เนื้อเพลง Daft Punk is Playing at My House คำอ่านไทย LCD Soundsystem

Daft punk is playing at my house, my house
(ดัฟท พรัค อีส พเลนิ่ง แอ็ท มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
I’ll show you the ropes, kid, show you the ropes
(อิลล โชว์ ยู เดอะ โร๊พ , คิด , โชว์ ยู เดอะ โร๊พ)
Got a bus and a trailer at my house, my house
(ก็อท ดา บัส แซน อะ ทเรลเออะ แรท มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
I’ll show you the ropes kid, show you the ropes
(อิลล โชว์ ยู เดอะ โร๊พ คิด , โชว์ ยู เดอะ โร๊พ)
I bought fifteen cases for my house, my house
(ไอ บอท ฟีฟทีน เค๊ส ฟอร์ มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
All the furniture is in the garage
(ออล เดอะ เฟอนิเชอะ อีส ซิน เดอะ กะราฉ)
Well daft punk is playing at my house, my house
(เวลล ดัฟท พรัค อีส พเลนิ่ง แอ็ท มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
You got to set them up kid, set them up
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เด็ม อั๊พ คิด , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

You got to set ’em up, ooh ooh yeah [x2]
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เอ็ม อั๊พ , อู้ อู้ เย่ [ x2 ])
You got the set them up, set them up
(ยู ก็อท เดอะ เซ็ท เด็ม อั๊พ , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

You got to set ’em up, ooh ooh yeah [x2]
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เอ็ม อั๊พ , อู้ อู้ เย่ [ x2 ])
You got the set them up, set them up
(ยู ก็อท เดอะ เซ็ท เด็ม อั๊พ , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

Cow bell solo
(คาว เบลล์ โซ๊โล่)

Well everybody’s lined up in my house, my house
(เวลล เอวี่บอดี้ ไลน์ อั๊พ อิน มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
And Sarah’s girlfriend is working the door
(แอนด์ ซาร่าห์ เกลิลเฟรน อีส เวิคกิง เดอะ ดอร์)
Got everybody’s PA in my house, my house
(ก็อท เอวี่บอดี้ พา อิน มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
All the robots descend from the bus
(ออล เดอะ โรบ๊อท ดีเซ้นดํ ฟรอม เดอะ บัส)
There’s a freak out brewing in my house, my house
(แดร์ ซา ฟรี๊ค เอ๊าท brewings อิน มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
In the basement
(อิน เดอะ เบซเม็นท)
‘Cause daft punk is playing at my house, my house
(ค๊อส ดัฟท พรัค อีส พเลนิ่ง แอ็ท มาย เฮ้าส , มาย เฮ้าส)
You got to set them up kid, set them up
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เด็ม อั๊พ คิด , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

You got to set ’em up, ooh ooh yeah [x2]
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เอ็ม อั๊พ , อู้ อู้ เย่ [ x2 ])
You got the set them up, set them up
(ยู ก็อท เดอะ เซ็ท เด็ม อั๊พ , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

You got to set ’em up, ooh ooh yeah [x2]
(ยู ก็อท ทู เซ็ท เอ็ม อั๊พ , อู้ อู้ เย่ [ x2 ])
You got the set them up, set them up
(ยู ก็อท เดอะ เซ็ท เด็ม อั๊พ , เซ็ท เด็ม อั๊พ)

And never, never let them go
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม โก)
No never, never, never let them go
(โน เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม โก)
Never, never, never let them go
(เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ , เน๊เฝ่อร์ เล็ท เด็ม โก)
Let them go
(เล็ท เด็ม โก)
Downtown
(ดาวน์ทาวน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Daft Punk is Playing at My House คำอ่านไทย LCD Soundsystem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น