เนื้อเพลง Across The Universe (j Lennon, P Mccartney) คำอ่านไทย David Bowie

Words are flowing out like endless rain into a paper cup
(เวิร์ด แซร์ ฟโลอิง เอ๊าท ไล๊ค เอ็นเล็ซ เรน อิ๊นทู อะ เพ๊เพ่อร์ คัพ)
They slither wildly as they slip away
(เด ซลีฑเออะ ไวลลิ แอส เด สลิ๊พ อะเวย์)
across the universe
(อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)
Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my openned mind,
(พูล อ็อฝ ซ๊อโร่ว , เว๊ฝ อ็อฝ จอย อาร์ ดริฟทิง ทรู มาย openned ไมนด์ ,)
possesing and caressing me
(possesings แอนด์ คะเรซซิง มี)

{Chorus 1}
({ค๊อรัส 1})
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})

Images of broken light which dance before me like a million eyes,
(อิ๊มเมจ อ็อฝ บโรเค็น ไล๊ท วิช แด๊นซ์ บีฟอร์ มี ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน อาย ,)
they call me on and on
(เด คอลลํ มี ออน แอนด์ ออน)
across the universe
(อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)
Thoughts meander like the restless wind inside a letter box
(ธอท มีแอนเดอะ ไล๊ค เดอะ เรซทเล็ซ วินด อิ๊นไซด์ อะ เล็ทเท่อร์ บ๊อกซฺ)
They tumble blindly as they make their way
(เด ทัมเบิล บไลนดลิ แอส เด เม้ค แดร์ เวย์)
across the universe
(อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)

{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})
{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})

Sounds of laughter, shades of life are ringing through my open ears,
(ซาวน์ด อ็อฝ ลาฟเทอะ , เฉด อ็อฝ ไล๊ฟ อาร์ รีงอิง ทรู มาย โอ๊เพ่น เอียร ,)
inciting and inviting me
(อินซายดิง แอนด์ อินไฝทิง มี)
Limitless undying love, which shines around me like a million suns,
(ลีมอิทเล็ซ อันไดอิง ลัฝ , วิช ไชน์ อะราวนฺดฺ มี ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน ซัน ,)
it calls me on and on and on
(อิท คอลลํ มี ออน แอนด์ ออน แอนด์ ออน)
across the universe
(อะคร๊อส ดิ ยูนิเฝิซ)

{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})
{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})
{chorus 1}
({ค๊อรัส 1})

{chorus 2}
({ค๊อรัส 2})
Nothing
(นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
Nothing
(นัธอิง)
Nothing’s gonna
(นัธอิง กอนนะ)
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

{chorus 2}
({ค๊อรัส 2})

{chorus 3}
({ค๊อรัส 3})
Nothing’s gonna change it
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ อิท)
Nothing’s gonna change it
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ อิท)

Hey
(เฮ)
{chorus 3}
({ค๊อรัส 3})
{chorus 3}
({ค๊อรัส 3})
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)
{chorus 3}
({ค๊อรัส 3})
Nothing’s gonna change my world
(นัธอิง กอนนะ เช้งจํ มาย เวิลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Across The Universe (j Lennon, P Mccartney) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น