เนื้อเพลง Shut Me up คำอ่านไทย Mindless Self Indulgence

The bass, the rock
(เดอะ แบ็ซ , เดอะ ร๊อค)
The mic, the treble
(เดอะ ไมคะ , เดอะ เท่เบิล)
I like my coffee black
(ไอ ไล๊ค มาย คีอฟฟี่ แบล๊ค)
Just like my metal
(จั๊สท ไล๊ค มาย เมท่อล)

The bass, the rock
(เดอะ แบ็ซ , เดอะ ร๊อค)
The mic, the treble
(เดอะ ไมคะ , เดอะ เท่เบิล)
I like my coffee black
(ไอ ไล๊ค มาย คีอฟฟี่ แบล๊ค)
Just like my metal
(จั๊สท ไล๊ค มาย เมท่อล)

I can’t wait for you to knock me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู น๊อค มี อั๊พ)
In a minute, minute
(อิน อะ มิ๊หนิท , มิ๊หนิท)
In a f*ckin’ minute
(อิน อะ เอฟ *ckin มิ๊หนิท)

I can’t wait for you to knock me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู น๊อค มี อั๊พ)
In a minute, minute
(อิน อะ มิ๊หนิท , มิ๊หนิท)
In a second
(อิน อะ เซ๊คคั่น)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

The bass, the rock
(เดอะ แบ็ซ , เดอะ ร๊อค)
The mic, the treble
(เดอะ ไมคะ , เดอะ เท่เบิล)
I like my coffee black
(ไอ ไล๊ค มาย คีอฟฟี่ แบล๊ค)
Just like my metal
(จั๊สท ไล๊ค มาย เมท่อล)

The bass, the rock
(เดอะ แบ็ซ , เดอะ ร๊อค)
The mic, the treble
(เดอะ ไมคะ , เดอะ เท่เบิล)
I like my coffee black
(ไอ ไล๊ค มาย คีอฟฟี่ แบล๊ค)
Just like my metal
(จั๊สท ไล๊ค มาย เมท่อล)

I can’t wait for you to knock me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู น๊อค มี อั๊พ)
In a minute, minute
(อิน อะ มิ๊หนิท , มิ๊หนิท)
In a f*cking minute
(อิน อะ เอฟ *คิง มิ๊หนิท)

I can’t wait for you to knock me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู น๊อค มี อั๊พ)
In a minute, minute
(อิน อะ มิ๊หนิท , มิ๊หนิท)
In a second
(อิน อะ เซ๊คคั่น)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

I don’t buy your body right now [right now]
(ไอ ด้อนท์ บาย ยุร บ๊อดี้ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])
I’m almost over my body right now [now]
(แอม อ๊อลโมสท โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ ไร๊ท นาว [ นาว ])
I’m on my way to the party right now [right now]
(แอม ออน มาย เวย์ ทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])

I don’t buy your body right now [right now]
(ไอ ด้อนท์ บาย ยุร บ๊อดี้ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])
I’m almost over my body right now [now]
(แอม อ๊อลโมสท โอ๊เฝ่อร มาย บ๊อดี้ ไร๊ท นาว [ นาว ])
I’m on my way to the party right now [right now]
(แอม ออน มาย เวย์ ทู เดอะ พ๊าร์ที่ ไร๊ท นาว [ ไร๊ท นาว ])

Because the break, the break, the break
(บิคอส เดอะ เบร๊ค , เดอะ เบร๊ค , เดอะ เบร๊ค)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
And make me hip like badass
(แอนด์ เม้ค มี ฮิพ ไล๊ค badass)
I can’t wait for you to shut me up
(ไอ แค็นท เว้ท ฟอร์ ยู ทู ชั๊ท มี อั๊พ)
Shut it up
(ชั๊ท ดิธ อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shut Me up คำอ่านไทย Mindless Self Indulgence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น