เนื้อเพลง All About U คำอ่านไทย 2Pac feat Nate Dogg, YGD Tha Top Dawg

You probably crooked as the last trick
(ยู พรอบอับลิ ครุค แอส เดอะ ล๊าสท ทริ๊ค)
Wanna laugh about how I got my ass caught up with this bad b*tch?
(วอนนา ล๊าฟ อะเบ๊าท ฮาว ไอ ก็อท มาย อาซ คอท อั๊พ วิธ ดิส แบ้ด บี *tch)
Thinking I had her but she had me in the long run
(ติ้งกิง ไอ แฮ็ด เฮอ บั๊ท ชี แฮ็ด มี อิน เดอะ ลอง รัน)
Its just my luck I’m stuck f*ckin with wrong one, uh
(อิทซ จั๊สท มาย ลัค แอม ซทัค เอฟ *ckin วิธ รอง วัน , อา)
Wise decisions based on lies we living
(ไว๊ส ดีซิ๊ชั่น เบส ออน ไล วี ลีฝอิง)
Skandalous times is games like my religion
(Skandalous ไทม์ ซิส เกม ไล๊ค มาย รีลิ๊เจี้ยน)
You could be rolling with a thug
(ยู เคิด บี โรลลิง วิธ อะ ธัก)
Instead you with this sweet scrub
(อินสเท๊ด ยู วิธ ดิส สวี้ท ซครับ)
Looking for some love
(ลุคอิง ฟอร์ ซัม ลัฝ)
In every club, I see you standing like you want it
(อิน เอ๊เฝอร์รี่ คลับ , ไอ ซี ยู ซแทนดิง ไล๊ค ยู ว้อนท ดิธ)
Well baby if ya got it better flaunt it
(เวลล เบ๊บี้ อิ๊ฟ ยา ก็อท ดิธ เบ๊ทเท่อร์ ฟลอนท ดิธ)
Let the liquor help you get up on it
(เล็ท เดอะ ลิ๊เคว่อร เฮ้ลพ ยู เก็ท อั๊พ ออน หนิด)
I’m still tipsy from last night
(แอม สทิลล ทีพซิ ฟรอม ล๊าสท ไน๊ท)
Bumpin in walls as I pause
(บั้มปิน อิน วอลล์ แอส ซาย พ๊อส)
Addicted to the fast life
(แอ๊ดดิคท ทู เดอะ ฟาสท ไล๊ฟ)
I try to holler but you tell me you’re taken
(ไอ ธราย ทู ฮอลเลอะ บั๊ท ยู เทลล มี ยัวร์ เทคเอ็น)
Sayin you ain’t impressed with the money I’m make
(เซย์อิน ยู เอน อิมเพรส วิธ เดอะ มั๊นนี่ แอม เม้ค)
Guess its true what they telling me
(เกสส อิทซ ทรู ว๊อท เด เทลลิง มี)
Fresh out of jail lights hell for a black celebrity
(เฟรช เอ๊าท อ็อฝ เจล ไล๊ท เฮ็ลล ฟอร์ รา แบล๊ค ซิเลบริทิ)
So thats the reason why I call
(โซ แด้ท เดอะ รี๊ซั่น วาย ไอ คอลลํ)
And maybe you with it
(แอนด์ เมบี ยู วิธ อิท)
Fantasies of the sweatin
(แฟนตาซีสฺ อ็อฝ เดอะ สเวเดน)
Can I hit it? [hahaha]
(แคน นาย ฮิท ดิธ [ ฮาฮาฮา ])
Addicted to the things you do
(แอ๊ดดิคท ทู เดอะ ทริง ยู ดู)
Its still true what I’m saying Boo
(อิทซ สทิลล ทรู ว๊อท แอม เซอิง บู)
Cause this is All About U
(ค๊อส ดิส ซิส ซอร์ อะเบ๊าท ยู)

Every other city we go
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ ซิ๊ที่ วี โก)
Every other video
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ ฝีดอิโอ)
[its all about you]
([ อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู ])
No matter where I go
(โน แม๊ทเท่อร์ แวร์ ไอ โก)
I see the same hoe
(ไอ ซี เดอะ เซม โฮ)
[repeat]
([ รีพี๊ท ])

I’ll make a promise if ya go with me
(อิลล เม้ค เก พรอมอิซ อิ๊ฟ ยา โก วิธ มี)
Just let me know, I’ll have you hollering
(จั๊สท เล็ท มี โนว์ , อิลล แฮ็ฝ ยู ฮอวเลอลิง)
My name out before I leave
(มาย เนม เอ๊าท บีฟอร์ ไอ ลี๊ฝ)
Nobody loves me I’m a thug n*gga
(โนบอดี้ ลัฝ มี แอม มา ธัก เอ็น *gga)
I only hang out with the criminals and the drug dealers
(ไอ โอ๊นลี่ แฮง เอ๊าท วิธ เดอะ ครีมอิแน็ล แซน เดอะ ดรัก ดีลเออะ)
I love n*ggas
(ไอ ลัฝ เอ็น *ggas)
Cause we coming from the same place
(ค๊อส วี คัมอิง ฟรอม เดอะ เซม เพลส)
Witness me holler at a hoochie, see how quick the game takes
(วิทเหนส มี ฮอลเลอะ แรท อะ hoochie , ซี ฮาว ควิค เดอะ เกม เท้ค)
How can I tell her I’m a playa
(ฮาว แคน นาย เทลล เฮอ แอม มา พอลเย)
And I don’t even care
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์)
Creep though
(ครีพ โธ)
Weed smokes in the air
(วี สโม๊ค ซิน ดิ แอร์)
Everywhere I go, its all about the groupie hoes
(เอวี่แวร์ ไอ โก , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ กรูพพี โฮ)
waiting for n*ggas at the end of every show
(เวททิง ฟอร์ เอ็น *ggas แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เอ๊เฝอร์รี่ โชว์)
I just seen ya in my friends video
(ไอ จั๊สท ซีน ยา อิน มาย เฟรน ฝีดอิโอ)
Never put you on my friends so here we go
(เน๊เฝ่อร์ พุท ยู ออน มาย เฟรน โซ เฮียร วี โก)
Follow the leader and peep the drama that I’m going through
(ฟ๊อลโล่ว เดอะ ลีดเออะ แอนด์ พีพ เดอะ ดร๊าม่า แดท แอม โกอิ้ง ทรู)
It’s All About U
(อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)
[Yeah n*gga, its All About U]
([ เย่ เอ็น *gga , อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู ])

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

Is you sick from the d*ck or is it the flu?
(อีส ยู ซิ๊ค ฟรอม เดอะ ดี *ck ออ อีส ซิท เดอะ ฟลู)
It ain’t about you or your b*tch ass crew
(อิท เอน อะเบ๊าท ยู ออ ยุร บี *tch อาซ ครู)
Every other city we go and every video
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ ซิ๊ที่ วี โก แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ ฝีดอิโอ)
Explain to a n*gga why I see the same sh*tty hoe
(เอ็กซเพลน ทู อะ เอ็น *gga วาย ไอ ซี เดอะ เซม ฌะ *tty โฮ)
You think it’s all about you?
(ยู ทริ๊งค อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)
Well, boo, I gets down like Dru and my nasty new n*ggas, too
(เวลล , บู , ไอ เก็ท เดาน ไล๊ค Dru แอนด์ มาย นาซทิ นิว เอ็น *ggas , ทู)
You couldn’t hold me back
(ยู คูดซึ่น โฮลด์ มี แบ็ค)
It’ll take a fatter track, a lyrical attack
(อิว เท้ค เก fatter แทร็ค , อะ ลีริแค็ล แอทแท๊ค)
Or perhaps it was a visual bluff
(ออ เพอร์แฮพส์ ซิท วอส ซา ฝีฉอวล บลัฟ)
When I started to snaps all your ?
(เว็น นาย สท๊าร์ท ทู ซแน็พ ซอร์ ยุร)
Straight in control
(สเทร๊ท อิน คอนโทรล)
?Flows are full?
(โฟลว์ แซร์ ฟูล)
Why hold a cold stroll?
(วาย โฮลด์ อะ โคลด์ ซทโรล)
Coldest set
(โคลเดส เซ็ท)
I told you I’m as gold
(ไอ โทลด ยู แอม แอส โกลด์)
And that’s gold diggin
(แอนด์ แด้ท โกลด์ ดิคกิน)
Cold diggin a ?
(โคลด์ ดิคกิน อะ)
I slide in easily
(ไอ สไล๊ด อิน อีสอิลิ)
Try a grizzly
(ธราย อะ กรีสลิ)
Sl*ts know the cuts
(Sl*ts โนว์ เดอะ คัท)
I came to f*ck
(ไอ เคม ทู เอฟ *ck)
Try skeezin me
(ธราย skeezin มี)
Runnin up in this
(รูนนิน อั๊พ อิน ดิส)
It’s like ? when I bring ya the most
(อิทซ ไล๊ค เว็น นาย บริง ยา เดอะ โมซท)
I f*ck a b*tch from the West coast
(ไอ เอฟ *ck กา บี *tch ฟรอม เดอะ เว๊สท โค้สท)

[Chorus 4X]
([ ค๊อรัส 4X ])

[You know what I’m saying?]
([ ยู โนว์ ว๊อท แอม เซอิง ])
Every other city we go
(เอ๊เฝอร์รี่ อ๊อเธ่อร์ ซิ๊ที่ วี โก)
I see the same hoes
(ไอ ซี เดอะ เซม โฮ)
In the studio, that kickin it in the video
(อิน เดอะ ซทยูดิโอ , แดท คิคคิน หนิด อิน เดอะ ฝีดอิโอ)
It’s gotta be the same ass and thighs
(อิทซ กอททะ บี เดอะ เซม อาซ แซน ไธ)
But you’s a groupie baby, and don’t look surprised
(บั๊ท ยู ซา กรูพพี เบ๊บี้ , แอนด์ ด้อนท์ ลุ๊ค เซอร์ไพร๊ส)
I can see it in your eyes, that you ain’t nothing but a trick
(ไอ แคน ซี อิท อิน ยุร อาย , แดท ยู เอน นัธอิง บั๊ท ดา ทริ๊ค)
Hanging with us, for some superstar d*ck
(แฮงอิง วิธ อัซ , ฟอร์ ซัม ซูเปอร์สตาร์ ดี *ck)
Want an autograph placed on her napkin
(ว้อนท แอน ออโทะกรัฟ เพลส ออน เฮอ แนพคิน)
After she asks ” Ain’t you the Top Dogg and don’t you be rappin? ”
(แอ๊ฟเท่อร ชี อาสคฺ ” เอน ยู เดอะ ท๊อพ ด๊อก แอนด์ ด้อนท์ ยู บี แรพปิน “)
She know whats crackin
(ชี โนว์ ว๊อท แครกคิน)
Peep shows like Luke
(พีพ โชว์ ไล๊ค Luke)
From the limos, down to the Lexus coupes
(ฟรอม เดอะ ลิมโม , เดาน ทู เดอะ เล็กเซด คูเพ)
We be flossin, and all females love that
(วี บี ฟอสซิน , แอนด์ ออล ฟี๊เมล ลัฝ แดท)
Especially when you’re dope, platinum, and your own ?
(เอ็วเพฌแอ็ลลิ เว็น ยัวร์ โดพ , พแลทนัม , แอนด์ ยุร โอว์น)
So when I met you
(โซ เว็น นาย เม็ท ยู)
I really didn’t have to say much
(ไอ ริแอ็ลลิ ดิ๊นอิน แฮ็ฝ ทู เซย์ มัช)
Cause me alone
(ค๊อส มี อะโลน)
Just made you want to taste and touch
(จั๊สท เมด ยู ว้อนท ทู เท๊ซท แอนด์ ทั๊ช)
Don’t be trippin if I run up in you and your whole crew
(ด้อนท์ บี ทริพพิน อิ๊ฟ ฟาย รัน อั๊พ อิน ยู แอนด์ ยุร โฮล ครู)
I’ma still let you know girl, that it’s all about you
(แอมอา สทิลล เล็ท ยู โนว์ เกิร์ล , แดท อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง All About U คำอ่านไทย 2Pac feat Nate Dogg, YGD Tha Top Dawg

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น