เนื้อเพลง In Hiding คำอ่านไทย Pearl Jam

I Shut And Locked The Front Door No Way In Or Out
(ไอ ชั๊ท แอนด์ ล๊อค เดอะ ฟร๊อนท ดอร์ โน เวย์ อิน ออ เอ๊าท)
I Turned And Walked The Hallway And Pulled The Curtains Down
(ไอ เทิร์น แอนด์ ว๊อล์ค เดอะ ฮอวเวย์ แอนด์ พูลล เดอะ เค๊อร์เท่น เดาน)
I Knelt And Emptied The Mouth Of Every Plug Around
(ไอ เน็ลท แอนด์ เอ๊มพที่ เดอะ เม๊าธ อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ พลั๊ก อะราวนฺดฺ)
But Nothing’s Sound Nothing’s Sound
(บั๊ท นัธอิง ซาวน์ด นัธอิง ซาวน์ด)

I Stayed Where My Last Step Left Me Ignored All My Rounds
(ไอ สเทย์ แวร์ มาย ล๊าสท สเท็พ เล๊ฟท มี อิกนอร์ ออล มาย ราวนด)
Soon I Was Seeing Visions And Cracks Along The Walls
(ซูน นาย วอส ซีอิง ฝิ๊ชั่น แซน แคร๊ค อะลอง เดอะ วอลล์)
They Were Upside Down
(เด เวอ อัพไซต์ เดาน)

I Swallowed My Words To Keep From Lying
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย เวิร์ด ทู คี๊พ ฟรอม ลายยิง)
I Swallowed My Face Just To Keep From Biting
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย เฟซ จั๊สท ทู คี๊พ ฟรอม ไบดิ้ง)
I Swallowed My Breath And Went Deep I Was Diving Diving
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย บรี๊ทฺรฺ แอนด์ เว็นท ดี๊พ ไอ วอส ดายวิง ดายวิง)
I Surfaced And All Of My Being Was Enlightened
(ไอ เซ๊อร์เฟซ แอนด์ ออล อ็อฝ มาย บีอิง วอส เอไลเดน)

Now I’m
(นาว แอม)
I’m In Hiding 4x
(แอม อิน ไฮดอิง 4x)

It’s Been About Three Days Now Since I’ve Been Aground
(อิทซ บีน อะเบ๊าท ทรี เดย์ นาว ซิ๊นซ แอฝ บีน อักเรานด)
No Longer Overwhelmed And It Seems So Simple Now
(โน ลองเงอ โอเว่อร์เว๊ม แอนด์ ดิท ซีม โซ ซิ๊มเพิ่ล นาว)
It’s Funny When Things Change So Much It’s All State Of Mind
(อิทซ ฟันนิ เว็น ทริง เช้งจํ โซ มัช อิทซ ซอร์ สเทท อ็อฝ ไมนด์)

I Swallowed My Words To Keep From Lying
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย เวิร์ด ทู คี๊พ ฟรอม ลายยิง)
I Swallowed My Face Just To Keep From Biting Biting Biting
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย เฟซ จั๊สท ทู คี๊พ ฟรอม ไบดิ้ง ไบดิ้ง ไบดิ้ง)
I Swallowed My Breath And Went Deep I Was Diving I Was Diving
(ไอ สว๊อลโล่ว มาย บรี๊ทฺรฺ แอนด์ เว็นท ดี๊พ ไอ วอส ดายวิง ไอ วอส ดายวิง)
I Surfaced And All Of My Being Was Enlightened
(ไอ เซ๊อร์เฟซ แอนด์ ออล อ็อฝ มาย บีอิง วอส เอไลเดน)

Now I’m
(นาว แอม)
I’m In Hiding 8x
(แอม อิน ไฮดอิง 8x)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง In Hiding คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น