เนื้อเพลง Ride คำอ่านไทย Darren Hayes

Come on
(คัมมอน)
Baby baby come on
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ คัมมอน)
Baby baby come on
(เบ๊บี้ เบ๊บี้ คัมมอน)

You only know one half of me
(ยู โอ๊นลี่ โนว์ วัน ฮาล์ฟ อ็อฝ มี)
Up until now it’s all I let you see
(อั๊พ อันทิล นาว อิทซ ซอร์ ไอ เล็ท ยู ซี)
I used to reveal selectively
(ไอ ยู๊ส ทู รีฝีล selectively)
But now I’m changing
(บั๊ท นาว แอม เช้งจิ้นส)
So baby come on inside
(โซ เบ๊บี้ คัมมอน อิ๊นไซด์)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Get closer to me
(เก็ท โคลเซอร์ ทู มี)
Don’t you know that
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท)
It’s time to take control
(อิทซ ไทม์ ทู เท้ค คอนโทรล)
To take what’s mine
(ทู เท้ค ว๊อท ไมน์)
Gonna take it home
(กอนนะ เท้ค กิด โฮม)
I think I’m about to fly, so here we go
(ไอ ทริ๊งค แอม อะเบ๊าท ทู ฟลาย , โซ เฮียร วี โก)

Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
Baby come on sit next to me
(เบ๊บี้ คัมมอน ซิท เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride hold on tight
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Cos we’ve got all night
(คอซ หวีบ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
I wanna feel you next to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Hold on tight
(โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Buckle up right now
(บัคเคิล อั๊พ ไร๊ท นาว)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)

Feels like I’ve been locked up all my life
(ฟีล ไล๊ค แอฝ บีน ล๊อค อั๊พ ออล มาย ไล๊ฟ)
Held down denied the right to fight
(เฮ็ลด เดาน ดีนาย เดอะ ไร๊ท ทู ไฟ้ท)
Nobody else could do this right
(โนบอดี้ เอ๊ลส เคิด ดู ดิส ไร๊ท)
I’m just arriving
(แอม จั๊สท เออรายวิง)

Baby get on this side
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไซด์)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Get closer to me
(เก็ท โคลเซอร์ ทู มี)

Don’t you know that
(ด้อนท์ ยู โนว์ แดท)
It’s time I let you know
(อิทซ ไทม์ ไอ เล็ท ยู โนว์)
I got so much further that I could go
(ไอ ก็อท โซ มัช เฟ๊อร์เธ่อร์ แดท ไอ เคิด โก)
It’s time to start the show
(อิทซ ไทม์ ทู สท๊าร์ท เดอะ โชว์)
So here we go
(โซ เฮียร วี โก)

Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
Baby come on sit next to me
(เบ๊บี้ คัมมอน ซิท เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride hold on tight cos we’ve got all
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ โฮลด์ ออน ไท๊ท คอซ หวีบ ก็อท ดอร์)
night
(ไน๊ท)
Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
I wanna feel you next to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Hold on tight
(โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Buckle up right now
(บัคเคิล อั๊พ ไร๊ท นาว)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)

If you want what I want we won’t have a problem
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ว๊อท ไอ ว้อนท วี ว็อนท แฮ็ฝ อะ โพร๊เบล่ม)
You see in the past I just compromised
(ยู ซี อิน เดอะ พาสท์ ไอ จั๊สท ค๊อมโพรไหมสํ)
I’ve been taking a backseat but that’s not me no longer
(แอฝ บีน เทคอิง อะ แบคซี๊ดทฺ บั๊ท แด้ท น็อท มี โน ลองเงอ)
I don’t feel shy, don’t want to hide, I’m ready to fly
(ไอ ด้อนท์ ฟีล ชาย , ด้อนท์ ว้อนท ทู ไฮด์ , แอม เร๊ดี้ ทู ฟลาย)

Now baby come on
(นาว เบ๊บี้ คัมมอน)

Come on
(คัมมอน)
All you my people, my people
(ออล ยู มาย พี๊เพิ่ล , มาย พี๊เพิ่ล)
Tell me now
(เทลล มี นาว)
Baby come on
(เบ๊บี้ คัมมอน)

Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
Baby come on sit next to me
(เบ๊บี้ คัมมอน ซิท เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride hold on tight cos we’ve got all night
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ โฮลด์ ออน ไท๊ท คอซ หวีบ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
I wanna feel you next to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Hold on tight
(โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Buckle up right now
(บัคเคิล อั๊พ ไร๊ท นาว)
Baby
(เบ๊บี้)

Get on this ride with me
(เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
I wanna feel you next to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู เน๊กซท ทู มี)
Baby get on this ride hold on tight cos we’ve got all night
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ โฮลด์ ออน ไท๊ท คอซ หวีบ ก็อท ดอร์ ไน๊ท)
Baby get on this ride with me
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ วิธ มี)
I wanna feel you close to me
(ไอ วอนนา ฟีล ยู โคลส ทู มี)
Baby get on this ride
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์)
Hold on tight
(โฮลด์ ออน ไท๊ท)
Oh Yeah
(โอ เย่)
Come On
(คัมมอน)

Baby get on this ride hold on tight
(เบ๊บี้ เก็ท ออน ดิส ไรด์ โฮลด์ ออน ไท๊ท)

Tell me
(เทลล มี)
My people, my people
(มาย พี๊เพิ่ล , มาย พี๊เพิ่ล)
All you
(ออล ยู)
My people my people
(มาย พี๊เพิ่ล มาย พี๊เพิ่ล)

[Repeat]
([ รีพี๊ท ])

Tell me
(เทลล มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ride คำอ่านไทย Darren Hayes

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น