เนื้อเพลง When Did Your Heart Go Missing? คำอ่านไทย Rooney

Love don’t come so easily
(ลัฝ ด้อนท์ คัม โซ อีสอิลิ)
This doesn’t have to end in tragedy
(ดิส ดัสอินท แฮ็ฝ ทู เอ็นด อิน ทร๊าจิดี้)
I have you and you have me
(ไอ แฮ็ฝ ยู แอนด์ ยู แฮ็ฝ มี)
We’re one and a million
(เวีย วัน แอนด์ อะ มิ๊ลเลี่ยน)
Why can’t you see?
(วาย แค็นท ยู ซี)

I’m waitin’, waitin’ for nothin’
(แอม เว๊ทดิน , เว๊ทดิน ฟอร์ นอทติน)
You’re leavin’, leavin’ me hangin’
(ยัวร์ เลวิน , เลวิน มี แฮนจิ้น)

When did your heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยุร ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

I treat you like a princess
(ไอ ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก พรีนเซ็ซ)
But your life is just one big mess
(บั๊ท ยุร ไล๊ฟ อีส จั๊สท วัน บิ๊ก เมซ)

When did your heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยุร ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

Yeah
(เย่)

I meant every word I said
(ไอ เม็นท เอ๊เฝอร์รี่ เวิร์ด ดาย เซ็ด)
I never was lyin’ when we talked in bed
(ไอ เน๊เฝ่อร์ วอส ลายอิน เว็น วี ท๊อล์ค อิน เบ๊ด)
I’m retracin’ every step in my head
(แอม retracin เอ๊เฝอร์รี่ สเท็พ อิน มาย เฮด)
What did I miss back then?
(ว๊อท ดิด ดาย มิซ แบ็ค เด็น)
I was so, so misled
(ไอ วอส โซ , โซ มิซเลด)

I’m waitin’, waitin’ for nothin’
(แอม เว๊ทดิน , เว๊ทดิน ฟอร์ นอทติน)
You’re leavin’, leaving me hangin’
(ยัวร์ เลวิน , ลีฝอิงส มี แฮนจิ้น)

When did your heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยุร ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

I treat you like a princess
(ไอ ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก พรีนเซ็ซ)
But your life is just one big mess
(บั๊ท ยุร ไล๊ฟ อีส จั๊สท วัน บิ๊ก เมซ)

When did you heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยู ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด)
How could you forget what we had?
(ฮาว เคิด ยู ฟอร์เก๊ท ว๊อท วี แฮ็ด)
It’s so wrong
(อิทซ โซ รอง)

I’m waitin’, waitin’ for nothin’
(แอม เว๊ทดิน , เว๊ทดิน ฟอร์ นอทติน)
You’re leavin’, leavin’ me hangin’
(ยัวร์ เลวิน , เลวิน มี แฮนจิ้น)

When did your heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยุร ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

I treat you like a princess
(ไอ ทรี๊ท ยู ไล๊ค เก พรีนเซ็ซ)
But your life is just one big mess
(บั๊ท ยุร ไล๊ฟ อีส จั๊สท วัน บิ๊ก เมซ)

When did your heart go missin’? [x2]
(เว็น ดิด ยุร ฮาร์ท โก มิซซิน [ x2 ])

Things were so good
(ทริง เวอ โซ กู๊ด)
We had a little dream
(วี แฮ็ด อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม)
A little dream together
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ดรีม ทูเก๊ทเธ่อร์)
Buy a house, settle down, do our thing
(บาย อะ เฮ้าส , เซ็ทเทิ่ล เดาน , ดู เอ๊า ทริง)
But you disappeared on me
(บั๊ท ยู ดิสแอ๊พเพียร์ ออน มี)
And your heart, your heart went missin’
(แอนด์ ยุร ฮาร์ท , ยุร ฮาร์ท เว็นท มิซซิน)
I don’t know how to find it
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ฮาว ทู ไฟนด์ ดิท)
I don’t know where it is
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ อิท อีส)
I don’t know where your heart went
(ไอ ด้อนท์ โนว์ แวร์ ยุร ฮาร์ท เว็นท)
It was here just the other day
(อิท วอส เฮียร จั๊สท ดิ อ๊อเธ่อร์ เดย์)
Now it’s gone
(นาว อิทซ กอน)
I’m gonna call the police
(แอม กอนนะ คอลลํ เดอะ โพลิ๊ซ)
Call the investigator, the heart investigtor
(คอลลํ ดิ อินเฝซทิเกเทอะ , เดอะ ฮาร์ท investigtor)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Did Your Heart Go Missing? คำอ่านไทย Rooney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น