เนื้อเพลง Knights of Shame คำอ่านไทย Awolnation

Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
‘Cause the world is ending
(ค๊อส เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
‘Cause the world is ending
(ค๊อส เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
‘Cause the world is ending
(ค๊อส เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
Like the world is ending
(ไล๊ค เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)
Dance
(แด๊นซ์)
Baby, dance
(เบ๊บี้ , แด๊นซ์)
‘Cause the world is ending
(ค๊อส เดอะ เวิลด อีส เอนดิง)

This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)
This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)
This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)
This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)
This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)
This is who you are
(ดิส ซิส ฮู ยู อาร์)

Oh
(โอ)
Oh
(โอ)

Sit back and look for the warnings
(ซิท แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ วอนิง)
The future’s bright and alarming
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไบร๊ท แอนด์ อะลามิง)
Sit back and look for the warnings
(ซิท แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ วอนิง)
Sit back and look for the warnings
(ซิท แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ วอนิง)
The future’s bright and alarming
(เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ ไบร๊ท แอนด์ อะลามิง)
Sit back and look for the warnings
(ซิท แบ็ค แอนด์ ลุ๊ค ฟอร์ เดอะ วอนิง)

Go
(โก)
Woo
(วู)
Huh
(ฮู)
Cool
(คูล)

Uh,
(อา ,)
Baby walkin’ around with your head cut off
(เบ๊บี้ วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ ยุร เฮด คัท ออฟฟ)
Baby walkin’ around with your head cut off
(เบ๊บี้ วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ ยุร เฮด คัท ออฟฟ)
Oh
(โอ)
Baby walkin’ around with your head cut off
(เบ๊บี้ วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ ยุร เฮด คัท ออฟฟ)
Baby walkin’ around with your head cut off
(เบ๊บี้ วอคกิน อะราวนฺดฺ วิธ ยุร เฮด คัท ออฟฟ)

Their power is fear
(แดร์ พ๊าวเว่อร์ อีส เฟียร์)
And it surrounds me
(แอนด์ ดิท เซอร์ราวนด์ มี)
Their signs, you can see
(แดร์ ซายน , ยู แคน ซี)
One day we will wake the walking zombies
(วัน เดย์ วี วิล เว้ค เดอะ วอคกิง สอมบิ)
‘Til then we pray
(ทิล เด็น วี เพรย์)
Oo
(โอโอ)

Everybody
(เอวี่บอดี้)
Everybody
(เอวี่บอดี้)

The king and his ghost are laughing at me
(เดอะ คิง แอนด์ ฮิส โก๊สท อาร์ ลาฟอิง แอ็ท มี)
These signs, you can see
(ฑิส ซายน , ยู แคน ซี)
One day we will listen for the sirens
(วัน เดย์ วี วิล ลิ๊สซึ่น ฟอร์ เดอะ ไซ๊เร่น)
‘Til then we pray
(ทิล เด็น วี เพรย์)

Skeletons
(สเค๊เลทั่น)
Marching army
(มัสชิง อามิ)
Guns
(กัน)
Drop your feet
(ดรอพ ยุร ฟีท)
I’m scared
(แอม ซคา)
I’m Duke Ellington
(แอม ดยูค Ellington)
My mother said there’d be days like this
(มาย ม๊าเธ่อร์ เซ็ด เตอร์ บี เดย์ ไล๊ค ดิส)
But one of the fires lit made her piss
(บั๊ท วัน อ็อฝ เดอะ ไฟเออะร ลิท เมด เฮอ พิซ)
Climbing are zombies
(ไคลบบิง อาร์ สอมบิ)
All up inside me
(ออล อั๊พ อิ๊นไซด์ มี)
Transformin’ vampires
(Transformin แฝ๊มไพร์)
Right beside me
(ไร๊ท บีไซด์ มี)
And you can’t run
(แอนด์ ยู แค็นท รัน)
‘Cause, you do, you’ll be dead
(ค๊อส , ยู ดู , โยว บี เด้ด)
And them walls can’t roll from the side of my head
(แอนด์ เด็ม วอลล์ แค็นท โรลล ฟรอม เดอะ ไซด์ อ็อฝ มาย เฮด)
I beat the drool
(ไอ บีท เดอะ ดรู)
I beat the ghouls
(ไอ บีท เดอะ กูล)
But his last kiss
(บั๊ท ฮิส ล๊าสท คิซ)
All s*ckers
(ออล เอส *ckers)
They will cease to exist
(เด วิล ซี๊ส ทู เอ็กซิ๊สท)
I can’t entertain with a beat up human
(ไอ แค็นท เอ๊นเทอร์เทน วิธ อะ บีท อั๊พ ฮิ๊วแมน)
Lay waste to cities
(เลย์ เวซท ทู ซิดีสฺ)
Leave towns in ruin
(ลี๊ฝ ทาวน์ ซิน รูอิน)
I
(ไอ)
Am a
(แอ็ม มา)
Ro-
(Ro)
Bot
(Bot)
Whole aresnal stock
(โฮล aresnal สท๊อค)
Ready to blow
(เร๊ดี้ ทู โบลว์)
Lastly you see:
(ลาซทลิ ยู ซี :)
Me, be 3 by 3
(มี , บี ที บาย ที)
Firing these things called TNT
(ไฟเออะริง ฑิส ทริง คอลลํ ทีเอ็นที)

Fire these things called TNT
(ไฟเออะร ฑิส ทริง คอลลํ ทีเอ็นที)
These things called TNT
(ฑิส ทริง คอลลํ ทีเอ็นที)
They call me TNT
(เด คอลลํ มี ทีเอ็นที)
Thses things called TNT
(Thses ทริง คอลลํ ทีเอ็นที)

Uh,
(อา ,)
We can dance like the world’s over
(วี แคน แด๊นซ์ ไล๊ค เดอะ เวิลด โอ๊เฝ่อร)
Yeah, it’s almost 2012
(เย่ , อิทซ อ๊อลโมสท 2012)
Call your girls over
(คอลลํ ยุร เกิร์ล โอ๊เฝ่อร)
Let’s kick back
(เล็ท คิ๊ค แบ็ค)
Pop shots
(พ็อพ ฌ็อท)
Have a ball
(แฮ็ฝ อะ บอล)
And if the world blow up
(แอนด์ อิ๊ฟ เดอะ เวิลด โบลว์ อั๊พ)
Next life, we do it all over
(เน๊กซท ไล๊ฟ , วี ดู อิท ดอร์ โอ๊เฝ่อร)
Uh, yeah, let’s toast to the memory
(อา , เย่ , เล็ท โท๊สท ทู เดอะ เม๊มโมรี่)
I wrote my name in the sky, so remember me
(ไอ โรท มาย เนม อิน เดอะ สกาย , โซ รีเม๊มเบ่อร์ มี)
Baby, forever we
(เบ๊บี้ , ฟอเร๊เฝ่อร วี)
Together mentally
(ทูเก๊ทเธ่อร์ เมนแท็ลลิ)
The day I leave me baby over somethin’
(เดอะ เดย์ ไอ ลี๊ฝ มี เบ๊บี้ โอ๊เฝ่อร ซัมติน)
Then hell’ll freeze
(เด็น hellll ฟรีส)
Froze
(ฟโรส)
This world cold, like Natalie
(ดิส เวิลด โคลด์ , ไล๊ค Natalie)
So
(โซ)
Let’s lose our clothes like L.E.
(เล็ท ลู้ส เอ๊า คโลฑ ไล๊ค แอล อี)
Back to the basics
(แบ็ค ทู เดอะ เบซอิค)
Step out the matrix
(สเท็พ เอ๊าท เดอะ เมทริคซ)
Step out your cool
(สเท็พ เอ๊าท ยุร คูล)
Baby, get on my spaceship
(เบ๊บี้ , เก็ท ออน มาย สเปรสชิพ)
I seen her face lit
(ไอ ซีน เฮอ เฟซ ลิท)
She seen a sign like a mace is
(ชี ซีน อะ ซายน ไล๊ค เก เมซ อีส)
So we ran home like a bass hit
(โซ วี แร็น โฮม ไล๊ค เก แบ็ซ ฮิท)
Safe
(เซฟ)
Life is whatever you think it is
(ไล๊ฟ อีส ฮว็อทเอฝเออะ ยู ทริ๊งค อิท อีส)
Yo, what you think this is?
(โย , ว๊อท ยู ทริ๊งค ดิส ซิส)
Uh, yeah it’s all in your mind baby
(อา , เย่ อิทซ ซอร์ อิน ยุร ไมนด์ เบ๊บี้)
You gotta do what you feel, like a blind lady
(ยู กอททะ ดู ว๊อท ยู ฟีล , ไล๊ค เก ไบลนฺดฺ เล๊ดี้)
You gotta spread your wings and just fly, baby
(ยู กอททะ สเพร๊ด ยุร วิง แซน จั๊สท ฟลาย , เบ๊บี้)
It feel like you’re reborn?
(อิท ฟีล ไล๊ค ยัวร์ รีบรอน)
That’s my baby
(แด้ท มาย เบ๊บี้)
She said she feel it in her soul like a vibrator
(ชี เซ็ด ชี ฟีล อิท อิน เฮอ โซล ไล๊ค เก ไฝบเรเทอะ)
I got some things for your thoughts we can try later
(ไอ ก็อท ซัม ทริง ฟอร์ ยุร ธอท วี แคน ธราย เลทเออะ)
Let’s hit the dance floor
(เล็ท ฮิท เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Right before we out of time
(ไร๊ท บีฟอร์ วี เอ๊าท อ็อฝ ไทม์)
And just party like it’s1999
(แอนด์ จั๊สท พ๊าร์ที่ ไล๊ค its1999)
You know what Prince said
(ยู โนว์ ว๊อท พริ๊นซ์ เซ็ด)
Girl, you my princess
(เกิร์ล , ยู มาย พรีนเซ็ซ)
I got the glass slipper
(ไอ ก็อท เดอะ กล๊าสส ซลีพเพอะ)
I hope the thing fits
(ไอ โฮพ เดอะ ทริง ฟิท)
Your body on fire
(ยุร บ๊อดี้ ออน ไฟเออะร)
Let me extinguish
(เล็ท มี เอ็คซทีงกวิฌ)
Hop on this white horse
(ฮ็อพ ออน ดิส ไว๊ท ฮอร์ส)
Ride to the sunset
(ไรด์ ทู เดอะ ซันเซส)

Is anybody really
(อีส เอนอิบอดิ ริแอ็ลลิ)
Out
(เอ๊าท)
There
(แดร์)
Breath-
(บรี๊ทฺรฺ)
In’
(อิน)
Is anybody really
(อีส เอนอิบอดิ ริแอ็ลลิ)
Sick
(ซิ๊ค)
Of
(อ็อฝ)
Bleed-
(บลีด)
In’
(อิน)
So come and scream into the
(โซ คัม แอนด์ สครีม อิ๊นทู เดอะ)
Sky
(สกาย)
This
(ดิส)
Eve-
(อี๊ฟ)
Ning
(นิง)
And ‘fore the morning I’mma
(แอนด์ โฟร์ เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอมมา)
Touch
(ทั๊ช)
Your
(ยุร)
Feel-
(ฟีล)
Ing
(อิง)
[Ha]
([ ฮา ])
Let’s start today
(เล็ท สท๊าร์ท ทูเดย์)
[Thank you, alright]
([ แธ๊งค์ ยู , ออลไร๊ท ])
Let’s start today
(เล็ท สท๊าร์ท ทูเดย์)
[Woo, ah, yeah]
([ วู , อา , เย่ ])
Let’s start today
(เล็ท สท๊าร์ท ทูเดย์)
[ha ha, yeah, wooo, ok]
([ ฮา ฮา , เย่ , วู , โอเค ])
Let’s start today
(เล็ท สท๊าร์ท ทูเดย์)

Start today
(สท๊าร์ท ทูเดย์)
Start today
(สท๊าร์ท ทูเดย์)
Come on down
(คัมมอน เดาน)

The queen’s heart
(เดอะ ควีน ฮาร์ท)
The knights of shame
(เดอะ ไนท อ็อฝ เชม)
The people’s voice
(เดอะ พี๊เพิ่ล ว๊อยซ์)
So we pray and we pray
(โซ วี เพรย์ แอนด์ วี เพรย์)
The queen’s heart
(เดอะ ควีน ฮาร์ท)
The knights of shame
(เดอะ ไนท อ็อฝ เชม)
So we pray and we pray
(โซ วี เพรย์ แอนด์ วี เพรย์)
The queen’s heart
(เดอะ ควีน ฮาร์ท)
The people’s voice
(เดอะ พี๊เพิ่ล ว๊อยซ์)
So we pray and we pray
(โซ วี เพรย์ แอนด์ วี เพรย์)
The queen’s heart
(เดอะ ควีน ฮาร์ท)
The knghts of shame
(เดอะ knghts อ็อฝ เชม)
So we pray, oh
(โซ วี เพรย์ , โอ)

Ooooooo
(อู้)

And yeah, it’s no fun living for the fall
(แอนด์ เย่ , อิทซ โน ฟัน ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ฟอลล์)
And there’ll be no more waiting for you all
(แอนด์ เดอะเรล บี โน โม เวททิง ฟอร์ ยู ออล)
And there’ll be one more chance for the truth
(แอนด์ เดอะเรล บี วัน โม แช้นซํ ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
I would die
(ไอ เวิด ดาย)
And yeah, it’s no fun living for the fall
(แอนด์ เย่ , อิทซ โน ฟัน ลีฝอิง ฟอร์ เดอะ ฟอลล์)
And there’ll be no more waiting for you all
(แอนด์ เดอะเรล บี โน โม เวททิง ฟอร์ ยู ออล)
And there’ll be one more chance for the truth
(แอนด์ เดอะเรล บี วัน โม แช้นซํ ฟอร์ เดอะ ทรู๊ธ)
Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
I would die
(ไอ เวิด ดาย)

Without you
(วิธเอ๊าท ยู)
I would die
(ไอ เวิด ดาย)

Waiting on a heartbeat
(เวททิง ออน อะ ฮาร์ทบีท)
Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
We’re waiting on a heartbeat
(เวีย เวททิง ออน อะ ฮาร์ทบีท)
Can anybody hear me?
(แคน เอนอิบอดิ เฮียร มี)

We’re waiting on a heartbeat
(เวีย เวททิง ออน อะ ฮาร์ทบีท)
Is anybody listening?
(อีส เอนอิบอดิ ลิเซินนิง)
We’re waiting on a heartbeat
(เวีย เวททิง ออน อะ ฮาร์ทบีท)
Can anybody hear me?
(แคน เอนอิบอดิ เฮียร มี)

We rob from the rich to blow down the door
(วี ร๊อบ ฟรอม เดอะ ริ๊ช ทู โบลว์ เดาน เดอะ ดอร์)
Oh
(โอ)
We rob from the rich and blow down the door
(วี ร๊อบ ฟรอม เดอะ ริ๊ช แอนด์ โบลว์ เดาน เดอะ ดอร์)
We rob from the rich and blow down the door
(วี ร๊อบ ฟรอม เดอะ ริ๊ช แอนด์ โบลว์ เดาน เดอะ ดอร์)
Piano
(พิแอนโอ)
We rob from the rich to blow down the door
(วี ร๊อบ ฟรอม เดอะ ริ๊ช ทู โบลว์ เดาน เดอะ ดอร์)

It’s been a long time, waiting on your call
(อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ , เวททิง ออน ยุร คอลลํ)
It’s been a long time, waiting for you all
(อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ , เวททิง ฟอร์ ยู ออล)
It’s been a long time, waiting for you
(อิทซ บีน อะ ลอง ไทม์ , เวททิง ฟอร์ ยู)
But I can
(บั๊ท ไอ แคน)
Bum bum bum bum bum
(บัม บัม บัม บัม บัม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Knights of Shame คำอ่านไทย Awolnation

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น