เนื้อเพลง V.i.t.r.i.o.l. คำอ่านไทย Absu

They stare towards the heart
(เด สแทร์ ทูวอด เดอะ ฮาร์ท)
They stare at the stone
(เด สแทร์ แอ็ท เดอะ สโทน)
He’ll upend the plate of angles;
(เฮ็ลล upend เดอะ เพล๊ท อ็อฝ แอ๊งเกิ้ล 😉
She’ll upend the plate of angles
(เชลล์ upend เดอะ เพล๊ท อ็อฝ แอ๊งเกิ้ล)
V dashes of Mercury
(วี dashes อ็อฝ เมอคิวริ)
And Asarus Alchemy
(แอนด์ Asarus แอลคิมิ)
Will channel V archangels… V archangels
(วิล แช๊นเนล วี อาคเอนเจ็ล วี อาคเอนเจ็ล)

[Chorus I:]
([ ค๊อรัส ซาย : ])
” In the Sun we remember;
(” อิน เดอะ ซัน วี รีเม๊มเบ่อร์ 😉
In the planets we forget
(อิน เดอะ แพล๊เหน็ท วี ฟอร์เก๊ท)
We’ve come unto a hall and Asaru is who we’ve met ”
(หวีบ คัม อันทู อะ ฮอลล์ แอนด์ Asaru อีส ฮู หวีบ เม็ท “)

Huluppu roots are forked
(Huluppu รู๊ท แซร์ ฟ๊อร์ค)
Like veins in a canny hand;
(ไล๊ค เฝน ซิน อะ แคนนิ แฮนด์ 😉
Their leaves have scuttled
(แดร์ ลี๊ฝ แฮ็ฝ scuttled)
In spiraled force
(อิน สไพ๊ร่อล ฟอร์ซ)
A VI fold nova,
(อะ VI โฟลด โนฝะ ,)
Fleurs de lys…
(เฟลอร์ ดี lys)
V cards are placed in the hand of the course.
(วี ค้าร์ด แซร์ เพลส อิน เดอะ แฮนด์ อ็อฝ เดอะ คอร์ส)

[Chorus II:]
([ ค๊อรัส ทรู : ])
” O’ Abyssia we recall;
(” โอ Abyssia วี รีคอลล 😉
In spiraled force, they will fall
(อิน สไพ๊ร่อล ฟอร์ซ , เด วิล ฟอลล์)
Man, staff and the silver gilt key shall take us to
(แมน , สทัฟฟ แอนด์ เดอะ ซิ๊ลเฝ่อร กิลท คีย์ แชลล์ เท้ค อัซ ทู)
V.I.T.R.I.O.L. ”
(วี ไอ ที อาร์ ไอ โอ แอล “)

[Mandate of Pandemonium [Solos: Shaftiel]:]
([ แม๊นเดท อ็อฝ แพนดิโมเนียม [ โซ๊โล่ : Shaftiel ] : ])
” Dreamer! ” : ” Redeemer! ”
(” ดรีมเออะ ! ” : ” Redeemer ! “)
” Dreamer! ” : ” Redeemer! ”
(” ดรีมเออะ ! ” : ” Redeemer ! “)
” Dreamer! ” : ” Redeemer! ”
(” ดรีมเออะ ! ” : ” Redeemer ! “)
” The Abyss! ” : ” V.I.T.R.I.O.L.! ”
(” ดิ อะบิซ ! ” : ” วี ไอ ที อาร์ ไอ โอ แอล ! “)

[Repeat Mandate of Pandemonium]
([ รีพี๊ท แม๊นเดท อ็อฝ แพนดิโมเนียม ])

Their Universe…
(แดร์ ยูนิเฝิซ)
It’s constantly changing,
(อิทซ คอนสแท็นทลิ เช้งจิ้นส ,)
And every change in force
(แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เช้งจํ อิน ฟอร์ซ)
It’s constantly dying.
(อิทซ คอนสแท็นทลิ ไดอิง)
Svaddistthana:
(Svaddistthana :)
Sakkya-ditti
(Sakkya ditti)
Rearrange V cards, yet are they lying?
(รีโอเรง วี ค้าร์ด , เย๊ท อาร์ เด ลายยิง)

[Repeat Chorus I]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ซาย ])

Closing verdant curtains
(โครสซิง เฝอแด็นท เค๊อร์เท่น)
Closure is the apex;
(คโลเฉอะ อีส ดิ เอเพ็คซ 😉
One curve is the asp,
(วัน เคอร์ฟ อีส ดิ แอ็ซพ ,)
But the snake is a path in light
(บั๊ท เดอะ สเน๊ค อีส ซา พาธ อิน ไล๊ท)
These twins are emerging,
(ฑิส ทวิน แซร์ emergings ,)
Geminis still verging,
(เจมมีนาย สทิลล vergings ,)
Yet Atu still carries the knife.
(เย๊ท Atu สทิลล แคร์รี่ เดอะ ไน๊ฟ)

[Repeat Chorus II]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ทรู ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง V.i.t.r.i.o.l. คำอ่านไทย Absu

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น