เนื้อเพลง Night Life คำอ่านไทย Elvis Presley

Oh the neons are a gleamin’ and the gamblers are a dreamin’
(โอ เดอะ นีอ็อน แซร์ อะ กรีมอิน แอนด์ เดอะ แกมบเลอะ แซร์ อะ ดรีมมิน)
Oh it’s night life, yeh! night life
(โอ อิทซ ไน๊ท ไล๊ฟ , เย้ ! ไน๊ท ไล๊ฟ)
The chips are a spillin’ and it’s time to make a killin’
(เดอะ ชิพ แซร์ อะ สปิลลิน แอนด์ อิทซ ไทม์ ทู เม้ค เก คิลลิน)
Oh it’s night life, yeh! night life
(โอ อิทซ ไน๊ท ไล๊ฟ , เย้ ! ไน๊ท ไล๊ฟ)
Oh the pockets are a-burnin’ and the money flies
(โอ เดอะ พ๊อคเค่ท แซร์ อะ เบินนิน แอนด์ เดอะ มั๊นนี่ ไฟล์)
With dice roll a-turnin’ and you’ll hit snakes eyes
(วิธ ไดซ โรลล อะ เทินนิน แอนด์ โยว ฮิท สเน๊ค อาย)
You can’t be a quitter when you’re caught up in the glitter of
(ยู แค็นท บี อะ ควีทเทอะ เว็น ยัวร์ คอท อั๊พ อิน เดอะ กลีทเทอะ อ็อฝ)
Night life night life
(ไน๊ท ไล๊ฟ ไน๊ท ไล๊ฟ)

There’re long legged women who will take you for a trimmin’ yes it’s night life
(ตรีเรลลา ลอง เลกกิด วีมเอิน ฮู วิล เท้ค ยู ฟอร์ รา trimmin เย็ซ อิทซ ไน๊ท ไล๊ฟ)
Oh night life.
(โอ ไน๊ท ไล๊ฟ)
Their lips taste like honey but they’re out to spend your money
(แดร์ ลิพ เท๊ซท ไล๊ค ฮั๊นนี่ บั๊ท เดรว เอ๊าท ทู สเพ็นด ยุร มั๊นนี่)
Yes it’s night life. Oh yeh!
(เย็ซ อิทซ ไน๊ท ไล๊ฟ โอ เย้ !)
Just roll that seven and you’ll hear them shriek
(จั๊สท โรลล แดท เซเฝ่น แอนด์ โยว เฮียร เด็ม ฌริค)
When seven come eleven it’s a lucky streak
(เว็น เซเฝ่น คัม อิเลฝเอ็น อิทซ ซา ลัคคิ สทรี๊ค)
You can’t beat the drama, the excitement and the glamour
(ยู แค็นท บีท เดอะ ดร๊าม่า , ดิ เอ็คไซทเม็นท แอนด์ เดอะ กแลมเออะ)
Of the night life, I said that night life
(อ็อฝ เดอะ ไน๊ท ไล๊ฟ , ไอ เซ็ด แดท ไน๊ท ไล๊ฟ)

So place your bet, come on make your play
(โซ เพลส ยุร เบ๊ท , คัมมอน เม้ค ยุร เพลย์)
Though you may regret it at the break of day
(โธ ยู เมย์ รีเกร๊ท ดิธ แอ็ท เดอะ เบร๊ค อ็อฝ เดย์)
I said you can’t be a quitter when you’re caught up in the glitter of
(ไอ เซ็ด ยู แค็นท บี อะ ควีทเทอะ เว็น ยัวร์ คอท อั๊พ อิน เดอะ กลีทเทอะ อ็อฝ)
Night life night life
(ไน๊ท ไล๊ฟ ไน๊ท ไล๊ฟ)
Yeh! that night life, good ol’ night life
(เย้ ! แดท ไน๊ท ไล๊ฟ , กู๊ด ol ไน๊ท ไล๊ฟ)
Night life, yes, yes, night life, oh night life
(ไน๊ท ไล๊ฟ , เย็ซ , เย็ซ , ไน๊ท ไล๊ฟ , โอ ไน๊ท ไล๊ฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Night Life คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น