เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Baha Men

Put the lime in the coconut and drink it all up
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and call the doctor woke him up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ คอลลํ เดอะ ด๊อคเท่อร์ โวค ฮิม อั๊พ)
I said Doctor! Is there nothing I can take
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ ! อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said Doctor! To relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ ! ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)
I said Doctor! Is there nothing I can take
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ ! อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said Doctor! To relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ ! ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)

Oh let me get this straight
(โอ เล็ท มี เก็ท ดิส สเทร๊ท)

Oh mister Doctor man I think I’m going insane
(โอ มิ๊สเทอร์ ด๊อคเท่อร์ แมน นาย ทริ๊งค แอม โกอิ้ง อินเซน)
My girl’s been creepin’ on me and my heart is filled with pain
(มาย เกิร์ล บีน คลีพปิน ออน มี แอนด์ มาย ฮาร์ท อีส ฟิลล วิธ เพน)
Now I can’t sleep, can’t eat, can’t stop this funky beat
(นาว ไอ แค็นท สลี๊พ , แค็นท อี๊ท , แค็นท สท๊อพ ดิส ฟังคิ บีท)
Can’t you hear it she keeps playing in my head
(แค็นท ยู เฮียร อิท ชี คี๊พ พเลนิ่ง อิน มาย เฮด)
Baby You really drive me coconuts
(เบ๊บี้ ยู ริแอ็ลลิ ไดร๊ฝ มี โค๊โคนัท)
Tell me, what am I gonna do?
(เทลล มี , ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)

You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and call the doctor, woke him up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ คอลลํ เดอะ ด๊อคเท่อร์ , โวค ฮิม อั๊พ)
I said doctor, is there nothing I can take
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said doctor, to relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)
I said doctor, is there nothing I can take
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said doctor, to relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)

Let me get this straight
(เล็ท มี เก็ท ดิส สเทร๊ท)

My temperature is up to 103
(มาย เท๊มเพอเรเจ้อร อีส อั๊พ ทู 103)
Is there anything you can prescribe for me?
(อีส แดร์ เอนอิธิง ยู แคน เพรสไคร์บ ฟอร์ มี)
Well the doctor said ” Hmmm, now let me see
(เวลล เดอะ ด๊อคเท่อร์ เซ็ด ” ฮึม , นาว เล็ท มี ซี)
just keep your body moving that’s what works for me ”
(จั๊สท คี๊พ ยุร บ๊อดี้ มูฝอิง แด้ท ว๊อท เวิ๊ร์ค ฟอร์ มี “)
Baby, you really drive me coconuts
(เบ๊บี้ , ยู ริแอ็ลลิ ไดร๊ฝ มี โค๊โคนัท)
Tell me, what am I gonna do?
(เทลล มี , ว๊อท แอ็ม ไอ กอนนะ ดู)

You put the lime in the coconut and drink them both together
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค เด็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut and you feel better
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut and drink ’em all up
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม ออล อั๊พ)
You put the lime in the coconut and call me in the morning
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง)
doctor, is there nothing I can take
(ด๊อคเท่อร์ , อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said doctor, to relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)
I said doctor, is there nothing I can take
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
I said doctor, to relieve this bellyache
(ไอ เซ็ด ด๊อคเท่อร์ , ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)

I can’t catch myself, hey doc I’m sick
(ไอ แค็นท แค็ทช ไมเซลฟ , เฮ ด็อค แอม ซิ๊ค)
I’m feelin’ all run down, I’m sinking like a brick
(แอม ฟีลิน ออล รัน เดาน , แอม ซีงคิง ไล๊ค เก บริ๊ค)
I’ve seen dots in front of my eyes
(แอฝ ซีน ดอท ซิน ฟร๊อนท อ็อฝ มาย อาย)
But you talk about coconuts, and you’re feeding me limes?
(บั๊ท ยู ท๊อล์ค อะเบ๊าท โค๊โคนัท , แอนด์ ยัวร์ ฟรีดดิง มี ไลม)
Different remedies you’re giving to me, but nothing’s working
(ดีฟเฟอะเร็นท remedies ยัวร์ กีฝวิง ทู มี , บั๊ท นัธอิง เวิคกิง)
Doc, if you don’t tend to me I’m gonna be the big bad wolf
(ด็อค , อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เท็นด ทู มี แอม กอนนะ บี เดอะ บิ๊ก แบ้ด วู๊ล์ฟ)
And blow your house down
(แอนด์ โบลว์ ยุร เฮ้าส เดาน)

You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
Put the lime in the coconut and drink it all up
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
Put the lime in the coconut; you’re such a silly one
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท ; ยัวร์ ซัช อะ ซิ๊ลลี่ วัน)
You put the lime in the coconut and drink ’em both together
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut and you feel better
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ยู ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut and drink ’em all down
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม ออล เดาน)
You put the lime in the coconut and call me in the mornin’
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ คอลลํ มี อิน เดอะ มอร์นิน)

Woooo Woooo
(วู วู)
Is there nothing I can take
(อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค)
Wooo Wooo
(วู วู)
To relieve this bellyache, I said
(ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache , ไอ เซ็ด)
Oh Wooo Wooo
(โอ วู วู)
Is there nothing I can take I said
(อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค ไก เซ็ด)
Wooo Wooo
(วู วู)
To relieve this bellyache I said
(ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache ไอ เซ็ด)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)
Is there nothing I can take I said
(อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค ไก เซ็ด)
Wah Wahh
(วา Wahh)
To relieve this bellyache I said
(ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache ไอ เซ็ด)
Doctor! Is there nothing I can take I said
(ด๊อคเท่อร์ ! อีส แดร์ นัธอิง ไอ แคน เท้ค ไก เซ็ด)
Doctor! To relieve this bellyache
(ด๊อคเท่อร์ ! ทู รีลี๊ฝ ดิส bellyache)
Put the lime in the coconut and drink ’em both together
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค เอ็ม โบทรฺ ทูเก๊ทเธ่อร์)
Put the lime in the coconut and then you’ll feel better
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ เด็น โยว ฟีล เบ๊ทเท่อร์)
Put the lime in the coconut and drink it all up
(พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)
You put the lime in the coconut and drink it all up
(ยู พุท เดอะ ไลม อิน เดอะ โค๊โคนัท แอนด์ ดริ๊งค อิท ดอร์ อั๊พ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Coconut คำอ่านไทย Baha Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น