เนื้อเพลง Loser of The Year คำอ่านไทย Simple Plan

There’s a lot of talk about me
(แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ ท๊อล์ค อะเบ๊าท มี)
People lining up to meet me
(พี๊เพิ่ล ไลนอิง อั๊พ ทู มี๊ท มี)
I’m on the verge of celebrity
(แอม ออน เดอะ เฝ๊อร์จ อ็อฝ ซิเลบริทิ)
So what you think about that?
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)

I’ve friends in high places
(แอฝ เฟรน ซิน ไฮฮ เพลส)
Louis Vuitton suitcases
(ลุอี วูดทัน ซูทเคส)
Look at all the pretty faces
(ลุ๊ค แกท ออล เดอะ พริ๊ทที่ เฟซ)
So what you think about that?
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)

So why I do feel like it’s all just a show?
(โซ วาย ไอ ดู ฟีล ไล๊ค อิทซ ซอร์ จั๊สท ดา โชว์)

You make me wanna shut it all down
(ยู เม้ค มี วอนนา ชั๊ท ดิธ ดอร์ เดาน)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
‘Cause I’m nothing if I don’t have you
(ค๊อส แอม นัธอิง อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)
What’s the point of being on top
(ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ บีอิง ออน ท๊อพ)
All the money in the world
(ออล เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ เวิลด)
If I can’t pull it all on you
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท พูลล อิท ดอร์ ออน ยู)

So send the cars back
(โซ เซ็นด เดอะ คารํ แบ็ค)
Put the house on the market
(พุท เดอะ เฮ้าส ออน เดอะ ม๊าร์เก๊ต)
And my big dreams too
(แอนด์ มาย บิ๊ก ดรีม ทู)
Because it’s all so clear
(บิคอส อิทซ ซอร์ โซ เคลียร์)
Now without you here
(นาว วิธเอ๊าท ยู เฮียร)
I’m the loser of the year
(แอม เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์)

I’m at a party in a mansion
(แอม แอ็ท ดา พ๊าร์ที่ อิน อะ แม๊นชั่น)
There’s a lot of high fashion
(แดร์ ซา ล็อท อ็อฝ ไฮฮ แฟ๊ชั่น)
And I’m cooler than I’ve ever been
(แอนด์ แอม คูลเออะ แฑ็น แอฝ เอ๊เฝ่อร์ บีน)
So what you think about that
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)

I’m living life in the fast lane
(แอม ลีฝอิง ไล๊ฟ อิน เดอะ ฟาสท เลน)
I’ve got a fridge full of champagne
(แอฝ ก็อท ดา ฟริดชฺ ฟูล อ็อฝ แฌ็มเพน)
And I’m hanging out with Lil Wayne
(แอนด์ แอม แฮงอิง เอ๊าท วิธ ลิล เวยอิน)
So what you think about that
(โซ ว๊อท ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท แดท)

So why do I feel like it’s all just a show
(โซ วาย ดู ไอ ฟีล ไล๊ค อิทซ ซอร์ จั๊สท ดา โชว์)

You make me wanna shut it all down
(ยู เม้ค มี วอนนา ชั๊ท ดิธ ดอร์ เดาน)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
‘Cause I’m nothing if I don’t have you
(ค๊อส แอม นัธอิง อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)
What’s the point of being on top
(ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ บีอิง ออน ท๊อพ)
All the money in the world
(ออล เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ เวิลด)
If I can’t pull it all on you
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท พูลล อิท ดอร์ ออน ยู)

So send the cars back
(โซ เซ็นด เดอะ คารํ แบ็ค)
Put the house on the market
(พุท เดอะ เฮ้าส ออน เดอะ ม๊าร์เก๊ต)
And my big dreams too
(แอนด์ มาย บิ๊ก ดรีม ทู)
Because it’s all so clear
(บิคอส อิทซ ซอร์ โซ เคลียร์)
That without you here
(แดท วิธเอ๊าท ยู เฮียร)
I’m the loser of the year [loser, loser]
(แอม เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์ [ ลูสเออะ , ลูสเออะ ])
I’m the loser of the year [loser, loser]
(แอม เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์ [ ลูสเออะ , ลูสเออะ ])

I can try real hard
(ไอ แคน ธราย เรียล ฮาร์ด)
I can try to pretend
(ไอ แคน ธราย ทู พรีเท็นด์)
That all these dreams make any sense
(แดท ดอร์ ฑิส ดรีม เม้ค เอ๊นี่ เซ้นส)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
But that just ain’t true
(บั๊ท แดท จั๊สท เอน ทรู)
I thought these things would make me forget
(ไอ ธอท ฑิส ทริง เวิด เม้ค มี ฟอร์เก๊ท)
About you and me
(อะเบ๊าท ยู แอนด์ มี)
But you’re stuck in my head
(บั๊ท ยัวร์ ซทัค อิน มาย เฮด)
I’m a loser
(แอม มา ลูสเออะ)
If I lose her
(อิ๊ฟ ฟาย ลู้ส เฮอ)

You make me wanna shut it all down
(ยู เม้ค มี วอนนา ชั๊ท ดิธ ดอร์ เดาน)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
‘Cause I’m nothing if I don’t have you
(ค๊อส แอม นัธอิง อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)
What’s the point of being on top
(ว๊อท เดอะ พ๊อยท์ อ็อฝ บีอิง ออน ท๊อพ)
All the money in the world
(ออล เดอะ มั๊นนี่ อิน เดอะ เวิลด)
If I can’t pull it all on you
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท พูลล อิท ดอร์ ออน ยู)

You make me wanna shut it all down
(ยู เม้ค มี วอนนา ชั๊ท ดิธ ดอร์ เดาน)
Throw it all away
(โธรว์ อิท ดอร์ อะเวย์)
If I don’t have you
(อิ๊ฟ ฟาย ด้อนท์ แฮ็ฝ ยู)

So send the cars back
(โซ เซ็นด เดอะ คารํ แบ็ค)
Put the house on the market
(พุท เดอะ เฮ้าส ออน เดอะ ม๊าร์เก๊ต)
And my big dreams too
(แอนด์ มาย บิ๊ก ดรีม ทู)
Because it’s all so clear
(บิคอส อิทซ ซอร์ โซ เคลียร์)
That I need you near
(แดท ไอ นี๊ด ยู เนียร์)
Yeah, it’s all so clear
(เย่ , อิทซ ซอร์ โซ เคลียร์)
Now without you here
(นาว วิธเอ๊าท ยู เฮียร)
I’m the loser of the year
(แอม เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Loser of the year
(ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
I’m the loser of the year
(แอม เดอะ ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Loser of the year
(ลูสเออะ อ็อฝ เดอะ เยียร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Loser of The Year คำอ่านไทย Simple Plan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น