เนื้อเพลง Naked Pictures (of Your Mother) คำอ่านไทย Electric Six

Well nobody wants to burn in Hell
(เวลล โนบอดี้ ว้อนท ทู เบิร์น อิน เฮ็ลล)
But everybody’s got a soul to sell.
(บั๊ท เอวี่บอดี้ ก็อท ดา โซล ทู เซลล์)
When I was young my mama gave me some advice
(เว็น นาย วอส ยัง มาย มามะ เกฝ มี ซัม แอดไฝ๊ซ์)
She said ” Boy, don’t you know everybody’s got a price? ”
(ชี เซ็ด ” บอย , ด้อนท์ ยู โนว์ เอวี่บอดี้ ก็อท ดา ไพร๊ซ์ “)

I make lots of money, I make more money than you
(ไอ เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ , ไอ เม้ค โม มั๊นนี่ แฑ็น ยู)
I drive around in my limo, that’s what I was born to do
(ไอ ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ อิน มาย ลิมโม , แด้ท ว๊อท ไอ วอส บอน ทู ดู)
And I might like you better if we fought together
(แอนด์ ดาย ไมท ไล๊ค ยู เบ๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ วี ฟอท ทูเก๊ทเธ่อร์)
If it’s not to be thenknow that I got somethin’ better for ya:
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท ทู บี thenknow แดท ไอ ก็อท ซัมติน เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยา :)

Naked pictures of your mother
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)
Naked pictures of your mother
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)
Naked pictures of your mother GO
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์ โก)

Solo!
(โซ๊โล่ !)

I dropped a bomb on Japan
(ไอ ดร็อพ อะ บอมบฺ ออน จะแพน)
I was a hostage in Iran
(ไอ วอส ซา ฮ๊อสเถจ อิน อิราน)
I’m the ugly American
(แอม ดิ อั๊กลี่ อะเมริแค็น)
Now I’m a government man
(นาว แอม มา กัฝเอินเม็นท แมน)
A government man!
(อะ กัฝเอินเม็นท แมน !)

And I make lots of money, I make more money than you
(แอนด์ ดาย เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ , ไอ เม้ค โม มั๊นนี่ แฑ็น ยู)
I drive around in my limo, that’s what I was born to do
(ไอ ไดร๊ฝ อะราวนฺดฺ อิน มาย ลิมโม , แด้ท ว๊อท ไอ วอส บอน ทู ดู)
And I might like you better if we fought together
(แอนด์ ดาย ไมท ไล๊ค ยู เบ๊ทเท่อร์ อิ๊ฟ วี ฟอท ทูเก๊ทเธ่อร์)
If it’s not to be noted I got somethin’ better for ya:
(อิ๊ฟ อิทซ น็อท ทู บี น็อท ดาย ก็อท ซัมติน เบ๊ทเท่อร์ ฟอร์ ยา :)

Naked pictures of your mother
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)
Naked pictures of your mother
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์)
Naked pictures of your mother GO
(เน๊คเค่ด พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยุร ม๊าเธ่อร์ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Naked Pictures (of Your Mother) คำอ่านไทย Electric Six

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น