เนื้อเพลง Higher คำอ่านไทย The Game

It’s that, it’s that, it’s that, it’s that… chronic, chronic, chronic, chronic
(อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท คร๊อนิค , คร๊อนิค , คร๊อนิค , คร๊อนิค)
It’s that, it’s that, it’s that, it’s that… hydrolex, drolex, drolex, drolex
(อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท hydrolex , drolex , drolex , drolex)
It’s that, it’s that, it’s that, it’s that… Westside, Westside, Westside, Westside
(อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท เวตซาด , เวตซาด , เวตซาด , เวตซาด)
It’s that, it’s that, it’s that, it’s that… Compton, Compton, Compton, Compton
(อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท , อิทซ แดท คอมตัน , คอมตัน , คอมตัน , คอมตัน)

[Bridge]
([ บริดจ ])
It’s not that I can’t stop, It’s that I won’t stop, I make it hot [I do it]
(อิทซ น็อท แดท ไอ แค็นท สท๊อพ , อิทซ แดท ไอ ว็อนท สท๊อพ , ไอ เม้ค กิด ฮอท [ ไอ ดู อิท ])
I’ll be on top, as soon as the beat drop, I’ll make the whole club rock [I do it]
(อิลล บี ออน ท๊อพ , แอส ซูน แอส เดอะ บีท ดรอพ , อิลล เม้ค เดอะ โฮล คลับ ร๊อค [ ไอ ดู อิท ])

[The Game]
([ เดอะ เกม ])
Lace my Air Ones up, put my gun up
(เลซ มาย แอร์ วัน อั๊พ , พุท มาย กัน อั๊พ)
I don’t need that I’m riding wit Dre
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด แดท แอม ไรดอิง วิท ดรี)
Who don’t love us, every hood throwin they dubs up
(ฮู ด้อนท์ ลัฝ อัซ , เอ๊เฝอร์รี่ ฮุด โตวอิน เด ดับ อั๊พ)
Who the f*ck yall thought was comin after Young Buck
(ฮู เดอะ เอฟ *ck ยอล ธอท วอส คัมอิน แอ๊ฟเท่อร ยัง บั๊ค)
hip hops worst nightmare, Mr. Gangsta Rap is back in black nike airs
(ฮิพ ฮ็อพ เวิ๊ร์สท ไนท์แมร์ , มีซเทอะ แก๊งซดา แร็พ อีส แบ็ค อิน แบล๊ค นายกี้ แอร์)
You want war, we can settle it right here
(ยู ว้อนท วอร์ , วี แคน เซ็ทเทิ่ล อิท ไร๊ท เฮียร)
I got a squad, E-V-E and Busta Rhymes yeah
(ไอ ก็อท ดา ซคว็อด , อี วี อี แอนด์ บัสตร้า ไรม เย่)
Or you could give me ya b*tch, her with the light hair
(ออ ยู เคิด กี๊ฝ มี ยา บี *tch , เฮอ วิธ เดอะ ไล๊ท แฮร์)
Sit her next to these yellow bottles, tea right there
(ซิท เฮอ เน๊กซท ทู ฑิส เย๊ลโล่ว บ๊อทเทิ่ล , ที ไร๊ท แดร์)
Matter fact I’ll take you in the back
(แม๊ทเท่อร์ แฟคท อิลล เท้ค ยู อิน เดอะ แบ็ค)
you in the hat, and you in the blue and the black
(ยู อิน เดอะ แฮ็ท , แอนด์ ยู อิน เดอะ บลู แอนด์ เดอะ แบล๊ค)
Lets have a gangsta party
(เล็ท แฮ็ฝ อะ แก๊งซดา พ๊าร์ที่)
Somebody lean over and tell Banks to order another case of fortys
(ซัมบอดี้ ลีน โอ๊เฝ่อร แอนด์ เทลล แบ๊งค ทู อ๊อร์เด้อร์ อะน๊าเทร่อร์ เค๊ส อ็อฝ ฟอทิ)
Yo Doc give them a coke with that, wake up the west coast is back
(โย ด็อค กี๊ฝ เด็ม มา โคค วิธ แดท , เว้ค อั๊พ เดอะ เว๊สท โค้สท อีส แบ็ค)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])
[I can take you hiyaaaah]
([ ไอ แคน เท้ค ยู hiyaaaah ])
Show you how that low rider bounce off the flo’ – You ain’t know?
(โชว์ ยู ฮาว แดท โลว ไรดเออะ เบ๊าสฺ ออฟฟ เดอะ โฟล ยู เอน โนว์)
[I can take you hiyaaaah]
([ ไอ แคน เท้ค ยู hiyaaaah ])
It’s the motherf*ckin chronic n*gga thats whatsup – roll that blunt
(อิทซ เดอะ motherf*ckin คร๊อนิค เอ็น *gga แด้ท whatsup โรลล แดท บลันท)
[I can take you hiyaaaah]
([ ไอ แคน เท้ค ยู hiyaaaah ])
G-Unit, Shady Aftermath I’m the motherf*ckin Game and
(จี ยูนิท , เฌดอิ แอฟเตอร์แมท แอม เดอะ motherf*ckin เกม แอนด์)
[I can take you hiyaaaah]
([ ไอ แคน เท้ค ยู hiyaaaah ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Game + [Snoop Dogg]]
([ เกม + [ ซนูพ ด๊อก ] ])
Like Dre did, I created a buzz without a single like N.W.A. did
(ไล๊ค ดรี ดิด , ไอ คริเอท อะ บัส วิธเอ๊าท ดา ซิ๊งเกิ้ล ไล๊ค เอ็น ดับบิว อะ ดิด)
From the hood -liquor- store to the state pen
(ฟรอม เดอะ ฮุด ลิ๊เคว่อร สโทร์ ทู เดอะ สเทท เพ็น)
This is gin and juice
(ดิส ซิส จิน แอนด์ จู้ยซ)
the doc made the club R.O.C. without timbaland boots
(เดอะ ด็อค เมด เดอะ คลับ อาร์ โอ ซี วิธเอ๊าท ทิมแบน บู๊ท)
First n*gga to put drolex on a bentley coupe
(เฟิร์สท เอ็น *gga ทู พุท drolex ออน อะ เบนลี่ คูเพ)
You wanna piimp? I perm my sh*t up like snoop [Westside]
(ยู วอนนา piimp ไอ เพริม มาย ฌะ *ที อั๊พ ไล๊ค ซนูพ [ เวตซาด ])
Chronic 2005 motherf*cker, put the purple in the dutch
(คร๊อนิค 2005 motherf*cker , พุท เดอะ เพ๊อร์เพิ่ล อิน เดอะ ดัช)
” Let it Burn ” like Usher giirl
(” เล็ท ดิธ เบิร์น ” ไล๊ค อัฌเออะ giirl)
Drop down, do the eagle, f*ck that
(ดรอพ เดาน , ดู ดิ อี๊เกิ้ล , เอฟ *ck แดท)
Real n*ggaz just pull up they pants and lean back giirl
(เรียล เอ็น *ggaz จั๊สท พูลล อั๊พ เด แพ็นท แซน ลีน แบ็ค giirl)
Make 50 spill his cris, he’ll call you a b*tch
(เม้ค 50 สพิลล ฮิส คริซ , เฮ็ลล คอลลํ ยู อะ บี *tch)
I’ma call you and hit , you can ya girlfriend, we can make it a flick
(แอมอา คอลลํ ยู แอนด์ ฮิท , ยู แคน ยา เกลิลเฟรน , วี แคน เม้ค กิด ดา ฟลิค)
I got the lollipop if you wanna lick
(ไอ ก็อท เดอะ โลลี่ป๊อบ อิ๊ฟ ยู วอนนา ลิค)
Or you can take a ride on the magic stick
(ออ ยู แคน เท้ค เก ไรด์ ออน เดอะ แม๊จิค สทิ๊ค)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

[Game]
([ เกม ])
Put 25’s on the hummer, why not
(พุท 25s ออน เดอะ ฮัมเมอร์ , วาย น็อท)
I’ma be here for the next 10 summers
(แอมอา บี เฮียร ฟอร์ เดอะ เน๊กซท เทน ซั๊มเม่อร์)
Drop me in the 4th quarter I’m f*ckin up they money
(ดรอพ มี อิน เดอะ 4th คว๊อร์เท่อร แอม เอฟ *ckin อั๊พ เด มั๊นนี่)
I don’t need sound scan I’m doin my own numbers
(ไอ ด้อนท์ นี๊ด ซาวน์ด ซแค็น แอม โดย มาย โอว์น นั๊มเบ้อร์)
When that impala bounce you can see the chrome under
(เว็น แดท อิมพาร่า เบ๊าสฺ ยู แคน ซี เดอะ คโรม อั๊นเด้อร)
I got em’ in every color yea I’m a known stunner
(ไอ ก็อท เอ็ม อิน เอ๊เฝอร์รี่ คัลเออะ เย แอม มา โนน ซทันเนอะ)
When I hit a switch I get higher than long jumpers
(เว็น นาย ฮิท ดา สวิทช์ ไอ เก็ท ไฮเออะ แฑ็น ลอง จัมเพอะ)
low ridin with a hood rat or a grown woman
(โลว ริดอิน วิธ อะ ฮุด แร๊ท ออ รา กโรน วู๊แม่น)
And I’ll do anything but I won’t f*ck Mariah
(แอนด์ อิลล ดู เอนอิธิง บั๊ท ไอ ว็อนท เอฟ *ck มารายห์)
Even if she had Ashanti b*tt naked in bed
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ ชี แฮ็ด เอสแชนที บี *tt เน๊คเค่ด อิน เบ๊ด)
cause she got a forehead just like Tyra
(ค๊อส ชี ก็อท ดา ฟอเร็ด จั๊สท ไล๊ค ทายล่า)
I can say what the f*ck I want, you thought Dre retired
(ไอ แคน เซย์ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ไอ ว้อนท , ยู ธอท ดรี รีไทร์)
Left me in 6-4 his Dayton wires
(เล๊ฟท มี อิน ซิก โฟว ฮิส Dayton ไวร์)
These n*ggaz is a waste of rhymin, Doc got somthing to say be quiet
(ฑิส เอ็น *ggaz อีส ซา เวซท อ็อฝ ไรม์มิน , ด็อค ก็อท ซัมติง ทู เซย์ บี ไคว๊เอ้ท)

[Dr. Dre]
([ เดทเออะ ดรี ])
Look out for Detox
(ลุ๊ค เอ๊าท ฟอร์ ดีทอกซ)

[CHORUS]
([ ค๊อรัส ])

[Bridge]
([ บริดจ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Higher คำอ่านไทย The Game

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น