เนื้อเพลง Will 2K คำอ่านไทย Will Smith

()
[K-Ci]
([ เค Ci ])
Its here and I like it
(อิทซ เฮียร แอนด์ ดาย ไล๊ค กิด)
[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Whoo! Ha-ha! Ha-ha!
(ฮู ! ฮา ฮา ! ฮา ฮา !)
Big Will, uh K-Ci y’all bringing it in
(บิ๊ก วิล , อา เค Ci ยอล บริงกิง อิท อิน)
What?
(ว๊อท)
[K-Ci]
([ เค Ci ])
Its here and I like it
(อิทซ เฮียร แอนด์ ดาย ไล๊ค กิด)
[Say what? What?]
([ เซย์ ว๊อท ว๊อท ])
[Say what? What?]
([ เซย์ ว๊อท ว๊อท ])
Gonna pack the dance floor
(กอนนะ แพ็ค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
[And do what with it?]
([ แอนด์ ดู ว๊อท วิธ อิท ])
Rock the dance floor
(ร๊อค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
Here it comes the party of a lifetime
(เฮียร อิท คัม เดอะ พ๊าร์ที่ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์)
31st of December
(31st อ็อฝ ดิเซมเบอะ)
Man I remember when the ball dropped for 90
(แมน นาย รีเม๊มเบ่อร์ เว็น เดอะ บอล ดร็อพ ฟอร์ 90)
Now it’s 9-9, ten years behind me
(นาว อิทซ นาย 9 , เท็น เยียร์ บีฮายน์ มี)
What’s gonna happen?
(ว๊อท กอนนะ แฮ๊พเพ่น)
Don’t nobody know
(ด้อนท์ โนบอดี้ โนว์)
We’ll see when the clock gets to 12-0-0
(เวลล ซี เว็น เดอะ คล๊อค เก็ท ทู 12 0 0)
Chaos, the cops gonna block the street
(เค๊ออส , เดอะ ค็อพ กอนนะ บล๊อค เดอะ สทรีท)
Man who the hell cares?
(แมน ฮู เดอะ เฮ็ลล แคร์)
Just don’t stop the beat
(จั๊สท ด้อนท์ สท๊อพ เดอะ บีท)
No time to sleep, yo it’s on tonight
(โน ไทม์ ทู สลี๊พ , โย อิทซ ออน ทูไน๊ท)
K-C you feeling me right? [Yeah]
(เค ซี ยู ฟีลอิง มี ไร๊ท [ เย่ ])
2-0-0-0, the Will 2 K
(ทู 0 0 0 , เดอะ วิล ทู เค)
The new millennium, yo excuse me Willennium [yeah]
(เดอะ นิว มิลเล๊นเนี่ยม , โย เอ็กซคิ้วส มี Willennium [ เย่ ])
It can’t get thicker than this [Big Will]
(อิท แค็นท เก็ท ทิคเกอร์ แฑ็น ดิส [ บิ๊ก วิล ])
Slick like Rick I can’t miss
(ซลิค ไล๊ค ริค ไอ แค็นท มิซ)
[And we gonna party like it’s 19]
([ แอนด์ วี กอนนะ พ๊าร์ที่ ไล๊ค อิทซ 19 ])
Hold up it is
(โฮลด์ อั๊พ อิท อีส)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Come on everyone, new millennium
(คัมมอน เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Everyone, new millennium
(เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
There’s a party tonight
(แดร์ ซา พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท)
Everybody was drinking
(เอวี่บอดี้ วอส ดริงคิง)
The house was screaming
(เดอะ เฮ้าส วอส ซครีมอิง)
And the bass was shaking
(แอนด์ เดอะ แบ็ซ วอส เชคกิ้ง)
And it won’t be long
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี ลอง)
Till everybody knowing
(ทิลล์ เอวี่บอดี้ โนอิง)
That twelve o’clock the roof will be blowing
(แดท ทเว้ลฝ โอคล็อก เดอะ รู๊ฟ วิล บี โบลวิง)
Drinks on me, up the cups, and
(ดริ๊งค ออน มี , อั๊พ เดอะ คัพ , แอนด์)
Midnight coming full thrust, and
(มิดไนท์ คัมอิง ฟูล ธรัซท , แอนด์)
D*ck Clark holding it down, and
(ดี *ck ครัก โฮลดิง อิท เดาน , แอนด์)
The second hand rolling around [Na, na, na, na]
(เดอะ เซ๊คคั่น แฮนด์ โรลลิง อะราวนฺดฺ [ นา , นา , นา , นา ])
Hundred thousands deep, world wide press
(ฮั๊นเดร็ด เธ๊าซั่นด ดี๊พ , เวิลด ไวด์ เพรส)
Hate to be the man that gotta clean this mess
(เฮท ทู บี เดอะ แมน แดท กอททะ คลีน ดิส เมซ)
Same resolution, get the money
(เซม เรโสะลยูฌัน , เก็ท เดอะ มั๊นนี่)
Ain’t where we’ve been, it’s where we gonna be
(เอน แวร์ หวีบ บีน , อิทซ แวร์ วี กอนนะ บี)
Get ready to hum Auld Lang Syne
(เก็ท เร๊ดี้ ทู ฮัม อ้อด ลาง ซาย)
Cause a person that know the words is hard to find
(ค๊อส อะ เพ๊อร์ซั่น แดท โนว์ เดอะ เวิร์ด ซิส ฮาร์ด ทู ไฟนด์)
First soul train line of the year
(เฟิร์สท โซล เทรน ไลน์ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Four, three, two, one
(โฟ , ทรี , ทู , วัน)

[K-Ci] [Will Smith]
([ เค Ci ] [ วิล ซมิธ ])
Its here and I like it
(อิทซ เฮียร แอนด์ ดาย ไล๊ค กิด)
[Whoo! K-Ci y’all, K-Ci y’all]
([ ฮู ! เค Ci ยอล , เค Ci ยอล ])
Gonna pack the dance floor
(กอนนะ แพ็ค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
[And do what with it?]
([ แอนด์ ดู ว๊อท วิธ อิท ])
Rock the dance floor
(ร๊อค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
[Uh, uh, uh]
([ อา , อา , อา ])

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Come on everyone, new millennium
(คัมมอน เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Everyone, new millennium
(เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[Come on]
([ คัมมอน ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[I can’t hear y’all]
([ ไอ แค็นท เฮียร ยอล ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[What? What? What?]
([ ว๊อท ว๊อท ว๊อท ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[Come on, come on]
([ คัมมอน , คัมมอน ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[I can’t hear y’all]
([ ไอ แค็นท เฮียร ยอล ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[I can’t hear y’all]
([ ไอ แค็นท เฮียร ยอล ])
Say yeah, yeah
(เซย์ เย่ , เย่)
[Ha-ha-ha]
([ ฮา ฮา ฮา ])
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)

[Will Smith]
([ วิล ซมิธ ])
I remember trying to count how old I’d be
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ทไรอิง ทู เค้าทํ ฮาว โอลด์ อาย บี)
When the clock struck twelve in the year two g
(เว็น เดอะ คล๊อค ซทรัค ทเว้ลฝ อิน เดอะ เยียร์ ทู จี)
Medianoche finally near
(Medianoche ไฟแน็ลลิ เนียร์)
This will be that anthem amongst the cheers
(ดิส วิล บี แดท แอ๊นเทร่ม อะมังซท เดอะ เชียรํ)
Just the man to usher it in
(จั๊สท เดอะ แมน ทู อัฌเออะ อิท อิน)
Big Will bringing the heat
(บิ๊ก วิล บริงกิง เดอะ ฮีท)
K-Ci bringing the plan
(เค Ci บริงกิง เดอะ แพลน)
Ringing it in, waiting for the ball to drop
(รีงอิง อิท อิน , เวททิง ฟอร์ เดอะ บอล ทู ดรอพ)
That 2000 vault we breaking the lock
(แดท 2000 ฝอลท วี บเรคคิง เดอะ ล๊อค)
Let hip-hop keep blazing the charts
(เล็ท ฮิพ ฮ็อพ คี๊พ บเลสอิง เดอะ ชาร์ท)
May the past keep a warm spot in your heart
(เมย์ เดอะ พาสท์ คี๊พ อะ วอร์ม สพอท อิน ยุร ฮาร์ท)
May the future hold more joy then pain
(เมย์ เดอะ ฟิ๊วเช่อร์ โฮลด์ โม จอย เด็น เพน)
Hands in the air waiting for confetti to rain
(แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ เวททิง ฟอร์ ค็อนเฟททิ ทู เรน)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Its here and I like it
(อิทซ เฮียร แอนด์ ดาย ไล๊ค กิด)
Gonna pack the dance floor
(กอนนะ แพ็ค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)
Rock the dance floor
(ร๊อค เดอะ แด๊นซ์ ฟลอร์)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Come on everyone, new millennium
(คัมมอน เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Everyone, new millennium
(เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)

[Will]
([ วิล ])
There’s a party tonight
(แดร์ ซา พ๊าร์ที่ ทูไน๊ท)
Everybody was drinking
(เอวี่บอดี้ วอส ดริงคิง)
The house was screaming
(เดอะ เฮ้าส วอส ซครีมอิง)
And the bass was shaking
(แอนด์ เดอะ แบ็ซ วอส เชคกิ้ง)
And it won’t be long
(แอนด์ ดิท ว็อนท บี ลอง)
Till everybody knowing at twelve o’clock
(ทิลล์ เอวี่บอดี้ โนอิง แอ็ท ทเว้ลฝ โอคล็อก)
At 12 o’clock
(แอ็ท 12 โอคล็อก)
Say what? Say what? Say what? What?
(เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท ว๊อท)

[K-Ci]
([ เค Ci ])
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Come on everyone, new millennium
(คัมมอน เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)
Here it comes another year
(เฮียร อิท คัม อะน๊าเทร่อร์ เยียร์)
Everyone, new millennium
(เอ๊วี่วัน , นิว มิลเล๊นเนี่ยม)

[Will]
([ วิล ])
True dat, true dat, true dat
(ทรู แดซ , ทรู แดซ , ทรู แดซ)
Yo London, uh come on
(โย ลันดัน , อา คัมมอน)
Yo Bangkok, come on, come on
(โย แบงค็อค , คัมมอน , คัมมอน)
LA, ha, ha
(ลา , ฮา , ฮา)
The NYC
(เดอะ NYC)
Come on, say what? Say what?
(คัมมอน , เซย์ ว๊อท เซย์ ว๊อท)
Yo Philly, come on, hey
(โย ฟิวลี่ , คัมมอน , เฮ)
Hey Tokyo, come on
(เฮ โทคโย , คัมมอน)
Everybody say what now
(เอวี่บอดี้ เซย์ ว๊อท นาว)
Say what now, saw what now
(เซย์ ว๊อท นาว , ซอว์ ว๊อท นาว)
Come on, come on, come on
(คัมมอน , คัมมอน , คัมมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Will 2K คำอ่านไทย Will Smith

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น