เนื้อเพลง Skin คำอ่านไทย Adema

Days will come that make no sense
(เดย์ วิล คัม แดท เม้ค โน เซ้นส)
My present situation makes me think too much, too much
(มาย เพร๊สเซ่นท ซิ๊ทูเอชั่น เม้ค มี ทริ๊งค ทู มัช , ทู มัช)
It all revolves around you
(อิท ดอร์ รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ ยู)
This life that I’m living means nothing without you
(ดิส ไล๊ฟ แดท แอม ลีฝอิง มีน นัธอิง วิธเอ๊าท ยู)

I’d shed my skin for you [I’d shed my skin for you]
(อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู [ อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู ])
What would you want me to do [What would you want me to do]
(ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู [ ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู ])
I will always love you, but I can’t live like this
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู , บั๊ท ไอ แค็นท ไล้ฝ ไล๊ค ดิส)

This problem here is my fault
(ดิส โพร๊เบล่ม เฮียร อีส มาย ฟอลท)
It’s not that I don’t care but I’m so lost
(อิทซ น็อท แดท ไอ ด้อนท์ แคร์ บั๊ท แอม โซ ล็อซท)

I’d shed my skin for you [I’d shed my skin for you]
(อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู [ อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู ])
What would you want me to do [What would you want me to do]
(ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู [ ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู ])
I will always love you, but I can’t live like this
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู , บั๊ท ไอ แค็นท ไล้ฝ ไล๊ค ดิส)

Why
(วาย)

Now you [With me, a buzz] see why
(นาว ยู [ วิธ มี , อะ บัส ] ซี วาย)
[Now you see why]
([ นาว ยู ซี วาย ])
Don’t f*ck with feelings inside
(ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ ฟีลอิง อิ๊นไซด์)
Who you lying to? Will I survive?
(ฮู ยู ลายยิง ทู วิล ไอ เซอร์ไฝ๊ฝ)
I like what you put my through, ’cause I feel almost alive [Almost alive]
(ไอ ไล๊ค ว๊อท ยู พุท มาย ทรู , ค๊อส ไอ ฟีล อ๊อลโมสท อะไล๊ฝ [ อ๊อลโมสท อะไล๊ฝ ])

I’d shed my skin for you [I’d shed my skin for you]
(อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู [ อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู ])
What would you want me to do [What would you want me to do]
(ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู [ ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู ])
I will always love you, but I can’t live like this
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู , บั๊ท ไอ แค็นท ไล้ฝ ไล๊ค ดิส)
I’d shed my skin for you [I’d shed my skin for you]
(อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู [ อาย ชี มาย สกิน ฟอร์ ยู ])
What would you want me to do [What would you want me to do]
(ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู [ ว๊อท เวิด ยู ว้อนท มี ทู ดู ])
I will always love you, but I can’t live like this
(ไอ วิล ออลเว ลัฝ ยู , บั๊ท ไอ แค็นท ไล้ฝ ไล๊ค ดิส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Skin คำอ่านไทย Adema

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น