เนื้อเพลง Please Don’t Tease คำอ่านไทย Cliff Richard

You tell me that you love me baby
(ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้)
You tell me that you love me baby, then you say you don’t
(ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ , เด็น ยู เซย์ ยู ด้อนท์)

You tell me that you’ll come on over, then you say you won’t
(ยู เทลล มี แดท โยว คัมมอน โอ๊เฝ่อร , เด็น ยู เซย์ ยู ว็อนท)
Then you say you don’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ด้อนท์)
You love me like a hurricane, then you start to freeze
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก เฮอริเคน , เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟรีส)
You tell me that you’ll come on over
(ยู เทลล มี แดท โยว คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
I’ll give it to you straight right now, please don’t tease
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู สเทร๊ท ไร๊ท นาว , พลีซ ด้อนท์ ทีส)
Then you say you won’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ว็อนท)

You love me like a hurricane
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก เฮอริเคน)
You come right out and tell me, you’re out with someone new
(ยู คัม ไร๊ท เอ๊าท แอนด์ เทลล มี , ยัวร์ เอ๊าท วิธ ซัมวัน นิว)
Then you start to freeze
(เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟรีส)
You play it oh so doggon cool, i don’t know what to do
(ยู เพลย์ อิท โอ โซ doggon คูล , ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
I’ll give it to you straight right now
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู สเทร๊ท ไร๊ท นาว)
You never seem to answer me, you just don’t here my pleas
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู แอ๊นเซ่อร มี , ยู จั๊สท ด้อนท์ เฮียร มาย พลี)
Please don’t tease
(พลีซ ด้อนท์ ทีส)
I’ll give it to you one more time, please don’t tease
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู วัน โม ไทม์ , พลีซ ด้อนท์ ทีส)

You come right out and tell me
(ยู คัม ไร๊ท เอ๊าท แอนด์ เทลล มี)
Oh please don’t tease me, you know it hurts so much
(โอ พลีซ ด้อนท์ ทีส มี , ยู โนว์ อิท เฮิร์ท โซ มัช)
You’re out with someone new
(ยัวร์ เอ๊าท วิธ ซัมวัน นิว)
Come on and squeeze me, you know i need your tender touch
(คัมมอน แอนด์ สควี๊ซ มี , ยู โนว์ ไอ นี๊ด ยุร เท๊นเด้อร์ ทั๊ช)
You play it oh, so doggone cool
(ยู เพลย์ อิท โอ , โซ ดอกกอน คูล)

I don’t know what to do
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
But you tell me that you love me baby, then you say you don’t
(บั๊ท ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ , เด็น ยู เซย์ ยู ด้อนท์)
You never seem to answer me
(ยู เน๊เฝ่อร์ ซีม ทู แอ๊นเซ่อร มี)
You tell me that you’ll come on over, then you say you won’t
(ยู เทลล มี แดท โยว คัมมอน โอ๊เฝ่อร , เด็น ยู เซย์ ยู ว็อนท)
You just don’t here my plea
(ยู จั๊สท ด้อนท์ เฮียร มาย พลี)
You love me like a hurricane, then you start to freeze
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก เฮอริเคน , เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟรีส)
I’ll give it to you one more time
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู วัน โม ไทม์)
I’ll give it to you straight right now, please don’t tease
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู สเทร๊ท ไร๊ท นาว , พลีซ ด้อนท์ ทีส)
Please don’t tease
(พลีซ ด้อนท์ ทีส)

Oh, please don’t tease me
(โอ , พลีซ ด้อนท์ ทีส มี)
You know it hurts so much
(ยู โนว์ อิท เฮิร์ท โซ มัช)
Come on and squeeze me
(คัมมอน แอนด์ สควี๊ซ มี)
You know I need your tender touch
(ยู โนว์ ไอ นี๊ด ยุร เท๊นเด้อร์ ทั๊ช)

[But]You tell me that you love me baby
([ บั๊ท ] ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้)
Then you say you don’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ด้อนท์)
You tell me that you’ll come on over
(ยู เทลล มี แดท โยว คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Then you say you won’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ว็อนท)
You love me like a hurricane
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก เฮอริเคน)
Then you start to freeze
(เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟรีส)
I’ll give it to you straight right now
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู สเทร๊ท ไร๊ท นาว)
Please don’t tease
(พลีซ ด้อนท์ ทีส)

[Instr. Break]
([ Instr เบร๊ค ])

Oh, please don’t tease me
(โอ , พลีซ ด้อนท์ ทีส มี)
You know it hurts so much
(ยู โนว์ อิท เฮิร์ท โซ มัช)
Come on and squeeze me
(คัมมอน แอนด์ สควี๊ซ มี)
You know I need your tender touch
(ยู โนว์ ไอ นี๊ด ยุร เท๊นเด้อร์ ทั๊ช)

[But]You tell me that you love me baby
([ บั๊ท ] ยู เทลล มี แดท ยู ลัฝ มี เบ๊บี้)
Then you say you don’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ด้อนท์)
You tell me that you’ll come on over
(ยู เทลล มี แดท โยว คัมมอน โอ๊เฝ่อร)
Then you say you won’t
(เด็น ยู เซย์ ยู ว็อนท)
You love me like a hurricane
(ยู ลัฝ มี ไล๊ค เก เฮอริเคน)
Then you start to freeze
(เด็น ยู สท๊าร์ท ทู ฟรีส)
I’ll give it to you straight right now
(อิลล กี๊ฝ อิท ทู ยู สเทร๊ท ไร๊ท นาว)
Please don’t tease
(พลีซ ด้อนท์ ทีส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Please Don’t Tease คำอ่านไทย Cliff Richard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น