เนื้อเพลง Vacuum คำอ่านไทย In Flames

The yesterday we loved speaks of tomorrow. The burden of man is that time never takes a pause. We live from Monday to Sunday but forget what it means. Then a ghost comes to visit and we tell stories from tabloids
(เดอะ เยซเทอะดิ วี ลัฝ สพี๊ค อ็อฝ ทูม๊อโร่ว เดอะ เบ๊อรํเด้น อ็อฝ แมน อีส แดท ไทม์ เน๊เฝ่อร์ เท้ค ซา พ๊อส วี ไล้ฝ ฟรอม มันดิ ทู ซันดิ บั๊ท ฟอร์เก๊ท ว๊อท ดิธ มีน เด็น อะ โก๊สท คัม ทู ฝิ๊สิท แอนด์ วี เทลล สตอยสฺ ฟรอม แทบลอยด)

Call all your friends watch fake photos from a made up vacation speaking in toungues about ancient artefacts
(คอลลํ ออล ยุร เฟรน ว๊อทช เฟ้ค โฟโท ฟรอม มา เมด อั๊พ แฝคเค๊ชั่น ซพีคอิง อิน toungues อะเบ๊าท แอ๊นเซี่ยนท artefacts)

We steal from beggars and ask for understanding, we lie, rape, steal and murder to make tonights headlines
(วี สทีล ฟรอม เบ๊กก้าร์ แซน อาสคฺ ฟอร์ อันเดิซแทนดิง , วี ไล , เร้พ , สทีล แอนด์ เม๊อร์เด้อร์ ทู เม้ค ทูไน๊ท เฮดไลน์)
Trust the system, make your contribution, smile, applaud, love hail. The weaker you get the stronger they become
(ทรัสท เดอะ ซิ๊สเท่ม , เม้ค ยุร คอนทริบยูฌัน , สไมล์ , แอพพล้อด , ลัฝ เฮล เดอะ เวเกอ ยู เก็ท เดอะ สตองเกอร์ เด บีคัม)

Listen in silence, hear a voice
(ลิ๊สซึ่น อิน ไซเล็นซ , เฮียร รา ว๊อยซ์)
How far are we ready to take this?
(ฮาว ฟาร์ อาร์ วี เร๊ดี้ ทู เท้ค ดิส)
Listen in silence, hear a voice
(ลิ๊สซึ่น อิน ไซเล็นซ , เฮียร รา ว๊อยซ์)
Before it all crumbles
(บีฟอร์ อิท ดอร์ แคมเบิล)

Lie, rape, steal and murder, smile, applaud, love, hail.
(ไล , เร้พ , สทีล แอนด์ เม๊อร์เด้อร์ , สไมล์ , แอพพล้อด , ลัฝ , เฮล)

Gather in from of the turn up the TV. Exploding sympathy. The weatherman, our trust our puntual company
(แก๊เธ่อร์ อิน ฟรอม อ็อฝ เดอะ เทิร์น อั๊พ เดอะ ทีวี เอ๊กโพรดิง ซิ๊มพาธี่ เดอะ weatherman , เอ๊า ทรัสท เอ๊า puntual คัมพะนิ)

We steal from beggars and ask for understanding, we lie, rape, steal and murder to make tonights headlines
(วี สทีล ฟรอม เบ๊กก้าร์ แซน อาสคฺ ฟอร์ อันเดิซแทนดิง , วี ไล , เร้พ , สทีล แอนด์ เม๊อร์เด้อร์ ทู เม้ค ทูไน๊ท เฮดไลน์)
Trust the system, make your contribution, smile, applaud, love hail. The weaker you get the stronger they become
(ทรัสท เดอะ ซิ๊สเท่ม , เม้ค ยุร คอนทริบยูฌัน , สไมล์ , แอพพล้อด , ลัฝ เฮล เดอะ เวเกอ ยู เก็ท เดอะ สตองเกอร์ เด บีคัม)

Listen in silence, hear a voice
(ลิ๊สซึ่น อิน ไซเล็นซ , เฮียร รา ว๊อยซ์)
How far are we ready to take this?
(ฮาว ฟาร์ อาร์ วี เร๊ดี้ ทู เท้ค ดิส)
Listen in silence, hear a voice
(ลิ๊สซึ่น อิน ไซเล็นซ , เฮียร รา ว๊อยซ์)
Before it all crumbles
(บีฟอร์ อิท ดอร์ แคมเบิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Vacuum คำอ่านไทย In Flames

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น