เนื้อเพลง Living Is Simple คำอ่านไทย Switchfoot

Living is simple, living is simple.
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล , ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล)
Living is simple, it’s gravity, gravity isn’t so hard
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล , อิทซ กเรฝอิทิ , กเรฝอิทิ อีสซึ่น โซ ฮาร์ด)
Living is simple, it’s entropy, entropy falling apart
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล , อิทซ entropy , entropy ฟ๊อลิง อะพาร์ท)
I’m falling apart again.
(แอม ฟ๊อลิง อะพาร์ท อะเกน)

Living is simple and breathing is easy, it’s easy to do
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ บรีสดิง อีส อีสอิ , อิทซ อีสอิ ทู ดู)
Living is simple and losing is easy, I’m losing my cool.
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล แอนด์ โรซิง อีส อีสอิ , แอม โรซิง มาย คูล)
I’m losing my cool again.
(แอม โรซิง มาย คูล อะเกน)

All will be made well, will be made well, will be made well
(ออล วิล บี เมด เวลล , วิล บี เมด เวลล , วิล บี เมด เวลล)
Will be well.
(วิล บี เวลล)

Is this fiction, is this fiction?
(อีส ดิส ฟิ๊คชั่น , อีส ดิส ฟิ๊คชั่น)
Hope has given Himself to the worst
(โฮพ แฮ็ส กีฝเอ็น ฮิมเซลฟ ทู เดอะ เวิ๊ร์สท)
Is this fiction, or divine comedy?
(อีส ดิส ฟิ๊คชั่น , ออ ดิไฝน ค๊อมเมดี้)
Where the last of the last finish first?
(แวร์ เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ ล๊าสท ฟิ๊หนิช เฟิร์สท)
Living is simple
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล)

Living is dying. Your mercy, Your mercy is how I believe
(ลีฝอิง อีส ไดอิง ยุร เม๊อร์ซี่ , ยุร เม๊อร์ซี่ อีส ฮาว ไอ บีลี๊ฝ)
Living is dying. I can’t understand it, I’m down on my knees.
(ลีฝอิง อีส ไดอิง ไอ แค็นท อั๊นเด้อรสแทนด ดิท , แอม เดาน ออน มาย นี)
Confessing my needs again.
(Confessings มาย นี๊ด อะเกน)

Is this fiction, is this fiction?
(อีส ดิส ฟิ๊คชั่น , อีส ดิส ฟิ๊คชั่น)
Hope has given Himself to the worst
(โฮพ แฮ็ส กีฝเอ็น ฮิมเซลฟ ทู เดอะ เวิ๊ร์สท)
Is this fiction, or divine comedy?
(อีส ดิส ฟิ๊คชั่น , ออ ดิไฝน ค๊อมเมดี้)
Where the last of the last finish first?
(แวร์ เดอะ ล๊าสท อ็อฝ เดอะ ล๊าสท ฟิ๊หนิช เฟิร์สท)
Living is simple
(ลีฝอิง อีส ซิ๊มเพิ่ล)

I’ve had my choices, I’ve chosen today.
(แอฝ แฮ็ด มาย ช๊อยซํ , แอฝ โชเซ่น ทูเดย์)
I’ve had my choices, my choices remain
(แอฝ แฮ็ด มาย ช๊อยซํ , มาย ช๊อยซํ รีเมน)
[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Living Is Simple คำอ่านไทย Switchfoot

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น