เนื้อเพลง Ignition คำอ่านไทย R. Kelly

You remind me of somethin’
(ยู รีไมนด์ มี อ็อฝ ซัมติน)
I just can’t think of what it is
(ไอ จั๊สท แค็นท ทริ๊งค อ็อฝ ว๊อท ดิธ อีส)

Girl, please let me stick my key in your ignition,
(เกิร์ล , พลีซ เล็ท มี สทิ๊ค มาย คีย์ อิน ยุร อิกนีฌอัน ,)
babe
(เบ้บ)
So I can get this thing started and get rollin’, babe
(โซ ไอ แคน เก็ท ดิส ทริง สท๊าร์ท แอนด์ เก็ท โรลลิน , เบ้บ)
See, I’ll be doin’ about 80 on your freeway
(ซี , อิลล บี โดย อะเบ๊าท 80 ออน ยุร ฟรีเวย์)
Girl, I won’t stop until I drive you crazy
(เกิร์ล , ไอ ว็อนท สท๊อพ อันทิล ไอ ไดร๊ฝ ยู คเรสิ)

So buckle up ’cause this can get bumpy, babe
(โซ บัคเคิล อั๊พ ค๊อส ดิส แคน เก็ท บัมพิ , เบ้บ)
Now hit the lights and check out all my functions,
(นาว ฮิท เดอะ ไล๊ท แซน เช็ค เอ๊าท ดอร์ มาย ฟั๊งก์ชั่น ,)
babe
(เบ้บ)
Girl, back that thing up so I can wax it, baby
(เกิร์ล , แบ็ค แดท ทริง อั๊พ โซ ไอ แคน แว๊กซ อิท , เบ๊บี้)
Honey, we gon’ mess around and get a ticket, babe
(ฮั๊นนี่ , วี ก็อน เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ดา ทิ๊คเค๊ท , เบ้บ)

‘Cause we off up in this jeep
(ค๊อส วี ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส จีพ)
We foggin’ up the windows
(วี foggin อั๊พ เดอะ วิ๊นโด้ว)
We got the radio up
(วี ก็อท เดอะ เร๊ดิโอ อั๊พ)
We all up in the back
(วี ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค)
We got the s*** bouncin’
(วี ก็อท เดอะ เอส *** เบ๊าซิน)
We goin’ up and down
(วี โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน)
And we smokin’ and we drinkin’
(แอนด์ วี สโมกิน แอนด์ วี ดริงคิน)
Just thuggin’ it out
(จั๊สท ตั๊กกิน หนิด เอ๊าท)

Jump up, down once I hit them switches, babe
(จั๊มพ อั๊พ , เดาน วั๊นซ ไอ ฮิท เด็ม สวิทเชท , เบ้บ)
And I’m about to take it where you wanna go, babe
(แอนด์ แอม อะเบ๊าท ทู เท้ค กิด แวร์ ยู วอนนา โก , เบ้บ)
Guarantee you I’m about to get some knowledge, babe
(แกแรนที ยู แอม อะเบ๊าท ทู เก็ท ซัม นอลเอ็จ , เบ้บ)
And it won’t be no runnin’ out of gas, babe
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี โน รูนนิน เอ๊าท อ็อฝ แก๊ซ , เบ้บ)

It’s like woo…pull over, baby
(อิทซ ไล๊ค วู พูลล โอ๊เฝ่อร , เบ๊บี้)
And let me put this love van off in your trunk, babe
(แอนด์ เล็ท มี พุท ดิส ลัฝ แฝน ออฟฟ อิน ยุร ทรังค , เบ้บ)
So buckle up ’cause this can get bumpy, babe
(โซ บัคเคิล อั๊พ ค๊อส ดิส แคน เก็ท บัมพิ , เบ้บ)
Girl, we gon’ mess around and get a ticket, babe
(เกิร์ล , วี ก็อน เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ดา ทิ๊คเค๊ท , เบ้บ)

‘Cause we off up in this jeep
(ค๊อส วี ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส จีพ)
We foggin’ up the windows
(วี foggin อั๊พ เดอะ วิ๊นโด้ว)
We got the radio up
(วี ก็อท เดอะ เร๊ดิโอ อั๊พ)
We all up in the back
(วี ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค)
We got the s*** bouncin’
(วี ก็อท เดอะ เอส *** เบ๊าซิน)
We goin’ up and down
(วี โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน)
And we smokin’ and we drinkin’
(แอนด์ วี สโมกิน แอนด์ วี ดริงคิน)
Just thuggin’ it out
(จั๊สท ตั๊กกิน หนิด เอ๊าท)

Now hold on tight ’cause I’m about to go faster, babe
(นาว โฮลด์ ออน ไท๊ท ค๊อส แอม อะเบ๊าท ทู โก ฟาสเทอะ , เบ้บ)
Girl, you’re dealin’ with a pro behind this wheel,
(เกิร์ล , ยัวร์ ดิลลิน วิธ อะ พโร บีฮายน์ ดิส วีล ,)
babe
(เบ้บ)
So tell me have you ever driven a stick, babe
(โซ เทลล มี แฮ็ฝ ยู เอ๊เฝ่อร์ ดรีฝเอ็น อะ สทิ๊ค , เบ้บ)
You’ll be screamin’ every time we shiftin’ gears, babe
(โยว บี สครีมมิน เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี shiftin เกียร์ , เบ้บ)

So brace yourself while I’m hittin’ them corners, babe
(โซ บเรซ ยุรเซลฟ ไวล์ แอม ฮิทดิน เด็ม ค๊อร์เน่อร์ , เบ้บ)
And when it’s over put that tails on your license
(แอนด์ เว็น อิทซ โอ๊เฝ่อร พุท แดท เทล ออน ยุร ไลเซ็นซ)
plate
(เพล๊ท)
Now buckle up ’cause this can get bumpy, baby
(นาว บัคเคิล อั๊พ ค๊อส ดิส แคน เก็ท บัมพิ , เบ๊บี้)
Girl, we gon’ mess around and get a ticket, babe
(เกิร์ล , วี ก็อน เมซ อะราวนฺดฺ แอนด์ เก็ท ดา ทิ๊คเค๊ท , เบ้บ)

‘Cause we off up in this jeep
(ค๊อส วี ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส จีพ)
We foggin’ up the windows [Yeah]
(วี foggin อั๊พ เดอะ วิ๊นโด้ว [ เย่ ])
We got the radio up [Uh]
(วี ก็อท เดอะ เร๊ดิโอ อั๊พ [ อา ])
We all up in the back
(วี ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค)
We got the s*** bouncin’
(วี ก็อท เดอะ เอส *** เบ๊าซิน)
We goin’ up and down
(วี โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน)
And we smokin’ and we drinkin’
(แอนด์ วี สโมกิน แอนด์ วี ดริงคิน)
Just thuggin’ it out
(จั๊สท ตั๊กกิน หนิด เอ๊าท)

When I hear you say {Green light} I’mma go
(เว็น นาย เฮียร ยู เซย์ {กรีน ไล๊ท } แอมมา โก)
{Yellow light} Do it slow {Red light} I’mma stop
({เย๊ลโล่ว ไล๊ท } ดู อิท สโลว์ {เร้ด ไล๊ท } แอมมา สท๊อพ)
When I hear you say {Switch lanes} hit the signal
(เว็น นาย เฮียร ยู เซย์ {สวิทช์ เลน } ฮิท เดอะ ซีกแน็ล)
{Pit stop} Take a break, hit the hazards when we park
({พิท สท๊อพ } เท้ค เก เบร๊ค , ฮิท เดอะ แฮสเอิด เว็น วี พาร์ค)

When you say {Green light} I’mma go
(เว็น ยู เซย์ {กรีน ไล๊ท } แอมมา โก)
{Yellow light} Do it slow {Red light} I’mma stop
({เย๊ลโล่ว ไล๊ท } ดู อิท สโลว์ {เร้ด ไล๊ท } แอมมา สท๊อพ)
When you say {Switch lanes} hit my signal
(เว็น ยู เซย์ {สวิทช์ เลน } ฮิท มาย ซีกแน็ล)
{Pit stop} Take a break, because we’re ’bout to go
({พิท สท๊อพ } เท้ค เก เบร๊ค , บิคอส เวีย เบาท ทู โก)
this far
(ดิส ฟาร์)

‘Cause we off up in this jeep [Off up in this jeep]
(ค๊อส วี ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส จีพ [ ออฟฟ อั๊พ อิน ดิส จีพ ])
We foggin’ up the windows [Baby, you and me]
(วี foggin อั๊พ เดอะ วิ๊นโด้ว [ เบ๊บี้ , ยู แอนด์ มี ])
We got the radio up [Got the radio]
(วี ก็อท เดอะ เร๊ดิโอ อั๊พ [ ก็อท เดอะ เร๊ดิโอ ])
We all up in the back [All up in the back]
(วี ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค [ ออล อั๊พ อิน เดอะ แบ็ค ])
We got the s*** bouncin’ [Got this baby bouncin’]
(วี ก็อท เดอะ เอส *** เบ๊าซิน [ ก็อท ดิส เบ๊บี้ เบ๊าซิน ])
We goin’ up and down [Goin’ up and down]
(วี โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน [ โกอิน อั๊พ แอนด์ เดาน ])
And we smokin’ and we drinkin’ [Smokin’]
(แอนด์ วี สโมกิน แอนด์ วี ดริงคิน [ สโมกิน ])
Just thuggin’ it out [It’s the thuggin’ out]
(จั๊สท ตั๊กกิน หนิด เอ๊าท [ อิทซ เดอะ ตั๊กกิน เอ๊าท ])

[Let me see you] Bounce-
([ เล็ท มี ซี ยู ] เบ๊าสฺ)
bounce-bounce-bounce-bounce-bounce-bounce
(เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ)
Bounce-bounce-bounce-bounce-bounce-bounce
(เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ)
[Now let me see you] Bounce-
([ นาว เล็ท มี ซี ยู ] เบ๊าสฺ)
bounce-bounce-bounce-bounce-bounce-bounce
(เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ)
Bounce-bounce-bounce-bounce-bounce-bounce
(เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ เบ๊าสฺ)
[Now let me see you]
([ นาว เล็ท มี ซี ยู ])

Now usually I don’t do this, but, uh
(นาว ยูฉัวลิ ไอ ด้อนท์ ดู ดิส , บั๊ท , อา)
Go ‘head on bring ’em off with little previews of the
(โก เฮด ออน บริง เอ็ม ออฟฟ วิธ ลิ๊ทเทิ่ล พรี๊ฝิว อ็อฝ เดอะ)
remix
(รีมิก)

Now I’m not tryin’ to be boo
(นาว แอม น็อท ทายอิน ทู บี บู)
But hey, pretty girl, I’m feelin’ you
(บั๊ท เฮ , พริ๊ทที่ เกิร์ล , แอม ฟีลิน ยู)
The way you do the things you do
(เดอะ เวย์ ยู ดู เดอะ ทริง ยู ดู)
Reminds me of my Lexus, cool
(รีไมนด์ มี อ็อฝ มาย เล็กเซด , คูล)
That’s why I’m all up in your grill
(แด้ท วาย แอม ออล อั๊พ อิน ยุร กริลล์)
Tryin’ to get you to a hotel
(ทายอิน ทู เก็ท ยู ทู อะ โฮเท็ล)
You must be a football coach
(ยู มัสท์ บี อะ ฟุทบอล โค้ช)
The way you got me playin’ the field
(เดอะ เวย์ ยู ก็อท มี เพลย์ยิน เดอะ ฟีลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ignition คำอ่านไทย R. Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น