เนื้อเพลง Act Of Contrition คำอ่านไทย Madonna

[Whispered:]
([ วิสเพ่อร์ : ])
For thou art the Kingdom and the Power and the Glory
(ฟอร์ เฑา อาร์ท เดอะ คีงดัม แอนด์ เดอะ พ๊าวเว่อร์ แอนด์ เดอะ กล๊อรี่)
Forever and ever. Amen.
(ฟอเร๊เฝ่อร แอนด์ เอ๊เฝ่อร์ เอเมน)
Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee,
(เฮล แมริ , ฟูล อ็อฝ เกร๊ซ , เดอะ หลอร์ด อีส วิธ ฑี ,)
Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy…
(เบล๊ส อาร์ท เฑา อะมังซท วีมเอิน , แอนด์ เบล๊ส อีส เดอะ ฟรุ๊ท อ็อฝ ไฑ)

[Spoken:]
([ ซโพเค็น : ])
Oh my God, I am heartily sorry for having offended Thee
(โอ มาย ก๊อด , ไอ แอ็ม ฮาทิลิ ซ๊อรี่ ฟอร์ แฮฝวิ่ง อ๊อฟเฟ่นด ฑี)
And I detest all my sins because of Thy just punishment
(แอนด์ ดาย ดิเทซท ดอร์ มาย ซิน บิคอส อ็อฝ ไฑ จั๊สท พันอิฌเม็นท)
But most of all, because I have offended Thee, oh my God
(บั๊ท โมซท อ็อฝ ออล , บิคอส ไอ แฮ็ฝ อ๊อฟเฟ่นด ฑี , โอ มาย ก๊อด)
Who art all good and deserving of all my love.
(ฮู อาร์ท ดอร์ กู๊ด แอนด์ ดิเสิฝอิง อ็อฝ ออล มาย ลัฝ)
I firmly resolve with the help of Thy grace
(ไอ เฟิมลิ รีโซ๊ลฝ วิธ เดอะ เฮ้ลพ อ็อฝ ไฑ เกร๊ซ)
To confess my sins, to do penance, to amend my life,
(ทู คอนเฟสส มาย ซิน , ทู ดู เพนแอ็นซ , ทู อาเม็นด มาย ไล๊ฟ ,)
And to avoid the temptations of evil.
(แอนด์ ทู อะฝอยด เดอะ เทมเทฌัน อ็อฝ อี๊ฝิ่ล)

Oh my God, I am heartily sorry for having offended Thee
(โอ มาย ก๊อด , ไอ แอ็ม ฮาทิลิ ซ๊อรี่ ฟอร์ แฮฝวิ่ง อ๊อฟเฟ่นด ฑี)
And I detest all my sins because of Thy just punishment
(แอนด์ ดาย ดิเทซท ดอร์ มาย ซิน บิคอส อ็อฝ ไฑ จั๊สท พันอิฌเม็นท)
But most of all, because my God, I have offended Thee
(บั๊ท โมซท อ็อฝ ออล , บิคอส มาย ก๊อด , ไอ แฮ็ฝ อ๊อฟเฟ่นด ฑี)
Who art all good
(ฮู อาร์ท ดอร์ กู๊ด)
Like I knew you would
(ไล๊ค ไก นยู ยู เวิด)
And deserving of all my love
(แอนด์ ดิเสิฝอิง อ็อฝ ออล มาย ลัฝ)
I reserve, I reserve, I reserve
(ไอ รีเซิร์ฝ , ไอ รีเซิร์ฝ , ไอ รีเซิร์ฝ)
I reserve, I resolve
(ไอ รีเซิร์ฝ , ไอ รีโซ๊ลฝ)
I have a reservation
(ไอ แฮ็ฝ อะ เรเสอะเฝฌัน)
I have a reservation!
(ไอ แฮ็ฝ อะ เรเสอะเฝฌัน !)
What do you mean it’s not in the computer??!!
(ว๊อท ดู ยู มีน อิทซ น็อท อิน เดอะ ค็อมพยูทเออะ ! !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Act Of Contrition คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น