เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Van Morrison

[Van Morrison]
([ แฝน มอร์ริซัน ])

[With audience backround vocal participation]
([ วิธ อ๊อเดี่ยนซ แบคราวทฺ โฝแค็ล พาทิซิเพฌัน ])

Wanna tell about my baby
(วอนนา เทลล อะเบ๊าท มาย เบ๊บี้)
Lord, you know she comes around
(หลอร์ด , ยู โนว์ ชี คัม อะราวนฺดฺ)
About five feet four
(อะเบ๊าท ไฟฝ ฟีท โฟ)
From her head to the ground
(ฟรอม เฮอ เฮด ทู เดอะ กราวนด์)

Well, she comes around here
(เวลล , ชี คัม อะราวนฺดฺ เฮียร)
Just about midnight, hu!
(จั๊สท อะเบ๊าท มิดไนท์ , ฮู !)
Make me feel so good
(เม้ค มี ฟีล โซ กู๊ด)
Make me feel all right.
(เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท)

And her name is G. [G] L. [L] O. [O] R, [R] I. [I]. yi-yi-yi-yi
(แอนด์ เฮอ เนม อีส จี [ จี ] แอล [ แอล ] โอ [ โอ ] อาร์ , [ อาร์ ] ไอ [ ไอ ] yi yi yi yi)
G.L.O.R.I.A. [Gloria]
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ [ โกวเรีย ])
G.L.O.R.I.A. [Gloria]
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ [ โกวเรีย ])
I’m wanna shout it ev’ry night [Gloria]
(แอม วอนนา เช๊าท ดิธ เอวรี่ ไน๊ท [ โกวเรีย ])
I’m wanna shout it ev’ry day [Gloria]
(แอม วอนนา เช๊าท ดิธ เอวรี่ เดย์ [ โกวเรีย ])
Yeah, yeah, yeah, yeah, all right
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่ , ออล ไร๊ท)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

She comes around here, hu!
(ชี คัม อะราวนฺดฺ เฮียร , ฮู !)
Til about midnight
(ทิล อะเบ๊าท มิดไนท์)
Makin’ me feel so good, hu!
(เมกิน มี ฟีล โซ กู๊ด , ฮู !)
Make me feel all right, hu!
(เม้ค มี ฟีล ออล ไร๊ท , ฮู !)

Walkin’ down my street, hu!
(วอคกิน เดาน มาย สทรีท , ฮู !)
Comes in my room, hu!
(คัม ซิน มาย รูม , ฮู !)
Knocks upon my door
(น๊อค อุพอน มาย ดอร์)
Then she comes in my room
(เด็น ชี คัม ซิน มาย รูม)

Baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)

Baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, baby
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
Baby, baby, baby, hu! hu!
(เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , ฮู ! ฮู !)

Hu! baby
(ฮู ! เบ๊บี้)
Hey babe!
(เฮ เบ้บ !)
Hey babe!
(เฮ เบ้บ !)

Hey! Hey! Hey! Hey!
(เฮ ! เฮ ! เฮ ! เฮ !)

Hey! baby
(เฮ ! เบ๊บี้)
Used to play prissy uh! Good God
(ยู๊ส ทู เพลย์ พรีซซิ อา ! กู๊ด ก๊อด)
Used to play prissy, good God
(ยู๊ส ทู เพลย์ พรีซซิ , กู๊ด ก๊อด)
Used to play prissy, good God
(ยู๊ส ทู เพลย์ พรีซซิ , กู๊ด ก๊อด)
All prissy
(ออล พรีซซิ)

G.L.O.R.I.A [Gloria]
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ [ โกวเรีย ])
G.L.O.R.I.A [Gloria]
(จี แอล โอ อาร์ ไอ อะ [ โกวเรีย ])

I wanna shout it ev’ry night [Gloria]
(ไอ วอนนา เช๊าท ดิธ เอวรี่ ไน๊ท [ โกวเรีย ])
I wanna shout it ev’ry day [Gloria]
(ไอ วอนนา เช๊าท ดิธ เอวรี่ เดย์ [ โกวเรีย ])
Yeah-yeah-yeah-yeah, all right [Gloria]
(เย่ เย่ เย่ เย่ , ออล ไร๊ท [ โกวเรีย ])

And it’s all right [Gloria]
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ โกวเรีย ])
And it’s all right [Gloria]
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ โกวเรีย ])
And it’s all right [Gloria]
(แอนด์ อิทซ ซอร์ ไร๊ท [ โกวเรีย ])
It’s gonna be all right [Gloria]
(อิทซ กอนนะ บี ออล ไร๊ท [ โกวเรีย ])

It’s gonna be all right [Gloria]
(อิทซ กอนนะ บี ออล ไร๊ท [ โกวเรีย ])
Gonna be, gonna be, gonna be, gonna be
(กอนนะ บี , กอนนะ บี , กอนนะ บี , กอนนะ บี)
Gonna be, gonna be, gonna be, gonna be, all right
(กอนนะ บี , กอนนะ บี , กอนนะ บี , กอนนะ บี , ออล ไร๊ท)
[Gloria]
([ โกวเรีย ])
Be all, be [Gloria]
(บี ออล , บี [ โกวเรีย ])

Hey!
(เฮ !)

[Instrumental to end]
([ อินซทรุเมนแท็ล ทู เอ็นด ])

Loud Applause!
(เลาด แอ็พลอส !)

[Transcribed by ear, so corrections are welcome.]
([ ทแร็นซคไรบ บาย เอียร , โซ เคาะเรคฌัน แซร์ เว้ลคั่ม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gloria คำอ่านไทย Van Morrison

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น