เนื้อเพลง Alphabet Aerobics คำอ่านไทย Blackalicious

[Now it’s time for our wrap up
([ นาว อิทซ ไทม์ ฟอร์ เอ๊า แร๊พ อั๊พ)
Let’s give it everything we’ve got
(เล็ท กี๊ฝ อิท เอ๊วี่ติง หวีบ ก็อท)
Ready? Begin]
(เร๊ดี้ บีกิน ])

Artificial amateurs, aren’t at all amazing
(อาร์ทิฟิ๊เชี่ยล อะเมเท่อร , อเร้น แอ็ท ดอร์ อะเมสอิง)
Analytically, I assault, animate things
(Analytically , ไอ แอสซั๊ลท , แอนอิเม็ท ทริง)
Broken barriers bounded by the bomb beat
(บโรเค็น แบ๊ริเอ้อร์ บาวนฺดฺ บาย เดอะ บอมบฺ บีท)
Buildings are broken, basically I’m bombarding
(บีลดิง แซร์ บโรเค็น , เบซซิคอลลี่ แอม bombardings)
Casually create catastrophes, casualties
(แคฉอัวลิ คริเอท คะแทซทโระฟี , แคฉอวลทิส)
Cancelling cats got their canopies collapsing
(Cancellings แค๊ท ก็อท แดร์ canopies collapsings)
Detonate a dime of dank daily doin dough
(เดทโอะเนท อะ ไดม อ็อฝ แด็งค เด๊ลี่ โดย โด)
Demonstrations, Don Dada on the down low
(เดมันซทเรฌัน , ด็อน ดาดา ออน เดอะ เดาน โลว)
Eatin other editors with each and every energetic
(อีดิน อ๊อเธ่อร์ เอดอิเทอะ วิธ อีช แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เอเนอะเจทอิค)
Epileptic episode, elevated etiquette
(เอพิเลพทิค เอพอิดซด , เอ๊ลลิเหวท เอททิแค็ท)
Furious fat fabulous fantastic
(ฟยูเรียซ แฟท แฟบอิวลัซ แฟ็นแทซทิค)
Flurries of funk felt feeding the fanatics
(Flurries อ็อฝ ฟังค เฟ็ลท ฟรีดดิง เดอะ ฟะแนทอิค)
Gift got great global goods gone glorious
(กิฟท ก็อท เกรท กโลบแอ็ล กู๊ด กอน กโลเรียซ)
Gettin godly in his game with the goriest
(เกดดิน กอดลิ อิน ฮิส เกม วิธ เดอะ goriest)
Hit em high, hella height, historical
(ฮิท เอ็ม ไฮฮ , เฮลลา ไฮท , อิซทอริแค็ล)
Hey holocaust hints hear ’em holler at your homeboy
(เฮ ฮอลโอะคอซท ฮินท์ เฮียร เอ็ม ฮอลเลอะ แรท ยุร โฮมบอย)
Imitators idolize, I intimidate
(อีมอิเทเทอะ ไอดะไลส , ไอ อินทีมอิเดท)
In a instant, I’ll rise in a irate state
(อิน อะ อีนซแท็นท , อิลล ไร๊ส อิน อะ ไอเรท สเทท)
Juiced on my jams like jheri curls jockin joints
(จู้ยซ ออน มาย แจม ไล๊ค jheri เคิล จอคกิน จอยนท)
Justly, it’s just me, writin my journals
(จัซทลิ , อิทซ จั๊สท มี , ไรดิน มาย เจ๊อร์นั่ล)
Kindly I’m kindling all kinds of ink on
(ไคนดลิ แอม คีนดลิงส ออล ไคนด์ อ็อฝ อิ๊งค ออน)
Karate kick type brits in my kingdom
(คะราเท คิ๊ค ไท๊พ บริท ซิน มาย คีงดัม)
Let me live a long life, lyrically lessons is
(เล็ท มี ไล้ฝ อะ ลอง ไล๊ฟ , ลีลิคครี เล๊ซซั่น ซิส)
Learned lame louses just lose to my livery
(เลิร์น เลม เลาซ จั๊สท ลู้ส ทู มาย ลีฝเออะริ)
My mind makes marvelous moves, masses
(มาย ไมนด์ เม้ค มาเฝะลัซ มู๊ฝ , แมสเซซ)
Marvel and move, many mock what I’ve mastered
(ม๊าร์เฝ่ล แอนด์ มู๊ฝ , เมนอิ ม็อค ว๊อท แอฝ ม๊าสเต้อร์)
N*ggas nap knowin I’m nice naturally
(เอ็น *ggas แน๊พ โนว์อิน แอม ไน๊ซ์ แนชแร็ลลิ)
Knack, never lack, make noise nationally
(แน็ค , เน๊เฝ่อร์ แล๊ค , เม้ค น๊อยส แน็ฌอะแน็ลลิ)
Operation, opposition, off, not optional
(ออเพอะเรฌัน , opposition , ออฟฟ , น็อท ออพฌะแน็ล)
Out of sight, out of mind, wide beaming opticals
(เอ๊าท อ็อฝ ไซ๊ท , เอ๊าท อ็อฝ ไมนด์ , ไวด์ บีมิ้งซ์ อ็อพติคัล)
Perfected poem, powerful punchlines
(เพ๊อร์เฟ็คท โพเอ็ม , เพาเออะฟุล punchlines)
Pummelling petty powder puffs in my prime
(Pummellings เพททิ พ๊าวเด้อร์ พัฟ ซิน มาย ไพร์ม)
Quite quaint quotes keep quiet it’s Quannum
(ไคว๊ คเวนท โควท คี๊พ ไคว๊เอ้ท อิทซ Quannum)
Quarrelers ain’t got a quarter of what we got uh
(Quarrelers เอน ก็อท ดา คว๊อร์เท่อร อ็อฝ ว๊อท วี ก็อท อา)
Really raw raps, risin up rapidly
(ริแอ็ลลิ รอว์ แร็พ , รายซิน อั๊พ แรพอิดลิ)
Riding the rushing radioactivity
(ไรดอิง เดอะ รูซชิง เรดิโอแอ็คทีฝอิท)
Super scientifical sound search sought
(ซู๊เพ้อร์ scientifical ซาวน์ด เซิร์ช ซอท)
Silencing super fire saps that are soft
(Silencings ซู๊เพ้อร์ ไฟเออะร แซ็พ แดท อาร์ ซ๊อฟท)
Tales ten times talented, too tough
(เทล เท็น ไทม์ แท๊เล้นท , ทู ทั๊ฟ)
Take that, challengers, get a tune up
(เท้ค แดท , แชลเล็นเจอะ , เก็ท ดา จูน อั๊พ)
Universal, unique untouched
(ยูนิเฝอแซ็ล , ยูนี๊ค อันทัชท)
Unadulterated, the raw uncut
(อะนะดัลเทอะเรทิด , เดอะ รอว์ อันคัท)
Verb vice lord victorious valid
(เฝิบ ไฝซ หลอร์ด ฝีคโทะเรียซ แฝ๊หลิด)
Violate vibes that are vain make em vanished
(ไฝ๊โอเหลท วายพฺ แดท อาร์ เฝน เม้ค เอ็ม แฝ๊หนิช)
? well would a wise wordsmith just
(เวลล เวิด อะ ไว๊ส wordsmith จั๊สท)
Weaving up words weeded up, I’m a workshift
(วีฝวิง อั๊พ เวิร์ด วีด อั๊พ , แอม มา workshift)
Xerox, my X-ray-diation holes extra large
(Xerox , มาย เอ๊กซฺ เรย์ diation โฮล เอ๊กซทร่า ลาร์จ)
X-height letters, and xylophone tones
(เอ๊กซฺ ไฮท เล็ทเท่อร์ , แอนด์ ไสโละโฟน โทน)
Yellow back, yak mouth, young ones yaws
(เย๊ลโล่ว แบ็ค , แย็ค เม๊าธ , ยัง วัน ยอ)
Yesterday’s lawn yards sell our [yawn?]
(เยซเทอะดิ ลอน ย๊าร์ด เซลล์ เอ๊า [ ยอน ])
Zig zag zombies, zoomin to the zenith
(ซิกคฺ zag สอมบิ , zoomin ทู เดอะ สีนิธ)
Zero in zen thoughts, overzealous rhyme ZEA-LOTS!….
(ซี๊โร่ อิน เส็น ธอท , overzealous ไรม ZEA ล็อท !)

[good….can you say it faster?]
([ กู๊ด แคน ยู เซย์ อิท ฟาสเทอะ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alphabet Aerobics คำอ่านไทย Blackalicious

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น