เนื้อเพลง Be Yourself คำอ่านไทย Enrique Iglesias

Well I am what I am could be what you are.
(เวลล ไอ แอ็ม ว๊อท ไอ แอ็ม เคิด บี ว๊อท ยู อาร์)
Is your pain when you smile cos you feel alone?
(อีส ยุร เพน เว็น ยู สไมล์ คอซ ยู ฟีล อะโลน)
And are you strong enough to be yourself??
(แอนด์ อาร์ ยู สทรอง อีน๊าฟ ทู บี ยุรเซลฟ)
Papa used to say ” You’re just a loser
(พาพ่า ยู๊ส ทู เซย์ ” ยัวร์ จั๊สท ดา ลูสเออะ)
and you’re never gonna have what it takes ”
(แอนด์ ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ แฮ็ฝ ว๊อท ดิธ เท้ค “)
Mama used to say ” All that loud musice you play ain’t gonna get you nowhere ”
(มามะ ยู๊ส ทู เซย์ ” ออล แดท เลาด musice ยู เพลย์ เอน กอนนะ เก็ท ยู โนแวร์ “)
Ah you gottta be yourself.
(อา ยู gottta บี ยุรเซลฟ)
Ah you gotta be yourself.
(อา ยู กอททะ บี ยุรเซลฟ)
If you cried, would you hide
(อิ๊ฟ ยู คราย , เวิด ยู ไฮด์)
Would you want all the world to know
(เวิด ยู ว้อนท ดอร์ เดอะ เวิลด ทู โนว์)
And if you believe in love
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู บีลี๊ฝ อิน ลัฝ)
Would you let it show
(เวิด ยู เล็ท ดิธ โชว์)
Are you in, are you hip, are you cool
(อาร์ ยู อิน , อาร์ ยู ฮิพ , อาร์ ยู คูล)
Do you try too hard
(ดู ยู ธราย ทู ฮาร์ด)
Or are you strong enough to be yourself
(ออ อาร์ ยู สทรอง อีน๊าฟ ทู บี ยุรเซลฟ)
Papa used to say ” You’re just a loser
(พาพ่า ยู๊ส ทู เซย์ ” ยัวร์ จั๊สท ดา ลูสเออะ)
and you’re never gonna have what it takes ”
(แอนด์ ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ แฮ็ฝ ว๊อท ดิธ เท้ค “)
Mama used to say ” All that loud musice you play ain’t gonna get you nowhere ”
(มามะ ยู๊ส ทู เซย์ ” ออล แดท เลาด musice ยู เพลย์ เอน กอนนะ เก็ท ยู โนแวร์ “)
Papa used to say ” You’re just a loser and you’re never gonna have what it takes ”
(พาพ่า ยู๊ส ทู เซย์ ” ยัวร์ จั๊สท ดา ลูสเออะ แอนด์ ยัวร์ เน๊เฝ่อร์ กอนนะ แฮ็ฝ ว๊อท ดิธ เท้ค “)
Mama used to say ” All that loud musice you play ain’t gonna get you nowhere ”
(มามะ ยู๊ส ทู เซย์ ” ออล แดท เลาด musice ยู เพลย์ เอน กอนนะ เก็ท ยู โนแวร์ “)
Ah you gottta be yourself.
(อา ยู gottta บี ยุรเซลฟ)
Ah you gotta be yourself.
(อา ยู กอททะ บี ยุรเซลฟ)
If you can’t, can’t be yourself you’re gonna lose it all.
(อิ๊ฟ ยู แค็นท , แค็นท บี ยุรเซลฟ ยัวร์ กอนนะ ลู้ส อิท ดอร์)
If you can’t,can’t be yourself what are you living for?
(อิ๊ฟ ยู แค็นท , แค็นท บี ยุรเซลฟ ว๊อท อาร์ ยู ลีฝอิง ฟอร์)
You’re gonna find someday you gotta run away.
(ยัวร์ กอนนะ ไฟนด์ ซัมเดย์ ยู กอททะ รัน อะเวย์)
You gotta run,run,run away.
(ยู กอททะ รัน , รัน , รัน อะเวย์)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Be Yourself คำอ่านไทย Enrique Iglesias

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น