เนื้อเพลง Two Story Town คำอ่านไทย Bon Jovi

I Couldn’t Sleep
(ไอ คูดซึ่น สลี๊พ)
Took A Walk Down 2nd Avenue
(ทุค กา ว๊อล์ค เดาน 2nd แอ๊ฝเฝนิว)
Sick Of Dreaming Dreams That Never Come True
(ซิ๊ค อ็อฝ ดรีมมิง ดรีม แดท เน๊เฝ่อร์ คัม ทรู)
One Way Street And I Know Where Its Leading To
(วัน เวย์ สทรีท แอนด์ ดาย โนว์ แวร์ อิทซ ลีดอิง ทู)
There’s A For Sale Sign On The Front Door Of The City Hall
(แดร์ ซา ฟอร์ เซล ซายน ออน เดอะ ฟร๊อนท ดอร์ อ็อฝ เดอะ ซิ๊ที่ ฮอลล์)
The Subway Line Got Graffiti Crawling Off The Wall
(เดอะ ซั๊บเวย์ ไลน์ ก็อท ครัฟฟีดี คอลลิง ออฟฟ เดอะ วอลล์)
I Could Take A Hit But I Ain’t Gonna Take The Fall
(ไอ เคิด เท้ค เก ฮิท บั๊ท ไอ เอน กอนนะ เท้ค เดอะ ฟอลล์)

That’s Just One Side Of The Story
(แด้ท จั๊สท วัน ไซด์ อ็อฝ เดอะ สท๊อรี่)
In The Two Story Town
(อิน เดอะ ทู สท๊อรี่ ทาวน์)

Chorus
(ค๊อรัส)
It’s Just The Same Old Sights
(อิทซ จั๊สท เดอะ เซม โอลด์ ไซ๊ท)
And The Same Old Sounds
(แอนด์ เดอะ เซม โอลด์ ซาวน์ด)
I’m Gonna Take My Car And Drive Out Of This Two Story Town
(แอม กอนนะ เท้ค มาย คารํ แอนด์ ไดร๊ฝ เอ๊าท อ็อฝ ดิส ทู สท๊อรี่ ทาวน์)
The Same Old Ship It’s Going ’round
(เดอะ เซม โอลด์ ชิพ อิทซ โกอิ้ง ราวนด)
I’m Going Down Down Down Down Down
(แอม โกอิ้ง เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)
In A Two Story Town
(อิน อะ ทู สท๊อรี่ ทาวน์)

There’s A Girl That I Sleep With
(แดร์ ซา เกิร์ล แดท ไอ สลี๊พ วิธ)
Got Ecstasy Eyes
(ก็อท เอคซทะซิ อาย)
He Promised Her Roses And American Pie
(ฮี พรอมอิซ เฮอ โรส แซน อะเมริแค็น ไพ)
I Called Her And My Demons
(ไอ คอลลํ เฮอ แอนด์ มาย ดีมัน)
I Kissed Them Both Goodbye
(ไอ คิสส เด็ม โบทรฺ กู๊ดบาย)

Seven Days Of Monday Morning
(เซเฝ่น เดย์ อ็อฝ มันดิ ม๊อร์นิ่ง)
In This Two Story Town
(อิน ดิส ทู สท๊อรี่ ทาวน์)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

One Shot To Make A Move Now
(วัน ฌ็อท ทู เม้ค เก มู๊ฝ นาว)
The Ghosts Are Calling Me Out
(เดอะ โก๊สท แซร์ คอลลิง มี เอ๊าท)

Guitar Solo
(กิทา โซ๊โล่)

And Me I’m Just One Story
(แอนด์ มี แอม จั๊สท วัน สท๊อรี่)
In A Two Story Town
(อิน อะ ทู สท๊อรี่ ทาวน์)
But You’re Never Gonna Find Me In The Lost And Found
(บั๊ท ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ ไฟนด์ มี อิน เดอะ ล็อซท แอนด์ เฟานด)

Repeat Chorus
(รีพี๊ท ค๊อรัส)

Chorus 2
(ค๊อรัส ทู)
It’s Just The Same Old Sights And The Same Old Sounds
(อิทซ จั๊สท เดอะ เซม โอลด์ ไซ๊ท แซน เดอะ เซม โอลด์ ซาวน์ด)
I’m Gonna Take My Horse And Ride Him Off This Merry Go Round
(แอม กอนนะ เท้ค มาย ฮอร์ส แอนด์ ไรด์ ฮิม ออฟฟ ดิส เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
I Won’t Give In And I Won’t Back Down
(ไอ ว็อนท กี๊ฝ อิน แอนด์ ดาย ว็อนท แบ็ค เดาน)
I’m Going Down Down Down Down Down
(แอม โกอิ้ง เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)
Never Going Down Down Down Down Down
(เน๊เฝ่อร์ โกอิ้ง เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)
I Ain’t Going Down Down Down Down Down
(ไอ เอน โกอิ้ง เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)
In A Two Story Town
(อิน อะ ทู สท๊อรี่ ทาวน์)
In This Two Story Town
(อิน ดิส ทู สท๊อรี่ ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Two Story Town คำอ่านไทย Bon Jovi

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น