เนื้อเพลง Coming 2 America คำอ่านไทย Ludacris

The royal penis is clean your highness
(เดอะ ร๊อยัล พีนิซ ซิส คลีน ยุร ไฮเน็ซ)
Thank you, king sh*t
(แธ๊งค์ ยู , คิง ฌะ *ที)

Yeah motherf*ckers! Welcome to the United States of America.
(เย่ motherf*ckers ! เว้ลคั่ม ทู ดิ ยูนิท สเทท อ็อฝ อะเมริคะ)
Time to roll out the red carpet on y’all b*tch asses.
(ไทม์ ทู โรลล เอ๊าท เดอะ เร้ด ค๊าร์เพ็ท ออน ยอล บี *tch แอซเซซ)
Hailin from the filthy, dirty South, where the Kings lay.
(Hailin ฟรอม เดอะ ฟีลธิ , เดอทิ เซ๊าธ , แวร์ เดอะ คิง เลย์)
Ludacris; Disturbin’ Tha Peace family. Recognize royalty
(ลูดาคริ ; ดิ๊สเตอบิน ท่า พี๊ซ แฟ๊มิลี่ เร๊คคอกไน๊ซ์ รอยแอ็ลทิ)
when you hear it. The throne has been taken, so kiss this
(เว็น ยู เฮียร อิท เดอะ ธโรน แฮ็ส บีน เทคเอ็น , โซ คิซ ดิส)
n*gga’s earring. Luda throw some grapes on these b*tches!
(เอ็น *ggas เอียริง ลูดา โธรว์ ซัม เกร๊พ ออน ฑิส บี *tches !)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
These b*tches throwin rose petals at my feet mayn!
(ฑิส บี *tches โตวอิน โรส เพเดว แอ็ท มาย ฟีท เมน !)
They wanna spoil me, treatin me like royalty;
(เด วอนนา สพอยล์ มี , ทรีดิน มี ไล๊ค รอยแอ็ลทิ 😉
what I’m ‘sposed to do? It’s such a sweet thang
(ว๊อท แอม สโพซซฺ ทู ดู อิทซ ซัช อะ สวี้ท เตง)
Work that track, whip ’em like Kunta
(เวิ๊ร์ค แดท แทร็ค , ฮวิพ เอ็ม ไล๊ค Kunta)
That’s why they stay down, they loyal citizens of Zamunda
(แด้ท วาย เด สเทย์ เดาน , เด ล๊อยัล ซีทอิเส็น อ็อฝ Zamunda)
By way of A-T-L; if you disagree
(บาย เวย์ อ็อฝ อะ ที แอล ; อิ๊ฟ ยู ดิซักริ)
don’t even look at me ho don’t pass go just go straight to jail
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น ลุ๊ค แกท มี โฮ ด้อนท์ เพซ โก จั๊สท โก สเทร๊ท ทู เจล)
With no probation or bail, but this ain’t Monopoly
(วิธ โน โพร๊เบชั่น ออ เบล , บั๊ท ดิส เอน โมโน๊โพลี่)
It’s Jolly Green Giants cause we smoke so much broccoli
(อิทซ จอลลิ กรีน ไจ๊แอ้นท ค๊อส วี สโม๊ค โซ มัช บรอคโคะลิ)
Uh-oh, Spaghetti-O’s! Luda’s oodles of noodles
(อา โอ , ซพะเกททิ โอเอส ! ลูดา oodles อ็อฝ นู๊ดเดิ้ล)
And testin me is like pitbulls put up to poodles
(แอนด์ testin มี อีส ไล๊ค พิคกี้ พุท อั๊พ ทู poodles)
My rap career goes back further than yo’ father hairline
(มาย แร็พ แคร์เรีย โกซ แบ็ค เฟ๊อร์เธ่อร์ แฑ็น โย ฟ๊าเท่อร hairline)
It’s Ludacris – I pack more nuts than Delta Airlines
(อิทซ ลูดาคริ ซาย แพ็ค โม นัท แฑ็น เด๊ลท่า แอร์ไลน์)
I’m fly, even when I get high I work cash
(แอม ฟลาย , อี๊เฝ่น เว็น นาย เก็ท ไฮฮ ไอ เวิ๊ร์ค แค๊ช)
And even got my coats bumped up to first class
(แอนด์ อี๊เฝ่น ก็อท มาย โค๊ท บั๊มพํ อั๊พ ทู เฟิร์สท คลาสสํ)
I’m boss to all employees – and I’m here to teach the principle
(แอม บอส ทู ออล เอ็มพลอยยี่ แซน แอม เฮียร ทู ที๊ช เดอะ พริ๊นซิเพิ่ล)
Cause I’ve been saved by mo’ bells than Lark Vorhees
(ค๊อส แอฝ บีน เซฝ บาย โม เบลล์ แฑ็น ลาค Vorhees)

Man f*ck that n*gga ‘Cris man, for real man. I’m tired of
(แมน เอฟ *ck แดท เอ็น *gga คริซ แมน , ฟอร์ เรียล แมน แอม ไทร์ อ็อฝ)
this sh*t man. Man I try to rap for the n*gga, I try to get
(ดิส ฌะ *ที แมน แมน นาย ธราย ทู แร็พ ฟอร์ เดอะ เอ็น *gga , ไอ ธราย ทู เก็ท)
a n*gga tracks; he ain’t hearin my sh*t. Man for real.
(อะ เอ็น *gga แทร็ค ; ฮี เอน เฮียริน มาย ฌะ *ที แมน ฟอร์ เรียล)
Man my four-year-old son can rap better than that n*gga;
(แมน มาย โฟ เยียร์ โอลด์ ซัน แคน แร็พ เบ๊ทเท่อร์ แฑ็น แดท เอ็น *gga 😉
man that n*gga garbage. Man I got talent too, the n*gga ain’t
(แมน แดท เอ็น *gga ก๊าร์เบจ แมน นาย ก็อท แท๊เล้นท ทู , เดอะ เอ็น *gga เอน)
hearin me. Man iii-iiiis this sh*t on? ‘Cris, c’mon ‘Cris.
(เฮียริน มี แมน ทรี iiiis ดิส ฌะ *ที ออน คริซ , ซีมอน คริซ)
‘Cris, f’real man. F*CK YOU N*GGA, MAN F*CK YOU!
(คริซ , freal แมน เอฟ *CK ยู เอ็น *GGA , แมน เอฟ *CK ยู !)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
F*ck you too! What you wanna do, scrawny n*gga
(เอฟ *ck ยู ทู ! ว๊อท ยู วอนนา ดู , ซครอนิ เอ็น *gga)
But I got a arsenal of automatics down to twenty-twos
(บั๊ท ไอ ก็อท ดา อาซแน็ล อ็อฝ ออโทะแมทอิค เดาน ทู ทเว้นที่ ทู)
Know how to use ’em, fight dirty as SH*T
(โนว์ ฮาว ทู ยู๊ส เอ็ม , ไฟ้ท เดอทิ แอส ฌะ *ที)
I throw a grenade and all-in-one bury a CLIQUE
(ไอ โธรว์ อะ กริเนด แอนด์ ออล อิน วัน เบ๊อรี่ อะ คลีค)
You see y’all got it all wrong like women in tuxedos
(ยู ซี ยอล ก็อท ดิธ ดอร์ รอง ไล๊ค วีมเอิน อิน ทัคซีโด)
And comin up shorter than five Danny DeVitos
(แอนด์ คัมอิน อั๊พ ชอเดอ แฑ็น ไฟฝ แดนนี่ DeVitos)
I’m on a cool ranch, get laid more than Fritos
(แอม ออน อะ คูล แร็นช , เก็ท เลด โม แฑ็น ฟี๊โดซ)
With five strippers, four wives and three amigos
(วิธ ไฟฝ strippers , โฟ ไวฝส แซน ทรี อมิโก)
I go scuba divin in Bays at Montego
(ไอ โก scuba divin อิน เบย์ แอ็ท มอนเทโก)
I find gold links and snatch ’em like I’m Deebo
(ไอ ไฟนด์ โกลด์ ลิ๊งค แซน ซแน็ช เอ็ม ไล๊ค แอม Deebo)
But I’m the light-skinteted version of Mandingo
(บั๊ท แอม เดอะ ไล๊ท skinteted เฝ๊อร์ชั่น อ็อฝ Mandingo)
I’ve seen more Beatles and Jagged Edges than Ringo
(แอฝ ซีน โม บีเดิลสฺ แซน แจกกิด เอจ แฑ็น Ringo)
I used to run numbers in line they caled me BINGO
(ไอ ยู๊ส ทู รัน นั๊มเบ้อร์ ซิน ไลน์ เด แคว มี BINGO)
Cause I’m big, you a little star, you just twinkle
(ค๊อส แอม บิ๊ก , ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล สทาร์ , ยู จั๊สท ทวิ๊งเคิ่ล)
Old asses like sharpeis, y’all all wrinkled
(โอลด์ แอซเซซ ไล๊ค sharpeis , ยอล ออล ริ๊งเคิ่ล)
And I stay with more BULLETS than yo’ Billboard singles
(แอนด์ ดาย สเทย์ วิธ โม บัลเล่ แฑ็น โย Billboard ซิ๊งเกิ้ล)

Ho that is just too much! You just gotta give applause
(โฮ แดท อีส จั๊สท ทู มัช ! ยู จั๊สท กอททะ กี๊ฝ แอ็พลอส)
he is definitely all f’real – yaseeI’msayin? Ha ha I be
(ฮี อีส เดฟอินิทลิ ออล freal yaseeImsayin ฮา ฮา ไอ บี)
f*ckin with him all the time, yahhmean? I’m sayin, I used
(เอฟ *ckin วิธ ฮิม ออล เดอะ ไทม์ , yahhmean แอม เซย์อิน , ไอ ยู๊ส)
to just [?] now home come through he want filters a purple,
(ทู จั๊สท [ ] นาว โฮม คัม ทรู ฮี ว้อนท ฟิ๊ลเท่อร์ ซา เพ๊อร์เพิ่ล ,)
he want quarters a purple now. I want y’all to trip with it
(ฮี ว้อนท คว๊อร์เท่อร ซา เพ๊อร์เพิ่ล นาว ไอ ว้อนท ยอล ทู ทริ๊พ วิธ อิท)
man, I woulda sold him a Coupe [?] we coulda played with,
(แมน , ไอ วู๊ดดา โซลด ฮิม มา คูเพ [ ] วี คอดา เพลย์ วิธ ,)
yaseewhatI’msayin?
(yaseewhatImsayin)

[Ludacris]
([ ลูดาคริ ])
Yeah, can I get a little hit of that, little n*gga with a bigga sack
(เย่ , แคน นาย เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ฮิท อ็อฝ แดท , ลิ๊ทเทิ่ล เอ็น *gga วิธ อะ bigga แซ๊ค)
See piece of the bigger trap look at that God be rollin on that
(ซี พี๊ซ อ็อฝ เดอะ บี๊กเกอร์ แถร๊บ ลุ๊ค แกท แดท ก๊อด บี โรลลิน ออน แดท)
Where they kick it at? And a lot of people just don’t know
(แวร์ เด คิ๊ค อิท แอ็ท แอนด์ อะ ล็อท อ็อฝ พี๊เพิ่ล จั๊สท ด้อนท์ โนว์)
Shady Park you heard just don’t go
(เฌดอิ พาร์ค ยู เฮิด จั๊สท ด้อนท์ โก)
Quick to flip the bird up po’-po’
(ควิค ทู ฟลิพ เดอะ เบิร์ด อั๊พ โพ โพ)
Makin the way for that rodeo, that rodeo show!
(เมกิน เดอะ เวย์ ฟอร์ แดท โรดิโอ , แดท โรดิโอ โชว์ !)
Gotta hit ’em with a reload, I gotta put ’em with the people
(กอททะ ฮิท เอ็ม วิธ อะ รีโลด , ไอ กอททะ พุท เอ็ม วิธ เดอะ พี๊เพิ่ล)
I gotta make a n*gga stop, drop, roll – oh no where the beat go?
(ไอ กอททะ เม้ค เก เอ็น *gga สท๊อพ , ดรอพ , โรลล โอ โน แวร์ เดอะ บีท โก)
Bring that, sh*t back, didn’t wanna hear that, clik-clak
(บริง แดท , ฌะ *ที แบ็ค , ดิ๊นอิน วอนนา เฮียร แดท , clik clak)
Tons of fun with guns
(ท็อง อ็อฝ ฟัน วิธ กัน)
F*ck all the lil’ chit-chat get back get that get that
(เอฟ *ck ออล เดอะ ลิล ชิท แชท เก็ท แบ็ค เก็ท แดท เก็ท แดท)
Who knows, who goes there? Motherf*ckers it’s Poppa Bear
(ฮู โนว์ , ฮู โกซ แดร์ Motherf*ckers อิทซ พอพพะ แบร์)
Stop and stare; pourin out a lil’ gasoline and then drop a flare
(สท๊อพ แอนด์ สแทร์ ; โพวริน เอ๊าท ดา ลิล แกซโอะลีน แอนด์ เด็น ดรอพ อะ ฟแล)
Come on, FIRE! And you know I can’t stop ’til I re-TIRE!
(คัมมอน , ไฟเออะร ! แอนด์ ยู โนว์ ไอ แค็นท สท๊อพ ทิล ไอ รี ไทร์ !)
Oh no, we stay swoll, rollin on Vogue TIRES!
(โอ โน , วี สเทย์ swoll , โรลลิน ออน โผก ไทร์ !)
Right down the avenue, passin you rapidly stackin
(ไร๊ท เดาน ดิ แอ๊ฝเฝนิว , passin ยู แรพอิดลิ สทาคกิน)
In the back of the Cadillac and packin emergency action
(อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ เดอะ คาดิลแล แอนด์ แพคกิน อีเม๊อร์เจนซี่ แอคฌัน)
Camera, LIGHT LIGHTS, throwin a punch and then FIGHT FIGHT
(แค๊เมร่า , ไล๊ท ไล๊ท , โตวอิน อะ พั๊นช แอนด์ เด็น ไฟ้ท ไฟ้ท)
Packin a lunch and then BITE BITE, A-T-L stay TIGHT TIGHT
(แพคกิน อะ ลั้นช แอนด์ เด็น ไบ้ท์ ไบ้ท์ , อะ ที แอล สเทย์ ไท๊ท ไท๊ท)

I’m just tryin to save ya shorty. I’ma let you know
(แอม จั๊สท ทายอิน ทู เซฝ ยา ชอร์ทดิง แอมอา เล็ท ยู โนว์)
it’s real down heah. When you ride down that two-eighty-five,
(อิทซ เรียล เดาน heah เว็น ยู ไรด์ เดาน แดท ทู เอทิ ไฟฝ ,)
and you go past Kincaid, get ready to go past that Cambleton Road
(แอนด์ ยู โก พาสท์ Kincaid , เก็ท เร๊ดี้ ทู โก พาสท์ แดท Cambleton โร้ด)
fo’ you get it cut free shorty just shave; cause dat where dem
(โฟ ยู เก็ท ดิธ คัท ฟรี ชอร์ทดิง จั๊สท เชฝ ; ค๊อส แดซ แวร์ เดม)
real n*ggaz at. I ain’t lyin when you in Decatur and you flossin
(เรียล เอ็น *ggaz แอ็ท ไอ เอน ลายอิน เว็น ยู อิน Decatur แอนด์ ยู ฟอสซิน)
down Clintwood, Cambleton Road or [?] Boulder to shave!
(เดาน Clintwood , Cambleton โร้ด ออ [ ] โบลเดอะ ทู เชฝ !)
Cause dat where dem real n*ggaz at. When you’re goin down that
(ค๊อส แดซ แวร์ เดม เรียล เอ็น *ggaz แอ็ท เว็น ยัวร์ โกอิน เดาน แดท)
ol’ Nat Hill and you pass dat second waffle house ‘fore you get
(ol Nat ฮิลล์ แอนด์ ยู เพซ แดซ เซ๊คคั่น วาฟเฟิล เฮ้าส โฟร์ ยู เก็ท)
to the rich n*ggaz daaang, cause dat where dem real n*ggaz at!
(ทู เดอะ ริ๊ช เอ็น *ggaz daaang , ค๊อส แดซ แวร์ เดม เรียล เอ็น *ggaz แอ็ท !)
Matter of fact, just shave when ya get to Georgia n*gga.
(แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท , จั๊สท เชฝ เว็น ยา เก็ท ทู จอร์จา เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coming 2 America คำอ่านไทย Ludacris

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น