เนื้อเพลง Furry Happy Monsters คำอ่านไทย R.E.M.

monsters having fun, happy, happy
(ม๊อนสเท่อร์ แฮฝวิ่ง ฟัน , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่)
see them jump and run, happy, happy
(ซี เด็ม จั๊มพ แอนด์ รัน , แฮ๊พพี่ , แฮ๊พพี่)
laughing all the while, cheerful, cheerful
(ลาฟอิง ออล เดอะ ไวล์ , เชียฟุล , เชียฟุล)
flashing a big smile, that’s a per-fect sign
(แฟ๊ดชิง อะ บิ๊ก สไมล์ , แด้ท ซา เพอร์ fect ซายน)
that they’re feelin’ fine
(แดท เดรว ฟีลิน ไฟน)
[mike] furry happy monsters feeling glad
([ ไมค ] เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แกล๊ด)
[kate pierson puppet] furry happy monsters feeling glad
([ เคท pierson พั๊พเผ็ท ] เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แกล๊ด)
[michael] furry happy monsters laughing
([ ไมเล ] เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ลาฟอิง)

something has gone wrong, sighing, sighing
(ซัมติง แฮ็ส กอน รอง , ซายอิง , ซายอิง)
faces have turned long, crying, crying
(เฟซ แฮ็ฝ เทิร์น ลอง , คไรอิง , คไรอิง)
hear them sob and whine, tearful, tearful
(เฮียร เด็ม ซ็อบ แอนด์ ฮไวน , เทียฟุล , เทียฟุล)
that’s a real good sign that they’re feelin’ glum
(แด้ท ซา เรียล กู๊ด ซายน แดท เดรว ฟีลิน กลัม)
sad, sad times have come
(แซ้ด , แซ้ด ไทม์ แฮ็ฝ คัม)

[same order as before]
([ เซม อ๊อร์เด้อร์ แอส บีฟอร์ ])
furry sobbing monsters feeling sad
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แซ้ด)
furry sobbing monsters feeling sad
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แซ้ด)
furry sobbing monsters crying
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ คไรอิง)

michael: come on monsters, you don’t have to cry! monsters: no?
(ไมเล : คัมมอน ม๊อนสเท่อร์ , ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู คราย ! ม๊อนสเท่อร์ : โน)
michael: no! we can be happy!!!
(ไมเล : โน ! วี แคน บี แฮ๊พพี่ ! ! !)

furry happy monsters feeling glad
(เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แกล๊ด)
furry happy monsters feeling glad
(เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แกล๊ด)
furry happy monsters laughing
(เฟอริ แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์ ลาฟอิง)
furry sobbing monsters feeling sad
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แซ้ด)
furry sobbing monsters feeling sad
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ ฟีลอิง แซ้ด)
furry sobbing monsters crying
(เฟอริ sobbings ม๊อนสเท่อร์ คไรอิง)
[glad and laughing again]
([ แกล๊ด แอนด์ ลาฟอิง อะเกน ])
monsters, happy monsters
(ม๊อนสเท่อร์ , แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์)
monsters, happy monsters
(ม๊อนสเท่อร์ , แฮ๊พพี่ ม๊อนสเท่อร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Furry Happy Monsters คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น