เนื้อเพลง Girlfriends คำอ่านไทย Cheap Trick

Words and Music by Rick Nielsen, Robin Zander, Tom Petersson and Bun E. Carlos
(เวิร์ด แซน มิ๊วสิค บาย ริค Nielsen , รอบอิน Zander , ท็อม Petersson แอนด์ บัน อี คาร์โลส)

All mine, all mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)
All mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)

You can drink my whiskey, get high all night;
(ยู แคน ดริ๊งค มาย ฮวีซคิ , เก็ท ไฮฮ ออล ไน๊ท 😉
Play my guitar, well, that’s all right.
(เพลย์ มาย กิทา , เวลล , แด้ท ซอร์ ไร๊ท)
Give you my money, never get it back.
(กี๊ฝ ยู มาย มั๊นนี่ , เน๊เฝ่อร์ เก็ท ดิธ แบ็ค)
Take what you want as a matter of fact.
(เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
You can have anything, anything except…
(ยู แคน แฮ็ฝ เอนอิธิง , เอนอิธิง เอ็กเซ๊พท)
My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
That’s where I draw the line.
(แด้ท แวร์ ไอ ดรอว์ เดอะ ไลน์)
My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)

Promise her c*caine, reds, whites and blues.
(พรอมอิซ เฮอ ซี *เคน , เร้ด , ไว๊ท แซน บลู)
If I catch you doing that sh*t,
(อิ๊ฟ ฟาย แค็ทช ยู ดูอิง แดท ฌะ *ที ,)
I know you’re gonna lose.
(ไอ โนว์ ยัวร์ กอนนะ ลู้ส)
Like a copy cat killer lacks originality.
(ไล๊ค เก ค๊อพพี่ แค๊ท คีลเลอะ แล๊ค originality)
Yeah, a lousy Cliff Irving tryin’ to plagiarize me.
(เย่ , อะ เลาซอิ คลิฟ อีฝวิง ทายอิน ทู พเลเจียะไรส มี)

My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
That’s where I draw the line.
(แด้ท แวร์ ไอ ดรอว์ เดอะ ไลน์)
My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)

Well, one of these days, and it won’t be long.
(เวลล , วัน อ็อฝ ฑิส เดย์ , แอนด์ ดิท ว็อนท บี ลอง)
Ain’t the same old line from a rock- ‘n’ -roll song.
(เอน เดอะ เซม โอลด์ ไลน์ ฟรอม มา ร๊อค เอ็น โรลล ซ็อง)
If Long Tall Sally ever talked like that,
(อิ๊ฟ ลอง ทอลล์ แซลลิ เอ๊เฝ่อร์ ท๊อล์ค ไล๊ค แดท ,)
You can take what you want as a matter of fact.
(ยู แคน เท้ค ว๊อท ยู ว้อนท แอส ซา แม๊ทเท่อร์ อ็อฝ แฟคท)
You can have ev’rything, anything except…
(ยู แคน แฮ็ฝ เอฟรี่ติง , เอนอิธิง เอ็กเซ๊พท)

My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
That’s where I draw the line.
(แด้ท แวร์ ไอ ดรอว์ เดอะ ไลน์)
My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
All mine, all mine, all mine, all mine, all mine.
(ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์ , ออล ไมน์)

Don’t try, steal my girlfriends.
(ด้อนท์ ธราย , สทีล มาย เกลิลเฟรน)
Oo, I love her a lot, yeah, yeah, yeah
(โอโอ , ไอ ลัฝ เฮอ รา ล็อท , เย่ , เย่ , เย่)

My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
It’s all that I’ve got.
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
It’s all that I’ve got.
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท)
It’s all that I’ve got, oh, yeah.
(อิทซ ซอร์ แดท แอฝ ก็อท , โอ , เย่)
Oh, yeah.
(โอ , เย่)
My girlfriends, my girlfriends.
(มาย เกลิลเฟรน , มาย เกลิลเฟรน)
Don’t try, steal my girlfriends.
(ด้อนท์ ธราย , สทีล มาย เกลิลเฟรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Girlfriends คำอ่านไทย Cheap Trick

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น