me what’s on your mind when your tongues in the p*ssy
(เทลล มี ว๊อท ออน ยุร ไมนด์ เว็น ยุร ทั๊ง ซิน เดอะ พี *ssy)
Is it marriage
(อีส ซิท แมริจ)
Baby carriage
(เบ๊บี้ แคริจ)
Sh*t no, on a dime sh*t is mine
(ฌะ *ที โน , ออน อะ ไดม ฌะ *ที อีส ไมน์)
Got to keep ’em comin’ all the time
(ก็อท ทู คี๊พ เอ็ม คัมอิน ออล เดอะ ไทม์)

[Chorus [Lil’ Cease, Lil’ Kim]]
([ ค๊อรัส [ ลิล ซี๊ส , ลิล คิม ] ])

Killas be quiet, my n*gga bring the riots
(คิวลา บี ไคว๊เอ้ท , มาย เอ็น *gga บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Tough talk, tough walk, sh*t is tired
(ทั๊ฟ ท๊อล์ค , ทั๊ฟ ว๊อล์ค , ฌะ *ที อีส ไทร์)
You wanna be this Queen B, but ya can’t be
(ยู วอนนา บี ดิส ควีน บี , บั๊ท ยา แค็นท บี)
That’s why your mad at me
(แด้ท วาย ยุร แม้ด แอ็ท มี)

Killas be quiet, my n*gga bring the riots
(คิวลา บี ไคว๊เอ้ท , มาย เอ็น *gga บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Tough talk, tough walk, sh*t is tired
(ทั๊ฟ ท๊อล์ค , ทั๊ฟ ว๊อล์ค , ฌะ *ที อีส ไทร์)
You wanna be this Queen B, but ya can’t be
(ยู วอนนา บี ดิส ควีน บี , บั๊ท ยา แค็นท บี)
That’s why your mad at me
(แด้ท วาย ยุร แม้ด แอ็ท มี)

[Verse Two: Jay Z]
([ เฝิซ ทู : เจ ซี ])

How B.I.G. and ‘Un’ trust you in the studio with me
(ฮาว บี ไอ จี แอนด์ ยูเอ็น ทรัสท ยู อิน เดอะ ซทยูดิโอ วิธ มี)
Don’t they know I’m tryin’ to sex you continuosly
(ด้อนท์ เด โนว์ แอม ทายอิน ทู เซ็กซ ยู continuosly)
Pull a high power Coup make, you jump ship
(พูลล อะ ไฮฮ พ๊าวเว่อร์ คู๊พ เม้ค , ยู จั๊มพ ชิพ)
Leave who you wit’, I’m with the Roc-A-Fella crew
(ลี๊ฝ ฮู ยู วิท , แอม วิธ เดอะ ร็อค อะ เฟลลา ครู)
Trip you for the cheese, tear your boom up
(ทริ๊พ ยู ฟอร์ เดอะ ชี๊ส , เทียร์ ยุร บูม อั๊พ)
Spread a ill Boomer, make you flip on Little Ceas
(สเพร๊ด อะ อิลล Boomer , เม้ค ยู ฟลิพ ออน ลิ๊ทเทิ่ล Ceas)
Pushin backwards, get the doe from your platinum hits
(พรุซชิน แบคเวิด , เก็ท เดอะ โด ฟรอม ยุร พแลทนัม ฮิท)
Rock Little Kim hats and sh*t
(ร๊อค ลิ๊ทเทิ่ล คิม แฮ็ท แซน ฌะ *ที)
I gets down and dirty for the doe
(ไอ เก็ท เดาน แอนด์ เดอทิ ฟอร์ เดอะ โด)
I got love and Big know it
(ไอ ก็อท ลัฝ แอนด์ บิ๊ก โนว์ อิท)
He must got the studio bug
(ฮี มัสท์ ก็อท เดอะ ซทยูดิโอ บั๊ก)
Probably, as we speak he’s on his way up the street
(พรอบอับลิ , แอส วี สพี๊ค อีส ออน ฮิส เวย์ อั๊พ เดอะ สทรีท)
With the M.A.F.I.A. thugs and all types of heat
(วิธ เดอะ เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ ธัก แซน ออล ไท๊พ อ็อฝ ฮีท)
But I ain’t tryin’ to beef, I’m just tryin to eat
(บั๊ท ไอ เอน ทายอิน ทู บี๊ฟ , แอม จั๊สท ทายอิน ทู อี๊ท)
Horizontally, the way I hold my iron, sweet
(ฮอริสอนแท็ลลิ , เดอะ เวย์ ไอ โฮลด์ มาย ไอ๊อ้อน , สวี้ท)
And, no, my n*ggas, but I like the sound
(แอนด์ , โน , มาย เอ็น *ggas , บั๊ท ไอ ไล๊ค เดอะ ซาวน์ด)
Lil’ Kim and Jigga, it sound like figures
(ลิล คิม แอนด์ จิ๊กกา , อิท ซาวน์ด ไล๊ค ฟิ๊กเก้อร)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Killas be quiet, my n*gga bring the riots
(คิวลา บี ไคว๊เอ้ท , มาย เอ็น *gga บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Tough talk, tough walk, sh*t is tired
(ทั๊ฟ ท๊อล์ค , ทั๊ฟ ว๊อล์ค , ฌะ *ที อีส ไทร์)
You wanna be this Queen B, but ya can’t be
(ยู วอนนา บี ดิส ควีน บี , บั๊ท ยา แค็นท บี)
That’s why your mad at me
(แด้ท วาย ยุร แม้ด แอ็ท มี)

Killas be quiet, my n*gga bring the riots
(คิวลา บี ไคว๊เอ้ท , มาย เอ็น *gga บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Tough talk, tough walk, sh*t is tired
(ทั๊ฟ ท๊อล์ค , ทั๊ฟ ว๊อล์ค , ฌะ *ที อีส ไทร์)
You wanna be this Queen B, but ya can’t be
(ยู วอนนา บี ดิส ควีน บี , บั๊ท ยา แค็นท บี)
That’s why your mad at me
(แด้ท วาย ยุร แม้ด แอ็ท มี)

[Verse Three: Lil’ Kim]
([ เฝิซ ทรี : ลิล คิม ])

Before I caught some n*ggas disease, got caught with his ki’s
(บีฟอร์ ไอ คอท ซัม เอ็น *ggas ดีซี๊ส , ก็อท คอท วิธ ฮิส คิซ)
Big scooped a young b*tch off her knees
(บิ๊ก ซคูพ อะ ยัง บี *tch ออฟฟ เฮอ นี)
Threw me at high priced Beam’s
(ธรู มี แอ็ท ไฮฮ ไพร๊ซ์ บีม)
Face on tv’s, platinum CD’s
(เฟซ ออน tvs , พแลทนัม CDs)
Sh*t, I never faught
(ฌะ *ที , ไอ เน๊เฝ่อร์ faught)
Saw a n*gga whah, p*ssy greased up
(ซอว์ อะ เอ็น *gga whah , พี *ssy กรีซ อั๊พ)
Stack the g’s up, keeps the knees up
(ซแท็ค เดอะ จีส อั๊พ , คี๊พ เดอะ นี อั๊พ)
What the f*ck, stay fillin, half a millin
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , สเทย์ ฟิลลิน , ฮาล์ฟ อะ millin)
Geneva Diva, yeah, I throws it down
(เจนีวา ดีว่า , เย่ , ไอ โธรว์ ซิท เดาน)
Lay around, clown the clock stops for no one
(เลย์ อะราวนฺดฺ , คลาวนํ เดอะ คล๊อค สท๊อพ ฟอร์ โน วัน)
Never 68 and owe 1, takes one to know one
(เน๊เฝ่อร์ 68 แอนด์ โอว์ วัน , เท้ค วัน ทู โนว์ วัน)
Better off wit the Playboy magazines uh, f*ckin’ wit da Don
(เบ๊ทเท่อร์ ออฟฟ วิท เดอะ พเลบอย แม๊กกาซีน อา , เอฟ *ckin วิท ดา ด็อน)
Push the keys, G’s threes for pape’s
(พุช เดอะ คีย์ , จีส ทรี ฟอร์ papes)
Yeah, I ride crate state to state
(เย่ , ไอ ไรด์ คเรท สเทท ทู สเทท)
Lieutenant takes mad dimes from New York to Anaheim
(ลิวเทนแอนท เท้ค แม้ด ไดม ฟรอม นิว ยอค ทู แอนนาเฮม)
While you daydreamin’ wine, I’ll just keep gettin mine
(ไวล์ ยู เดย์ดรีมมิน ไวน์ , อิลล จั๊สท คี๊พ เกดดิน ไมน์)
And I’m married to this
(แอนด์ แอม แมริด ทู ดิส)
Ya’ll strategy misses still plannin weddin’s
(ยอล ซทแรทอิจิ มิซเซซ สทิลล เพลนนิน weddins)
M.A.F.I.A. also deadens all the bullsh*t
(เอ็ม มา เอฟ ไอ อะ อ๊อลโซ deadens ซอร์ เดอะ bullsh*ที)
Any type of threatens to pull sh*t, uh
(เอ๊นี่ ไท๊พ อ็อฝ threatens ทู พูลล ฌะ *ที , อา)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[repeat x4:]
([ รีพี๊ท x4 : ])
Killas be quiet, my n*gga bring the riots
(คิวลา บี ไคว๊เอ้ท , มาย เอ็น *gga บริง เดอะ ไรอ๊อท)
Tough talk, tough walk, sh*t is tired
(ทั๊ฟ ท๊อล์ค , ทั๊ฟ ว๊อล์ค , ฌะ *ที อีส ไทร์)
You wanna be this Queen B, but ya can’t be
(ยู วอนนา บี ดิส ควีน บี , บั๊ท ยา แค็นท บี)
That’s why your mad at me
(แด้ท วาย ยุร แม้ด แอ็ท มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Big Momma Thang คำอ่านไทย Lil’ Kim

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น