เนื้อเพลง Karate Schnitzel คำอ่านไทย Tenacious D

JB: God, I’m f*ckin hungry. Let me check the fridge… Dude, where’s my f*ckin
(JB : ก๊อด , แอม เอฟ *ckin ฮั๊งกรี้ เล็ท มี เช็ค เดอะ ฟริดชฺ ดยูด , แวร์ มาย เอฟ *ckin)
schnitzel? Hey, wake up. Wake up you asshole, wake up.
(schnitzel เฮ , เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ ยู แอสโฮล , เว้ค อั๊พ)
KG: Whahahat? Wh?
(KG : Whahahat Wh)
JB: Wake up.
(JB : เว้ค อั๊พ)
KG: What?
(KG : ว๊อท)
JB: You ate my f*ckin schnitzel.
(JB : ยู เอท มาย เอฟ *ckin schnitzel)
KG: What?
(KG : ว๊อท)
JB: You ate my f*ckin schnitzel.
(JB : ยู เอท มาย เอฟ *ckin schnitzel)
KG: Well it was in there. If you put it in there, then it’s fair game.
(KG : เวลล อิท วอส ซิน แดร์ อิ๊ฟ ยู พุท ดิธ อิน แดร์ , เด็น อิทซ แฟร์ เกม)
JB: Yeah?
(JB : เย่)
KG: For anybody that wants to eat it.
(KG : ฟอร์ เอนอิบอดิ แดท ว้อนท ทู อี๊ท ดิธ)
JB: Well then maybe this is fair game. WOW!
(JB : เวลล เด็น เมบี ดิส ซิส แฟร์ เกม เวา !)
KG: Ow God, Hey!
(KG : เอ้า ก๊อด , เฮ !)
JB: Yeah, that’s right its a karate chop!
(JB : เย่ , แด้ท ไร๊ท อิทซ ซา คะราเท ช๊อพ !)
KG: What’re ya doin?
(KG : หวาดเต ยา โดย)
JB: Well if you didn’t like that, how ’bout this? KIKAY!
(JB : เวลล อิ๊ฟ ยู ดิ๊นอิน ไล๊ค แดท , ฮาว เบาท ดิส KIKAY !)
KG: OW!
(KG : เอ้า !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Karate Schnitzel คำอ่านไทย Tenacious D

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น