เนื้อเพลง Thug Luv คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Twista

Mm-hmm, ye-yeah..
(อึมมมม อึม , ยี เย่)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Here come a b*tch with the fly puss’, and a n*gga with the fly d*ck
(เฮียร คัม อะ บี *tch วิธ เดอะ ฟลาย พัซ , แอนด์ อะ เอ็น *gga วิธ เดอะ ฟลาย ดี *ck)
In the Mickey and Mallory mode, rollin through the streets on 24’s
(อิน เดอะ มิคกี้ แอนด์ Mallory โหมด , โรลลิน ทรู เดอะ สทรีท ออน 24s)
On krunk screamin, ” Die b*tch! ”
(ออน krunk สครีมมิน , ” ดาย บี *tch ! “)
Bout to shut yo’ sh*t down, anybody that opposes to payin us a fee false
(เบาท ทู ชั๊ท โย ฌะ *ที เดาน , เอนอิบอดิ แดท opposes ทู เพย์อิน อัซ ซา ฟี ฟอลซ)
If the straps don’t bleed y’all
(อิ๊ฟ เดอะ ซทแร็พ ด้อนท์ บลีด ยอล)
We put stitches in yo’ motherf*ckin dome like a league brawl
(วี พุท stitches ซิน โย motherf*ckin โดม ไล๊ค เก ลี๊ก บรอล)
[Come and roll with this]
([ คัม แอนด์ โรลล วิธ ดิส ])
Take a journey to the realm of the truth when I bust this
(เท้ค เก เจอนิ ทู เดอะ เรล์ม อ็อฝ เดอะ ทรู๊ธ เว็น นาย บัซท ดิส)
It’s the Duke and the Duchess
(อิทซ เดอะ ดยูค แอนด์ เดอะ ดัชเอ็ซ)
Leavin haters ‘buked and on crutches
(เลวิน เฮเดอ บาย แอนด์ ออน คัดเชด)
N*ggaz you cannot touch this
(เอ็น *ggaz ยู แคนน็อท ทั๊ช ดิส)
It’s a new collaboration of Thug Luv
(อิทซ ซา นิว ค็อลแลโบะเรฌัน อ็อฝ ธัก เลิฝ)
between the Thug Queen and the Thug Lord
(บีทะวีน เดอะ ธัก ควีน แอนด์ เดอะ ธัก หลอร์ด)
More power than a drug lord
(โม พ๊าวเว่อร์ แฑ็น อะ ดรัก หลอร์ด)
Meant to be because we love each other the way we love war
(เม็นท ทู บี บิคอส วี ลัฝ อีช อ๊อเธ่อร์ เดอะ เวย์ วี ลัฝ วอร์)
Gotta rider bet hug yours, cause I’m full of ambition
(กอททะ ไรดเออะ เบ๊ท ฮัก ยุร , ค๊อส แอม ฟูล อ็อฝ แอมบิ๊ชั่น)
and ammunition and a 50 like I smoked a sticky stack of hash
(แอนด์ แอมมิวนีฌอัน แอนด์ อะ 50 ไล๊ค ไก สโม๊ค อะ ซทีคคิ ซแท็ค อ็อฝ แฮ็ช)
Ain’t no missin on no critical condition
(เอน โน มิซซิน ออน โน คริ๊ทิคอล คอนดิ๊ชั่น)
Murderin is the mission and we can bust a itchy atcha ass
(เมอร์เดอริน อีส เดอะ มิ๊ชชั่น แอนด์ วี แคน บัซท ดา อิชอิ atcha อาซ)
Feel the flow when I drop it
(ฟีล เดอะ โฟลว์ เว็น นาย ดรอพ อิท)
Don’t when to stop it, I’m goin pockets and layin bodies down
(ด้อนท์ เว็น ทู สท๊อพ อิท , แอม โกอิน พ๊อคเค่ท แซน เลย์อิน บอดีสฺ เดาน)
Feel adrenaline from me and Kim and them
(ฟีล อเดนนารีน ฟรอม มี แอนด์ คิม แอนด์ เด็ม)
We got it sewed from Brooklyn to Chi-Town
(วี ก็อท ดิธ โซ ฟรอม บรูกคิน ทู ชี ทาวน์)
See the artillery, we don’t f*ck around with silly games, plenty thangs
(ซี ดิ อาทีลเลอะริ , วี ด้อนท์ เอฟ *ck อะราวนฺดฺ วิธ ซิ๊ลลี่ เกม , เพล๊นที่ เตง)
N*gga plus I got an illy aim, stick ’em up, steal his chain
(เอ็น *gga พลัส ซาย ก็อท แอน illy เอม , สทิ๊ค เอ็ม อั๊พ , สทีล ฮิส เชน)
Then I spill his brain, then I feel his pain
(เด็น นาย สพิลล ฮิส เบรน , เด็น นาย ฟีล ฮิส เพน)
Some of the consequences when you dealin with a plug thug
(ซัม อ็อฝ เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์ เว็น ยู ดิลลิน วิธ อะ พลั๊ก ธัก)
And I’m backed up by the Queen, we gon’ take over the world
(แอนด์ แอม แบ็ค อั๊พ บาย เดอะ ควีน , วี ก็อน เท้ค โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
Whatchu know about Thug Luv?
(วอทชู โนว์ อะเบ๊าท ธัก เลิฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
You can’t f*ck with us; do it like a hustler
(ยู แค็นท เอฟ *ck วิธ อัซ ; ดู อิท ไล๊ค เก ฮัซเลอะ)
Gotta keep it gangsta, can’t no one collide with us
(กอททะ คี๊พ อิท แก๊งซดา , แค็นท โน วัน คอลไลด์ วิธ อัซ)
All my true thugs and all my real b*tches
(ออล มาย ทรู ธัก แซน ออล มาย เรียล บี *tches)
Won’tcha come and ride with us
(ว้อนชา คัม แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ)
Do it like a hustler
(ดู อิท ไล๊ค เก ฮัซเลอะ)
Gotta keep it gangsta, can’t no one collide with us
(กอททะ คี๊พ อิท แก๊งซดา , แค็นท โน วัน คอลไลด์ วิธ อัซ)
All my true thugs and all my real b*tches
(ออล มาย ทรู ธัก แซน ออล มาย เรียล บี *tches)
Won’tcha come and ride with us
(ว้อนชา คัม แอนด์ ไรด์ วิธ อัซ)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
It’s the T-W-I-S to the T-A, K to the motherf*ckin I-M
(อิทซ เดอะ ที ดับบิว ไอ เอส ทู เดอะ ที ดา , เค ทู เดอะ motherf*ckin นาย เอ็ม)
Bout to shut yo’ sh*t down
(เบาท ทู ชั๊ท โย ฌะ *ที เดาน)
Other albums come out ain’t NOBODY gon’ buy them
(อ๊อเธ่อร์ อั๊ลบั้ม คัม เอ๊าท เอน โนบอดี้ ก็อน บาย เด็ม)
Now who gon’ deny them? I’m scared of myself, don’t nobody wanna try Kim
(นาว ฮู ก็อน ดีนาย เด็ม แอม ซคา อ็อฝ ไมเซลฟ , ด้อนท์ โนบอดี้ วอนนา ธราย คิม)
Y’all know you done f*cked up
(ยอล โนว์ ยู ดัน เอฟ *cked อั๊พ)
[now whassup – y’all better come roll with us]
([ นาว ฮวัดสับ ยอล เบ๊ทเท่อร์ คัม โรลล วิธ อัซ ])
Who’s you Mister? It’s Lil’ Kim and Twista [and we about this]
(ฮู ยู มิ๊สเทอร์ อิทซ ลิล คิม แอนด์ ทวิซดา [ แอนด์ วี อะเบ๊าท ดิส ])
For those who doubt this, the game is ours [we gon’ run you up out this]
(ฟอร์ โฑส ฮู เดาท ดิส , เดอะ เกม อีส เอ๊า [ วี ก็อน รัน ยู อั๊พ เอ๊าท ดิส ])
What a wonderful feeling when you’re stealin a million
(ว๊อท ดา วันเดอะฟุล ฟีลอิง เว็น ยัวร์ สติลลิน อะ มิ๊ลเลี่ยน)
But the billion jackpot’s what I aim for
(บั๊ท เดอะ บิ๊ลเลี่ยน แจคพอต ว๊อท ไอ เอม ฟอร์)
Get your hands in the air, put ’em up, keep ’em high
(เก็ท ยุร แฮนด์ ซิน ดิ แอร์ , พุท เอ็ม อั๊พ , คี๊พ เอ็ม ไฮฮ)
Don’t want no problems – JUST GIMME WHAT I CAME FOR!
(ด้อนท์ ว้อนท โน โพร๊เบล่ม จั๊สท กีมมิ ว๊อท ไอ เคม ฟอร์ !)
Pull up on your block, eight straight Hummers
(พูลล อั๊พ ออน ยุร บล๊อค , เอท สเทร๊ท ฮัมเมอร์)
Bout to have it locked, eight straight summers
(เบาท ทู แฮ็ฝ อิท ล๊อค , เอท สเทร๊ท ซั๊มเม่อร์)
Bank account hold eight straight numbers
(แบ๊งค แอ๊คเค้าท โฮลด์ เอท สเทร๊ท นั๊มเบ้อร์)
Ain’t no room for you whack newcomers
(เอน โน รูม ฟอร์ ยู ฮแว็ค newcomers)
We the people’s choice because we kick that
(วี เดอะ พี๊เพิ่ล ช๊อยซํ บิคอส วี คิ๊ค แดท)
nasty ” H*rdcore ” sh*t that you wanna hear
(นาซทิ ” เฮส *rdcore ” ฌะ *ที แดท ยู วอนนา เฮียร)
Can’t f*ck with us, hands down we win best murder rap of the year
(แค็นท เอฟ *ck วิธ อัซ , แฮนด์ เดาน วี วิน เบ๊สท์ เม๊อร์เด้อร์ แร็พ อ็อฝ เดอะ เยียร์)
Pounds to the misters, hugs for the miss
(เพานด ทู เดอะ มิ๊สเทอร์ , ฮัก ฟอร์ เดอะ มิซ)
Bombs in the mail, sealed with a kiss
(บอมบฺ ซิน เดอะ เมล , ซีล วิธ อะ คิซ)
All my b*tches pop that thing like this
(ออล มาย บี *tches พ็อพ แดท ทริง ไล๊ค ดิส)
All my n*ggaz wave that bling on the wrist
(ออล มาย เอ็น *ggaz เว๊ฝ แดท บลิง ออน เดอะ ริ๊ซท)
Some of the consequences when you dealin with a plug thug
(ซัม อ็อฝ เดอะ ค๊อนซีเคว่นซ์ เว็น ยู ดิลลิน วิธ อะ พลั๊ก ธัก)
And I’m backed up by the Duke, we gon’ take over the world
(แอนด์ แอม แบ็ค อั๊พ บาย เดอะ ดยูค , วี ก็อน เท้ค โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
Whatchu know about Thug Luv?
(วอทชู โนว์ อะเบ๊าท ธัก เลิฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Twista] Kim is yo’ flow hot?
([ ทวิซดา ] คิม อีส โย โฟลว์ ฮอท)
[K.I.M.] Like a gun shot
([ เค ไอ เอ็ม ] ไล๊ค เก กัน ฌ็อท)
[K.I.M.] Twist’ is yo’ flow cold?
([ เค ไอ เอ็ม ] ทวิสท อีส โย โฟลว์ โคลด์)
[Twista] Well I think so
([ ทวิซดา ] เวลล ไอ ทริ๊งค โซ)
[Twista] Kim do you got dranks
([ ทวิซดา ] คิม ดู ยู ก็อท ดแร็งค)
[K.I.M.] Crist’ by the box
([ เค ไอ เอ็ม ] คริดสฺ บาย เดอะ บ๊อกซฺ)
[K.I.M.] Twist’ do you got smokes
([ เค ไอ เอ็ม ] ทวิสท ดู ยู ก็อท สโม๊ค)
[Twista] Well I got ‘dro, now baby we can roll
([ ทวิซดา ] เวลล ไอ ก็อท ดีโร , นาว เบ๊บี้ วี แคน โรลล)

[Lil’ Kim]
([ ลิล คิม ])
Do it like a gangsta, creepin like a murderer
(ดู อิท ไล๊ค เก แก๊งซดา , คลีพปิน ไล๊ค เก เมอเดอะเรอะ)
Strapped while I roll on chrome
(สแตปชฺ ไวล์ ไอ โรลล ออน คโรม)
Lookin for the ones we at war with
(ลุคกิน ฟอร์ ดิ วัน วี แอ็ท วอร์ วิธ)
When we see ’em we gon’ aim for your dome
(เว็น วี ซี เอ็ม วี ก็อน เอม ฟอร์ ยุร โดม)

[Twista]
([ ทวิซดา ])
Hear me Ma we can run this Earth together, come up worse than ever
(เฮียร มี มา วี แคน รัน ดิส เอิร์ทร ทูเก๊ทเธ่อร์ , คัม อั๊พ เวิ๊ร์ส แฑ็น เอ๊เฝ่อร์)
Havin big dreams while we back up this work together
(เฮฝวิน บิ๊ก ดรีม ไวล์ วี แบ็ค อั๊พ ดิส เวิ๊ร์ค ทูเก๊ทเธ่อร์)
Let’s set up shop on the block now, takin over yo’ tip
(เล็ท เซ็ท อั๊พ ช๊อพ ออน เดอะ บล๊อค นาว , ทอคกิ่น โอ๊เฝ่อร โย ทิพ)
Even if we gotta slang dubs
(อี๊เฝ่น อิ๊ฟ วี กอททะ ซแล็ง ดับ)
Go to war because I love blood, with a Queen by my side
(โก ทู วอร์ บิคอส ไอ ลัฝ บลัด , วิธ อะ ควีน บาย มาย ไซด์)
Whatchu know about Thug Luv?
(วอทชู โนว์ อะเบ๊าท ธัก เลิฝ)

[Chorus Two: Lil’ Kim]
([ ค๊อรัส ทู : ลิล คิม ])
Do it like a hustler, Lil’ Kim and Twista
(ดู อิท ไล๊ค เก ฮัซเลอะ , ลิล คิม แอนด์ ทวิซดา)
Might as well ride with us
(ไมท แอส เวลล ไรด์ วิธ อัซ)
Male groupies, girl groupies
(เมล กรูพพี , เกิร์ล กรูพพี)
They’re all gon’ side with us
(เดรว ออล ก็อน ไซด์ วิธ อัซ)
Whatcha gon’ do, it’s the Duke and the Duchess
(วอทชา ก็อน ดู , อิทซ เดอะ ดยูค แอนด์ เดอะ ดัชเอ็ซ)
You need to give it up
(ยู นี๊ด ทู กี๊ฝ อิท อั๊พ)
We gon’ take over the world
(วี ก็อน เท้ค โอ๊เฝ่อร เดอะ เวิลด)
Whatchu know about Thug Luv?
(วอทชู โนว์ อะเบ๊าท ธัก เลิฝ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Chorus Two]
([ ค๊อรัส ทู ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Thug Luv คำอ่านไทย Lil’ Kim feat Twista

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น