เนื้อเพลง Love Is Such A Crazy Thing คำอ่านไทย Pink

I never thought I’d find someone
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย ไฟนด์ ซัมวัน)
But you came along and made me see
(บั๊ท ยู เคม อะลอง แอนด์ เมด มี ซี)
That you were the only one for me
(แดท ยู เวอ ดิ โอ๊นลี่ วัน ฟอร์ มี)
Boy I love you constantly
(บอย ไอ ลัฝ ยู คอนสแท็นทลิ)

You are my love [my love] my only love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ [ มาย ลัฝ ] มาย โอ๊นลี่ ลัฝ)
Baby my heart belongs to you
(เบ๊บี้ มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
Be with me [with me] don’t play with me
(บี วิธ มี [ วิธ มี ] ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี)
If you want love just let me know
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ลัฝ จั๊สท เล็ท มี โนว์)

Love, love is such a crazy thing
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง)
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real [ooh oh love]
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล [ อู้ โอ ลัฝ ])
Love, love is such a crazy thing
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง)
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real love for real
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล ลัฝ ฟอร์ เรียล)

I dreamed of someone like you before
(ไอ ดรีม อ็อฝ ซัมวัน ไล๊ค ยู บีฟอร์)
But I never thought I’d get the chance
(บั๊ท ไอ เน๊เฝ่อร์ ธอท อาย เก็ท เดอะ แช้นซํ)
To romance someone as sweet as you
(ทู โรแม๊นซ์ ซัมวัน แอส สวี้ท แอส ยู)
I hope you feel the same as I do
(ไอ โฮพ ยู ฟีล เดอะ เซม แอส ซาย ดู)

You are my love my only love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ มาย โอ๊นลี่ ลัฝ)
Baby my heart belongs to you
(เบ๊บี้ มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
Be with me [be with me] don’t play with me [don’t play with me]
(บี วิธ มี [ บี วิธ มี ] ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี [ ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี ])
If you want love just let me know [if you want love let me know]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ลัฝ จั๊สท เล็ท มี โนว์ [ อิ๊ฟ ยู ว้อนท ลัฝ เล็ท มี โนว์ ])

Love, love is such a crazy thing [crazy feeling]
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง [ คเรสิ ฟีลอิง ])
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real [boy you are my love
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล [ บอย ยู อาร์ มาย ลัฝ)
Love, love is such a crazy thing [love is such a crazy thing]
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง [ ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง ])
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real, love for real [no no no]
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล , ลัฝ ฟอร์ เรียล [ โน โน โน ])

You are my love, my only love
(ยู อาร์ มาย ลัฝ , มาย โอ๊นลี่ ลัฝ)
Baby my heart belongs to you
(เบ๊บี้ มาย ฮาร์ท บีลอง ทู ยู)
Be with me [with me] don’t play with me
(บี วิธ มี [ วิธ มี ] ด้อนท์ เพลย์ วิธ มี)
If you want love just let me know [just let me know]
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท ลัฝ จั๊สท เล็ท มี โนว์ [ จั๊สท เล็ท มี โนว์ ])

Love, love is such a crazy thing [it’s too crazy for me]
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง [ อิทซ ทู คเรสิ ฟอร์ มี ])
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real [is it love is it real is it real, oh love]
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล [ อีส ซิท ลัฝ อีส ซิท เรียล อีส ซิท เรียล , โอ ลัฝ ])
Love, love is such a crazy thing [love is such crazy thing, no]
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง [ ลัฝ อีส ซัช คเรสิ ทริง , โน ])
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
Is this love for real, love for real
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล , ลัฝ ฟอร์ เรียล)

Baby I think of you
(เบ๊บี้ ไอ ทริ๊งค อ็อฝ ยู)
Love, love is such a crazy thing
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง)
I wanna be with you
(ไอ วอนนา บี วิธ ยู)
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Is this for real
(อีส ดิส ฟอร์ เรียล)
You see I dream of you
(ยู ซี ไอ ดรีม อ็อฝ ยู)
Love, love is such a crazy thing
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง)
Every night and day
(เอ๊เฝอร์รี่ ไน๊ท แอนด์ เดย์)
Never understood the way I was suppose to feel
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
Is this love for real, love for real
(อีส ดิส ลัฝ ฟอร์ เรียล , ลัฝ ฟอร์ เรียล)
Love’s such a crazy thing
(ลัฝ ซัช อะ คเรสิ ทริง)
Love, love is such a crazy thing
(ลัฝ , ลัฝ อีส ซัช อะ คเรสิ ทริง)
Never understood the way I was suppose to feel…
(เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ เวย์ ไอ วอส ซั๊พโพ้ส ทู ฟีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Is Such A Crazy Thing คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น