เนื้อเพลง Going Back To Cali คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

[phone number being dialed]
([ โฟน นั๊มเบ้อร์ บีอิง ได๊อัล ])
[phone rings three times]
([ โฟน ริง ทรี ไทม์ ])
[Biggie] Yo!
([ บิ๊กกี้ ] โย !)
[P. Dad] Yo Big wake up wake up baby
([ พี แด๊ด ] โย บิ๊ก เว้ค อั๊พ เว้ค อั๊พ เบ๊บี้)
[Biggie] Mmm, yo…
([ บิ๊กกี้ ] อึม , โย)
[P. Dad] Yo Big wake yo’ ass up c’mon
([ พี แด๊ด ] โย บิ๊ก เว้ค โย อาซ อั๊พ ซีมอน)
[Biggie] I’m up! I’m up. *mumbling* I’m up I’m up
([ บิ๊กกี้ ] แอม อั๊พ ! แอม อั๊พ *mumbling* แอม อั๊พ แอม อั๊พ)
[P. Dad] Big, wake up!
([ พี แด๊ด ] บิ๊ก , เว้ค อั๊พ !)
[Biggie] I’m up baby, what the f*ck, man? What’s up?
([ บิ๊กกี้ ] แอม อั๊พ เบ๊บี้ , ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , แมน ว๊อท อั๊พ)
[P. Dad] C’mon now it’s a quarter to six we got the 7:30 flight
([ พี แด๊ด ] ซีมอน นาว อิทซ ซา คว๊อร์เท่อร ทู ซิกซ์ วี ก็อท เดอะ เซฝเว่น : 30 ฟไลท)
[Biggie] Mmm, *mumbling* yeah
([ บิ๊กกี้ ] อึม , *mumbling* เย่)
[P. Dad] Yo Big Big, Big
([ พี แด๊ด ] โย บิ๊ก บิ๊ก , บิ๊ก)
[Biggie] Yeah I hear you dogg, I hear you, alright, 7:30
([ บิ๊กกี้ ] เย่ ไอ เฮียร ยู ด๊อก , ไอ เฮียร ยู , ออลไร๊ท , เซฝเว่น : 30)
[P. Dad] Yo take down this information
([ พี แด๊ด ] โย เท้ค เดาน ดิส อินเฟาะเมฌัน)
[Biggie] Ain’t no pen
([ บิ๊กกี้ ] เอน โน เพ็น)
[P. Dad] Tell your girl then to remember it or somethin
([ พี แด๊ด ] เทลล ยุร เกิร์ล เด็น ทู รีเม๊มเบ่อร์ อิท ออ ซัมติน)
[Biggie] Aight honey, yeah write this down
([ บิ๊กกี้ ] ไอชฺ ฮั๊นนี่ , เย่ ไร๊ท ดิส เดาน)
[P. Dad] Aight, ummm, flight five-oh-four
([ พี แด๊ด ] ไอชฺ , อืม , ฟไลท ไฟฝ โอ โฟ)
[Biggie] Five-oh-four
([ บิ๊กกี้ ] ไฟฝ โอ โฟ)
[P. Dad] Leaving Kennedy
([ พี แด๊ด ] ลีฝอิงส เคนนีดี)
[Biggie] mumbling Kennedy
([ บิ๊กกี้ ] mumblings เคนนีดี)
[P. Dad] On the L-A-X
([ พี แด๊ด ] ออน เดอะ แอล อะ เอ๊กซฺ)
[Biggie] Oh! Cali??
([ บิ๊กกี้ ] โอ ! กาลี)
[P. Dad] No doubt baby, you know we gotta get this paper
([ พี แด๊ด ] โน เดาท เบ๊บี้ , ยู โนว์ วี กอททะ เก็ท ดิส เพ๊เพ่อร์)
[Biggie] Ahh, no doubt, aight
([ บิ๊กกี้ ] อา , โน เดาท , ไอชฺ)
[P. Dad] You aight?
([ พี แด๊ด ] ยู ไอชฺ)
[Biggie] I’m up, I’m up
([ บิ๊กกี้ ] แอม อั๊พ , แอม อั๊พ)
[P. Dad] Yo Big
([ พี แด๊ด ] โย บิ๊ก)
[Biggie] I’m UP man
([ บิ๊กกี้ ] แอม อั๊พ แมน)
[P. Dad] Flight five-oh-four
([ พี แด๊ด ] ฟไลท ไฟฝ โอ โฟ)
[Biggie] Alright 7:30 I’ma meet you at the airport
([ บิ๊กกี้ ] ออลไร๊ท เซฝเว่น : 30 แอมอา มี๊ท ยู แอ็ท ดิ แอร์พอร์ท)
[P. Dad] California
([ พี แด๊ด ] แคลิฟอร์เนีย)
[Biggie] Yeh
([ บิ๊กกี้ ] เย้)
[phone clicks]
([ โฟน คลิ๊ก ])

[Verse One: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ วัน : โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
When the lala hits ya lyrics just splits ya
(เว็น เดอะ ลอล่า ฮิท ยา ลีริค จั๊สท สพลิ๊ท ยา)
Head so hard, that ya hat can’t fit ya
(เฮด โซ ฮาร์ด , แดท ยา แฮ็ท แค็นท ฟิท ยา)
Either I’m witcha or against ya
(ไอ๊เทร่อ แอม วิทชา ออ อะเก๊นสท ยา)
Format venture, back through that maze I sent ya
(ฟอแม็ท เฝ๊นเจ่อร , แบ็ค ทรู แดท เมส ไอ เซ็นท ยา)
Talkin to the rap inventor
(ทอคกิ่น ทู เดอะ แร็พ อินเฝนเทอะ)
N*gga wit the game tight, Bic that flame right
(เอ็น *gga วิท เดอะ เกม ไท๊ท , Bic แดท เฟลม ไร๊ท)
Spell my name right, B-I, Double-G, I-E
(สเพลล มาย เนม ไร๊ท , บี ไอ , ดั๊บเบิ้ล จี , ไอ อี)
Iced out lights out, me and Ceasar Leo
(ไอ๊ซ์ เอ๊าท ไล๊ท เอ๊าท , มี แอนด์ ซีซ่า ลีโอ)
Gettin head from some chick he know
(เกดดิน เฮด ฟรอม ซัม ชิค ฮี โนว์)
See it’s all about the cheddar, nobody do it better
(ซี อิทซ ซอร์ อะเบ๊าท เดอะ เชเดอร์ , โนบอดี้ ดู อิท เบ๊ทเท่อร์)
Going back to Cali, strictly for the weather
(โกอิ้ง แบ็ค ทู กาลี , ซทรีคลิ ฟอร์ เดอะ เว๊เธ่อร)
Women, and the weed — sticky green
(วีมเอิน , แอนด์ เดอะ วี ซทีคคิ กรีน)
No seeds b*tch please, Poppa ain’t soft
(โน ซีด บี *tch พลีซ , พอพพะ เอน ซ๊อฟท)
Dead up in the Hood, ain’t no love lost
(เด้ด อั๊พ อิน เดอะ ฮุด , เอน โน ลัฝ ล็อซท)
Got me mixed up, you drunk them licks up
(ก็อท มี มิกซ์ อั๊พ , ยู ดรั๊งค เด็ม ลิค อั๊พ)
Mad cause I got my d*ck s*cked
(แม้ด ค๊อส ไอ ก็อท มาย ดี *ck เอส *cked)
and my balls licked, forfeit, the game is mine
(แอนด์ มาย บอล ลิค , ฟอฟิท , เดอะ เกม อีส ไมน์)
I’ma spell my name one more time, check it
(แอมอา สเพลล มาย เนม วัน โม ไทม์ , เช็ค อิท)
Its the, N-O, T-O, R-I, O
(อิทซ เดอะ , เอ็น โอ , ที โอ , อาร์ ไอ , โอ)
U-S, you just, lay down, slow
(ยู เอส , ยู จั๊สท , เลย์ เดาน , สโลว์)
Recognize a real Don when you see Juan/one
(เร๊คคอกไน๊ซ์ อะ เรียล ด็อน เว็น ยู ซี วอน /วัน)
Sippin on booze in the House of Blues
(ซิบปิ่น ออน บูส อิน เดอะ เฮ้าส อ็อฝ บลู)

[Chorus: repeat 4X]
([ ค๊อรัส : รีพี๊ท 4X ])
I’m going going, back back, to Cali Cali
(แอม โกอิ้ง โกอิ้ง , แบ็ค แบ็ค , ทู กาลี กาลี)

[Verse Two: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ ทู : โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
If I got to choose a coast I got to choose the East
(อิ๊ฟ ฟาย ก็อท ทู ชู๊ส อะ โค้สท ไอ ก็อท ทู ชู๊ส ดิ อี๊สท)
I live out there, so don’t go there
(ไอ ไล้ฝ เอ๊าท แดร์ , โซ ด้อนท์ โก แดร์)
But that don’t mean a n*gga can’t rest in the West
(บั๊ท แดท ด้อนท์ มีน อะ เอ็น *gga แค็นท เรสท อิน เดอะ เว๊สท)
See some nice breasts in the West
(ซี ซัม ไน๊ซ์ บรี๊สทฺ ซิน เดอะ เว๊สท)
Smoke some nice sess in the West, y’all n*ggaz is a mess
(สโม๊ค ซัม ไน๊ซ์ เซ็ซ ซิน เดอะ เว๊สท , ยอล เอ็น *ggaz อีส ซา เมซ)
Thinkin I’m gon stop, givin L.A. props
(ติ้งกิน แอม ก็อน สท๊อพ , กีฝอิน แอล อะ พร็อพ)
All I got is beef with those that violate me
(ออล ไอ ก็อท อีส บี๊ฟ วิธ โฑส แดท ไฝ๊โอเหลท มี)
I shall annihilate thee
(ไอ แชลล์ แอ็นไนอิเลท ฑี)
Case closed, suitcase filled with clothes
(เค๊ส โคลส , ซูทเคส ฟิลล วิธ คโลฑ)
Linens and things, I begin things
(ลีนอิน แซน ทริง , ไอ บีกิน ทริง)
People start to flash, 818’s, 213’s
(พี๊เพิ่ล สท๊าร์ท ทู แฟลช , 818s , 213s)
313’s, B.I.G.
(313s , บี ไอ จี)
Frequently floss hoes at Roscoe’s
(ฟรีคเว็นทลิ ฟล็อซ โฮ แอ็ท Roscoes)
If I wanna squirt her, take her to Fatburger
(อิ๊ฟ ฟาย วอนนา ซคเวิท เฮอ , เท้ค เฮอ ทู Fatburger)
Spend about a week on Venice Beach
(สเพ็นด อะเบ๊าท ดา วี๊ค ออน เฝนอิซ บีช)
Sippin Crist-o, with some freaks from Frisco
(ซิบปิ่น คริดสฺ โอ , วิธ ซัม ฟรี๊ค ฟรอม ฟรีซโค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Notorious B.I.G.]
([ เฝิซ ทรี : โนโท๊เรียส บี ไอ จี ])
Cali got gunplay, models on the runway
(กาลี ก็อท gunplay , โม๊เด็ล ออน เดอะ รันเวย์)
Scream Biggie Biggie gimme One More Chance
(สครีม บิ๊กกี้ บิ๊กกี้ กีมมิ วัน โม แช้นซํ)
I be whippin on the freeway, the NYC way
(ไอ บี whippin ออน เดอะ ฟรีเวย์ , เดอะ NYC เวย์)
On the celly-celly with my homeboy Lance
(ออน เดอะ เซลลี่ เซลลี่ วิธ มาย โฮมบอย ลานซ)
Pass hash from left to right
(เพซ แฮ็ช ฟรอม เล๊ฟท ทู ไร๊ท)
Only got five blunts left to light, I’m set tonight
(โอ๊นลี่ ก็อท ไฟฝ บลันท เล๊ฟท ทู ไล๊ท , แอม เซ็ท ทูไน๊ท)
Paid a visit to Versace stores
(เพลด อะ ฝิ๊สิท ทู เวอร์ซาดชี สโทร์)
Bet she s*ck until I ain’t got no more, only in L.A.
(เบ๊ท ชี เอส *ck อันทิล ไอ เอน ก็อท โน โม , โอ๊นลี่ อิน แอล อะ)
Bust on b*tches be-lly, rub it in they tummy
(บัซท ออน บี *tches บี lly , รับ อิท อิน เด ทัมมี)
Lick it, say it’s yummy, then f*ck yo’ man
(ลิค อิท , เซย์ อิทซ ยัมมี่ , เด็น เอฟ *ck โย แมน)
F*ck your plan, is it to rock the Tri-State?
(เอฟ *ck ยุร แพลน , อีส ซิท ทู ร๊อค เดอะ ทไร สเทท)
Almost gold, 5 G’s at show gate
(อ๊อลโมสท โกลด์ , ไฟท์ จีส แอ็ท โชว์ เกท)
Or do you wanna see about seven digits
(ออ ดู ยู วอนนา ซี อะเบ๊าท เซเฝ่น ดิ๊จิท)
F*ck hoes exquisite, Cali, great place to visit
(เอฟ *ck โฮ เอคซควิสิท , กาลี , เกรท เพลส ทู ฝิ๊สิท)
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
[Chorus: Again to fade]
([ ค๊อรัส : อะเกน ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Going Back To Cali คำอ่านไทย The Notorious B.I.G.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น