เนื้อเพลง The Kids คำอ่านไทย Eminem

[Teacher Sings]
([ ที๊ชเช่อร ซิง ])
And everyone should get along..
(แอนด์ เอ๊วี่วัน เชิด เก็ท อะลอง)

Ok children quiet down, quiet down
(โอเค ชีลดเร็น ไคว๊เอ้ท เดาน , ไคว๊เอ้ท เดาน)
Children i’d like to introduce our new substitute teacher for the day
(ชีลดเร็น อาย ไล๊ค ทู อินโทรดิ๊วซ เอ๊า นิว ซับซทิทยูท ที๊ชเช่อร ฟอร์ เดอะ เดย์)
His name is Mr. Shady
(ฮิส เนม อีส มีซเทอะ เฌดอิ)
Children quite down please
(ชีลดเร็น ไคว๊ เดาน พลีซ)
Brian don’t throw that.. [SHUT UP!]
(ไบรเอน ด้อนท์ โธรว์ แดท [ ชั๊ท อั๊พ ! ])
Mr. Shady will be your new substitute while Mr. Kaniff is out with ammonia
(มีซเทอะ เฌดอิ วิล บี ยุร นิว ซับซทิทยูท ไวล์ มีซเทอะ Kaniff อีส เอ๊าท วิธ ammonia)
[HE’S GOT AIDS!]
([ อีส ก็อท เอด ! ])
Good luck Mr. Shady…
(กู๊ด ลัค มีซเทอะ เฌดอิ)

[Verse 1-Eminem]
([ เฝิซ วัน เอมมีนเอม ])
Hi there little boys and girls [F*CK YOU!]
(ไฮ แดร์ ลิ๊ทเทิ่ล บอย แซน เกิร์ล [ เอฟ *CK ยู ! ])
Today we’re going to learn how to poision some squirrels
(ทูเดย์ เวีย โกอิ้ง ทู เลิร์น ฮาว ทู poision ซัม ซคเวอเร็ล)
But first, i’d like you to meet my friend Bob [Huh?]
(บั๊ท เฟิร์สท , อาย ไล๊ค ยู ทู มี๊ท มาย เฟรน บ็อบ [ ฮู ])
Say Hi Bob, [ ” Hi Bob ” ]
(เซย์ ไฮ บ็อบ , [ ” ไฮ บ็อบ ” ])
Bob’s 30 and still lives with his Mom and he don’t got a job
(บ็อบ 30 แอนด์ สทิลล ไล้ฝ วิธ ฮิส มัม แอนด์ ฮี ด้อนท์ ก็อท ดา จ๊อบ)
Cause Bob just sits at home and smokes pot
(ค๊อส บ็อบ จั๊สท ซิท แอ็ท โฮม แอนด์ สโม๊ค พ๊อท)
But his 12 year old brother looks up to him off alot
(บั๊ท ฮิส 12 เยียร์ โอลด์ บร๊าเท่อรํ ลุ๊ค อั๊พ ทู ฮิม ออฟฟ อล๊อต)
And Bob likes to hang out at the local waffle spot
(แอนด์ บ็อบ ไล๊ค ทู แฮง เอ๊าท แอ็ท เดอะ โล๊ค่อล วาฟเฟิล สพอท)
And wait in the parking lot for waitresses off the clock
(แอนด์ เว้ท อิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท ฟอร์ waitresses ออฟฟ เดอะ คล๊อค)
When it’s late and the lot gets dark and he fakes like he walks his dog
(เว็น อิทซ เหลท แอนด์ เดอะ ล็อท เก็ท ด๊าร์ค แอนด์ ฮี เฟ้ค ไล๊ค ฮี ว๊อล์ค ฮิส ด้อกก)
Drag ’em in the woods and goes straight to the choppin’ block
(ดแร็ก เอ็ม อิน เดอะ วู๊ด แซน โกซ สเทร๊ท ทู เดอะ ชอปปิ้น บล๊อค)
And even if they escape and they got the cops
(แอนด์ อี๊เฝ่น อิ๊ฟ เด เอสเขพ แอนด์ เด ก็อท เดอะ ค็อพ)
Ladies would all be so afraid, they would drop the charge
(เลดิส เวิด ออล บี โซ อะเฟรด , เด เวิด ดรอพ เดอะ ชาร์จ)
Till one night Miss. Stacey went off the job
(ทิลล์ วัน ไน๊ท มิซ Stacey เว็นท ออฟฟ เดอะ จ๊อบ)
When she felt someone grab her whole face and said not to talk
(เว็น ชี เฟ็ลท ซัมวัน แกร๊บ เฮอ โฮล เฟซ แอนด์ เซ็ด น็อท ทู ท๊อล์ค)
But Stacey knew it was Bob and said knock it off
(บั๊ท Stacey นยู อิท วอส บ็อบ แอนด์ เซ็ด น๊อค อิท ออฟฟ)
But Bob wouldn’t knock it off cause he’s crazy, a off his rocker
(บั๊ท บ็อบ วูดดึ่น น๊อค อิท ออฟฟ ค๊อส อีส คเรสิ , อะ ออฟฟ ฮิส รอคเคอะ)
Crazier than Slim Shady is off the locker
(เครซีเออ แฑ็น สลิม เฌดอิ อีส ออฟฟ เดอะ ลอคเคอะ)
You couldn’t even take him to Dre’s to get Bob a doctor
(ยู คูดซึ่น อี๊เฝ่น เท้ค ฮิม ทู ดรี ทู เก็ท บ็อบ อะ ด๊อคเท่อร์)
He grabbed Stace by the legs, he chopped it off her
(ฮี แกรบเบด Stace บาย เดอะ เล้ก , ฮี ชอบทฺ ดิท ออฟฟ เฮอ)
And dropped her off in the lake for the cops to find her
(แอนด์ ดร็อพ เฮอ ออฟฟ อิน เดอะ เล้ค ฟอร์ เดอะ ค็อพ ทู ไฟนด์ เฮอ)
But ever since the day Stacey went off the wander
(บั๊ท เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ เดอะ เดย์ Stacey เว็นท ออฟฟ เดอะ วานเด้อร)
They never found her, and Bob still hangs at the waffle diner
(เด เน๊เฝ่อร์ เฟานด เฮอ , แอนด์ บ็อบ สทิลล แฮง แอ็ท เดอะ วาฟเฟิล ไดนเออะ)
And that’s the story of Bob and his marijuana
(แอนด์ แด้ท เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ บ็อบ แอนด์ ฮิส มาริฮวานา)
And what it might do to you
(แอนด์ ว๊อท ดิธ ไมท ดู ทู ยู)
So see if the squirrels want it, it’s bad for you
(โซ ซี อิ๊ฟ เดอะ ซคเวอเร็ล ว้อนท ดิธ , อิทซ แบ้ด ฟอร์ ยู)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
See children, drugs are bad
(ซี ชีลดเร็น , ดรัก แซร์ แบ้ด)
And If you don’t believe me, ask ya Dad
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ มี , อาสคฺ ยา แด๊ด)
And If you don’t believe him, ask ya Mom
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ บีลี๊ฝ ฮิม , อาสคฺ ยา มัม)
She’ll tell you how she does ’em all the time
(เชลล์ เทลล ยู ฮาว ชี โด เอ็ม ออล เดอะ ไทม์)

So kids say no to drugs
(โซ คิด เซย์ โน ทู ดรัก)
So you don’t act like everyone else does
(โซ ยู ด้อนท์ แอ๊คท ไล๊ค เอ๊วี่วัน เอ๊ลส โด)
And there’s really nothing else to say
(แอนด์ แดร์ ริแอ็ลลิ นัธอิง เอ๊ลส ทู เซย์)
Drugs are just bad mmm k…
(ดรัก แซร์ จั๊สท แบ้ด อึม เค)

[Verse 2-Eminem]
([ เฝิซ ทู เอมมีนเอม ])
My penis is the size of a peanut, Have you seen it?
(มาย พีนิซ ซิส เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ อะ peanut , แฮ็ฝ ยู ซีน หนิด)
F*ck no you ain’t seen it, it’s the size of a peanut [Huh?]
(เอฟ *ck โน ยู เอน ซีน หนิด , อิทซ เดอะ ไซ๊ซ อ็อฝ อะ peanut [ ฮู ])
Speaking of peanuts, you know what else is bad for squirrels?
(ซพีคอิง อ็อฝ peanuts , ยู โนว์ ว๊อท เอ๊ลส อีส แบ้ด ฟอร์ ซคเวอเร็ล)
Ecstasy its the worst drug in the world
(เอคซทะซิ อิทซ เดอะ เวิ๊ร์สท ดรัก อิน เดอะ เวิลด)
If someone offers it to you, don’t do it
(อิ๊ฟ ซัมวัน อ๊อฟเฟ่อร์ ซิท ทู ยู , ด้อนท์ ดู อิท)
Kids 2 hits’ll probably drain all your spinal fluid
(คิด ทู hitsll พรอบอับลิ ดเรน ออล ยุร ซไพแน็ล ฟลู๊อิด)
Cause spinal fluid is fine, you won’t get it back
(ค๊อส ซไพแน็ล ฟลู๊อิด อีส ไฟน , ยู ว็อนท เก็ท ดิธ แบ็ค)
So don’t get attached, it’ll attack every bone in ya back
(โซ ด้อนท์ เก็ท แอทแท๊ช , อิว แอทแท๊ค เอ๊เฝอร์รี่ โบน อิน ยา แบ็ค)
Meet Zack, 21 years old
(มี๊ท Zack , 21 เยียร์ โอลด์)
After hanging around with some friends at a Frat party
(แอ๊ฟเท่อร แฮงอิง อะราวนฺดฺ วิธ ซัม เฟรน แอ็ท ดา Frat พ๊าร์ที่)
He gets bold, and decides to try five, when he’s bribed by five guys
(ฮี เก็ท โบลดฺ , แอนด์ ดีไซด์ ทู ธราย ไฟฝ , เว็น อีส ไบรบํ บาย ไฟฝ กาย)
And peer pressure will win when everytime you try to fight it
(แอนด์ เพีย พเรฌเออะ วิล วิน เว็น เอ๊รี่ไทม์ ยู ธราย ทู ไฟ้ท ดิธ)
Suddenly, he starts to convulse
(ซั๊ดเด้นลี่ , ฮี สท๊าร์ท ทู ค็อนฝัลซ)
And his pulse goes into hyperdrive, and his eyes go back in his skull
(แอนด์ ฮิส พั๊ลส์ โกซ อิ๊นทู hyperdrive , แอนด์ ฮิส อาย โก แบ็ค อิน ฮิส สคั๊ลล)
His back starts ta…look like the McDonald’s Arches
(ฮิส แบ็ค สท๊าร์ท ทา ลุ๊ค ไล๊ค เดอะ แมคโดโนสฺ อาราเชด)
He’s on Donald’s carpet, laying horizontal barfin’
(อีส ออน ดอนโหนด ค๊าร์เพ็ท , เลยิง ฮอริสอนแท็ล barfin)
And everyone in the apartment starts laughin’ at him
(แอนด์ เอ๊วี่วัน อิน ดิ อะพาทเม็นท สท๊าร์ท เลอกิน แอ็ท ฮิม)
” Hey Adam, Zack is a jackass, look at him ”
(” เฮ แอดแอ็ม , Zack อีส ซา แจคอัซ , ลุ๊ค แกท ฮิม “)
Cause they took it to, so they think it’s funny
(ค๊อส เด ทุค อิท ทู , โซ เด ทริ๊งค อิทซ ฟันนิ)
So the laughin’ does basically nothing
(โซ เดอะ เลอกิน โด เบซซิคอลลี่ นัธอิง)
Except maybe wastin’ your money
(เอ็กเซ๊พท เมบี เวสดิน ยุร มั๊นนี่)
Meanwhile, Zack’s in a coma, the action is over
(มีนวาย , Zacks ซิน อะ โค๊ม่า , ดิ แอคฌัน อีส โอ๊เฝ่อร)
And his back and his shoulders, hunched up as if he was practicin’ Yoha
(แอนด์ ฮิส แบ็ค แอนด์ ฮิส โช๊ลเด้อร์ , ฮันช อั๊พ แอส อิ๊ฟ ฮี วอส practicin Yoha)
And that’s the story of Zack, the ecstasy maniac
(แอนด์ แด้ท เดอะ สท๊อรี่ อ็อฝ Zack , ดิ เอคซทะซิ เมเนียค)
So don’t even feed that to squirrels class, cause it’s bad for you
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ฟี แดท ทู ซคเวอเร็ล คลาสสํ , ค๊อส อิทซ แบ้ด ฟอร์ ยู)

[Repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Verse 3-Eminem]
([ เฝิซ ที เอมมีนเอม ])
Last but not least,
(ล๊าสท บั๊ท น็อท ลีซท ,)
One of the most humungous problems among young people today, is fungus
(วัน อ็อฝ เดอะ โมซท humungous โพร๊เบล่ม อะมอง ยัง พี๊เพิ่ล ทูเดย์ , อีส ฟังกัซ)
It grows from cow manure, They pick it out, wipe it off, bag it up,
(อิท โกรว์ ฟรอม คาว มันยูร , เด พิค อิท เอ๊าท , ไว๊พ อิท ออฟฟ , แบ๊ก อิท อั๊พ ,)
and you put it right in ya mouth and chew it…Yum Yum
(แอนด์ ยู พุท ดิธ ไร๊ท อิน ยา เม๊าธ แอนด์ ชิว อิท ยัม ยัม)
Then you start to see some dumb stuff
(เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ซี ซัม ดัมบ สทั๊ฟฟ)
And everything slows down when you eat some, of um…
(แอนด์ เอ๊วี่ติง สโลว์ เดาน เว็น ยู อี๊ท ซัม , อ็อฝ อึม)
And sometimes you see things that aren’t there [Like what?]
(แอนด์ ซัมไทม์ ยู ซี ทริง แดท อเร้น แดร์ [ ไล๊ค ว๊อท ])
Like fat woman in g-strings with orange hair
(ไล๊ค แฟท วู๊แม่น อิน จี สทริง วิธ อ๊อเร้นจ แฮร์)
[Mr. Shady what’s a g-string?]
([ มีซเทอะ เฌดอิ ว๊อท ซา จี สทริง ])
It’s yarn Claire
(อิทซ ยาน ไคยเออ)
Women stick them up there behinds, go out and wear ’em [Huh?]
(วีมเอิน สทิ๊ค เด็ม อั๊พ แดร์ บีฮายน์ , โก เอ๊าท แอนด์ แวร์ เอ็ม [ ฮู ])
And if you swallow too much of the magic mushroom
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู สว๊อลโล่ว ทู มัช อ็อฝ เดอะ แม๊จิค มั๊ชรูม)
Whoops, did i say magic mushroom, i meant fungus
(ฮูพ , ดิด ดาย เซย์ แม๊จิค มั๊ชรูม , ไอ เม็นท ฟังกัซ)
Ya tongue gets all swolled up like a cow’s tongue [How come?]
(ยา ทั๊ง เก็ท ซอร์ swolled อั๊พ ไล๊ค เก คาว ทั๊ง [ ฮาว คัม ])
Cause it comes from a cow’s dung [Oh]
(ค๊อส อิท คัม ฟรอม มา คาว ดัง [ โอ ])
See drugs are bad, it’s a common fact
(ซี ดรัก แซร์ แบ้ด , อิทซ ซา ค๊อมมอน แฟคท)
Wit ya Mom and Dad, well that’s all i’m good at [Ert]
(วิท ยา มัม แอนด์ แด๊ด , เวลล แด้ท ซอร์ แอม กู๊ด แอ็ท [ Ert ])
But don’t be me, cause if ya grow up and ya go OD
(บั๊ท ด้อนท์ บี มี , ค๊อส อิ๊ฟ ยา โกรว์ อั๊พ แอนด์ ยา โก OD)
They’re gonna come for me and i’mma have to grow a goatee
(เดรว กอนนะ คัม ฟอร์ มี แอนด์ แอมมา แฮ็ฝ ทู โกรว์ อะ โกที)
And get a disguise and hide, cause it’ll be my fault
(แอนด์ เก็ท ดา ดิสไก๊ส แอนด์ ไฮด์ , ค๊อส อิว บี มาย ฟอลท)
So don’t do drugs, and do exactly as i don’t, cause it’s bad for you
(โซ ด้อนท์ ดู ดรัก , แอนด์ ดู เอ็กแสคทลิ แอส ซาย ด้อนท์ , ค๊อส อิทซ แบ้ด ฟอร์ ยู)

[Repeat chorus]
([ รีพี๊ท ค๊อรัส ])

[Teacher & Classmates]
([ ที๊ชเช่อร & Classmates ])
Come on children, clap along [SHUT UP!]
(คัมมอน ชีลดเร็น , คแล็พ อะลอง [ ชั๊ท อั๊พ ! ])
Sing along children [S*CK MY MOTHERF*CKING D*CK!]
(ซิง อะลอง ชีลดเร็น [ เอส *CK มาย MOTHERF*คิง ดี *CK ! ])
Drugs are just bad, drugs are just bad [SOUTHPARK GONNA SUE ME]
(ดรัก แซร์ จั๊สท แบ้ด , ดรัก แซร์ จั๊สท แบ้ด [ SOUTHPARK กอนนะ ซู มี ])
So don’t do drugs, tell ’em save more for me [GOD DAMNIT! MUSHROOMS KILLED
(โซ ด้อนท์ ดู ดรัก , เทลล เอ็ม เซฝ โม ฟอร์ มี [ ก๊อด DAMNIT ! มั๊ชรูม คิลล์)
KENNY]
(เคนนี่ ])
[Pltttt OOOO *fart noises*]
([ Pltttt อู้ *ฟาท น๊อยส * ])
la la la la!
(ลา ลา ลา ลา !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Kids คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น