เนื้อเพลง Eye for Eye คำอ่านไทย G-Unit

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

N*gga you sh*t on me , i’ll sh*t on you
(เอ็น *gga ยู ฌะ *ที ออน มี , อิลล ฌะ *ที ออน ยู)
You put a hit on me, i’ll put a hit on you
(ยู พุท ดา ฮิท ออน มี , อิลล พุท ดา ฮิท ออน ยู)
A eye for an eye n*gga
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เอ็น *gga)
Survive the shots or die n*gga
(เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ ฌ็อท ออ ดาย เอ็น *gga)

[Lloyd Banks]
([ ลอยด แบ๊งค ])

You can’t roll wit me i’m Lloyd Banks the one and only
(ยู แค็นท โรลล วิท มี แอม ลอยด แบ๊งค ดิ วัน แอนด์ โอ๊นลี่)
not your buddy, not your pal, not your homie
(น็อท ยุร บั๊ดดี้ , น็อท ยุร แพ็ล , น็อท ยุร โฮมี)
there ain’t a government around that can control me, ohhh no
(แดร์ เอน ดา กัฝเอินเม็นท อะราวนฺดฺ แดท แคน คอนโทรล มี , โอ้ โน)
I’m on that doggy style sh*t, man i don’t love a hoe
(แอม ออน แดท ดอกกิ สไทล์ ฌะ *ที , แมน นาย ด้อนท์ ลัฝ อะ โฮ)
apple wasn’t around so i had to let my brother know,
(แอพ วอสซึ้น อะราวนฺดฺ โซ ไอ แฮ็ด ทู เล็ท มาย บร๊าเท่อรํ โนว์ ,)
never stay in center, play the back and let your money grow,
(เน๊เฝ่อร์ สเทย์ อิน เซ๊นเท่อร์ , เพลย์ เดอะ แบ็ค แอนด์ เล็ท ยุร มั๊นนี่ โกรว์ ,)
most them n*gga wouldn’t be around if you was bummy yo,
(โมซท เด็ม เอ็น *gga วูดดึ่น บี อะราวนฺดฺ อิ๊ฟ ยู วอส บัมมี่ โย ,)
south side jamaica n*gga yeah thats where i come from,
(เซ๊าธ ไซด์ เจไมกา เอ็น *gga เย่ แด้ท แวร์ ไอ คัม ฟรอม ,)
if you see a n*gga with me then theres more than one gun,
(อิ๊ฟ ยู ซี อะ เอ็น *gga วิธ มี เด็น แดร์ โม แฑ็น วัน กัน ,)
five straight soldier ain’t that tired of being the dumb one,
(ไฟฝ สเทร๊ท โซ๊ลเจ้อร์ เอน แดท ไทร์ อ็อฝ บีอิง เดอะ ดัมบ วัน ,)
or even satisfied being another n*ggas dun-dun,
(ออ อี๊เฝ่น แซทอิซไฟด บีอิง อะน๊าเทร่อร์ เอ็น *ggas ดัน ดัน ,)
we all know friendships turn sour when you gettin it,
(วี ออล โนว์ ฟเร็นฌิพ เทิร์น ซาวร์ เว็น ยู เกดดิน หนิด ,)
some n*ggas hate me in the hood but i don’t owe them n*ggas sh*t,
(ซัม เอ็น *ggas เฮท มี อิน เดอะ ฮุด บั๊ท ไอ ด้อนท์ โอว์ เด็ม เอ็น *ggas ฌะ *ที ,)
smilein’ all up in my face like i don’t know them n*ggas sick,
(smilein ออล อั๊พ อิน มาย เฟซ ไล๊ค ไก ด้อนท์ โนว์ เด็ม เอ็น *ggas ซิ๊ค ,)
but i can care less, i’m on the album and i’m gettin’ rich.
(บั๊ท ไอ แคน แคร์ เลซ , แอม ออน ดิ อั๊ลบั้ม แอนด์ แอม เกดดิน ริ๊ช)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

N*gga you sh*t on me , i’ll sh*t on you
(เอ็น *gga ยู ฌะ *ที ออน มี , อิลล ฌะ *ที ออน ยู)
You put a hit on me, i’ll put a hit on you
(ยู พุท ดา ฮิท ออน มี , อิลล พุท ดา ฮิท ออน ยู)
A eye for an eye n*gga
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เอ็น *gga)
Survive the shots or die n*gga
(เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ ฌ็อท ออ ดาย เอ็น *gga)

[Young Buck]
([ ยัง บั๊ค ])

Walkin’ and talkin’ spit it how i live it n*gga,
(วอคกิน แอนด์ ทอคกิ่น ซพิท ดิธ ฮาว ไอ ไล้ฝ อิท เอ็น *gga ,)
Came from the country, dirty south get it n*gga,
(เคม ฟรอม เดอะ คั๊นทรี่ , เดอทิ เซ๊าธ เก็ท ดิธ เอ็น *gga ,)
Feds tryin to question me, they run up in my hotel,
(เฟ็ด ทายอิน ทู เคว๊สชั่น มี , เด รัน อั๊พ อิน มาย โฮเท็ล ,)
they said there wasn’t shootin’, but they found no shells,
(เด เซ็ด แดร์ วอสซึ้น ชูดทิน , บั๊ท เด เฟานด โน เชลล์ ,)
New york city, hell they throwin’ n*ggas under jails,
(นิว ยอค ซิ๊ที่ , เฮ็ลล เด โตวอิน เอ็น *ggas อั๊นเด้อร เจล ,)
I got love for them and i ain’t even from there,
(ไอ ก็อท ลัฝ ฟอร์ เด็ม แอนด์ ดาย เอน อี๊เฝ่น ฟรอม แดร์ ,)
Now bust a shot for them boys on the block,
(นาว บัซท ดา ฌ็อท ฟอร์ เด็ม บอย ออน เดอะ บล๊อค ,)
I can feel your pain n*gga,
(ไอ แคน ฟีล ยุร เพน เอ็น *gga ,)
I’m still in the game n*gga,
(แอม สทิลล อิน เดอะ เกม เอ็น *gga ,)
There somethin’ bout the sound of a trey-pound,
(แดร์ ซัมติน เบาท เดอะ ซาวน์ด อ็อฝ อะ เทรย์ เพานด ,)
That make me pull up, hop out and make a n*gga lay down,
(แดท เม้ค มี พูลล อั๊พ , ฮ็อพ เอ๊าท แอนด์ เม้ค เก เอ็น *gga เลย์ เดาน ,)
See every time we round’ ya hear some shots go off,
(ซี เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ วี ราวนด ยา เฮียร ซัม ฌ็อท โก ออฟฟ ,)
And n*ggas get there chains snatched when they try and show off,
(แอนด์ เอ็น *ggas เก็ท แดร์ เชน ซแน็ช เว็น เด ธราย แอนด์ โชว์ ออฟฟ ,)
Shoot outs in broad day we do it the mob way,
(ชู๊ท เอ๊าท ซิน บรอด เดย์ วี ดู อิท เดอะ ม๊อบ เวย์ ,)
And come to find out these n*ggas is softer than shawty,
(แอนด์ คัม ทู ไฟนด์ เอ๊าท ฑิส เอ็น *ggas ซิส ซอฟเตอร์ แฑ็น ชาวดี้ ,)
I’mma keep livin my life with a pistol in my palm and a wrist full of ice,
(แอมมา คี๊พ ลีฝอิน มาย ไล๊ฟ วิธ อะ พิ๊สท่อล อิน มาย พาล์ม แอนด์ อะ ริ๊ซท ฟูล อ็อฝ ไอ๊ซ์ ,)
you can call me the don.
(ยู แคน คอลลํ มี เดอะ ด็อน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

N*gga you sh*t on me , i’ll sh*t on you
(เอ็น *gga ยู ฌะ *ที ออน มี , อิลล ฌะ *ที ออน ยู)
You put a hit on me, i’ll put a hit on you
(ยู พุท ดา ฮิท ออน มี , อิลล พุท ดา ฮิท ออน ยู)
A eye for an eye n*gga
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เอ็น *gga)
Survive the shots or die n*gga
(เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ ฌ็อท ออ ดาย เอ็น *gga)

[50]
([ 50 ])

I got a hand gun habit, n*gga front i’ll let ya have it,
(ไอ ก็อท ดา แฮนด์ กัน แฮ๊บบิท , เอ็น *gga ฟร๊อนท อิลล เล็ท ยา แฮ็ฝ อิท ,)
When the shots go off cops sayin 50 back at it,
(เว็น เดอะ ฌ็อท โก ออฟฟ ค็อพ เซย์อิน 50 แบ็ค แกท อิท ,)
I’m alergic to the feathers on these bird ass n*ggas,
(แอม alergic ทู เดอะ เฟฑเออะ ออน ฑิส เบิร์ด อาซ เอ็น *ggas ,)
Front and i’ll put ya brains on that curbed fence n*gga,
(ฟร๊อนท แอนด์ อิลล พุท ยา เบรน ออน แดท เคิบ เฟ้นซ เอ็น *gga ,)
I ain’t a marksman my spark and i’ll spray sh*t,
(ไอ เอน ดา marksman มาย สพ๊าร์ค แอนด์ อิลล สเพรย์ ฌะ *ที ,)
Enough rounds for the Hk i don’t play b*tch,
(อีน๊าฟ ราวนด ฟอร์ เดอะ Hk ไอ ด้อนท์ เพลย์ บี *tch ,)
Move like i’m militant back on that gorilla sh*t,
(มู๊ฝ ไล๊ค แอม มีลอิแท็นท แบ็ค ออน แดท โกะรีลละ ฌะ *ที ,)
Moody, disrespectful, i’m ruley but n*ggas can’t move me,
(มู๊ดี้ , ดิซริซเพคทฟุล , แอม ruley บั๊ท เอ็น *ggas แค็นท มู๊ฝ มี ,)
I squeeze till i run outta ammo, if it’s a problem it’s handled,
(ไอ สควี๊ซ ทิลล์ ไอ รัน เอ๊าตา แอมโม , อิ๊ฟ อิทซ ซา โพร๊เบล่ม อิทซ แฮ๊นเดิ้ล ,)
I’ll have your people pourin’ out liquor and lightin’ candles,
(อิลล แฮ็ฝ ยุร พี๊เพิ่ล โพวริน เอ๊าท ลิ๊เคว่อร แอนด์ lightin แค๊นเดิ้ล ,)
You f*ck around i’ll blow your brains on my new york times,
(ยู เอฟ *ck อะราวนฺดฺ อิลล โบลว์ ยุร เบรน ออน มาย นิว ยอค ไทม์ ,)
Run home turn to the sports section and read your mind,
(รัน โฮม เทิร์น ทู เดอะ สพอร์ท เซ๊คชั่น แอนด์ รี๊ด ยุร ไมนด์ ,)
It’s crystal clear you should feel when that gat bust,
(อิทซ ครีซแท็ล เคลียร์ ยู เชิด ฟีล เว็น แดท แกท บัซท ,)
First it’s crime scene tape then you end up in that black hurst,
(เฟิร์สท อิทซ ไคร์ม ซีน เท๊พ เด็น ยู เอ็นด อั๊พ อิน แดท แบล๊ค hurst ,)
We don’t go to funerals but we’ll go to your wake fam,
(วี ด้อนท์ โก ทู ฟิ๊วเนอร่อล บั๊ท เวลล โก ทู ยุร เว้ค แฟม ,)
View your body all banged up, you made a mistake man.
(ฝิว ยุร บ๊อดี้ ออล แบง อั๊พ , ยู เมด อะ มิสเท้ค แมน)

[Chorus X2]
([ ค๊อรัส X2 ])

N*gga you sh*t on me , i’ll sh*t on you
(เอ็น *gga ยู ฌะ *ที ออน มี , อิลล ฌะ *ที ออน ยู)
You put a hit on me, i’ll put a hit on you
(ยู พุท ดา ฮิท ออน มี , อิลล พุท ดา ฮิท ออน ยู)
A eye for an eye n*gga
(อะ อาย ฟอร์ แอน อาย เอ็น *gga)
Survive the shots or die n*gga
(เซอร์ไฝ๊ฝ เดอะ ฌ็อท ออ ดาย เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Eye for Eye คำอ่านไทย G-Unit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น