เนื้อเพลง M.a.D. คำอ่านไทย Proof feat Rude Jude

[Intro: Proof]
([ อินโทร : พรู๊พ ])
Drug nation, we know no denial
(ดรัก เน๊ชั่น , วี โนว์ โน ดิไนแอ็ล)
We are f*ckin drug addicts, ha ha!
(วี อาร์ เอฟ *ckin ดรัก แอ๊ดดิคท , ฮา ฮา !)
Don’tcha? Yes! Don’tcha? Yes!
(ด้อนชา เย็ซ ! ด้อนชา เย็ซ !)
Don’tcha? Gotta do it – Kurt Cobain!
(ด้อนชา กอททะ ดู อิท เคิท โคเบลน !)

[Proof]
([ พรู๊พ ])
Sex, drugs, rock’n’roll
(เซ็กซ , ดรัก , รอคนาโรล)
Gave a little X, and I got some stroll
(เกฝ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เอ๊กซฺ , แอนด์ ดาย ก็อท ซัม ซทโรล)
Can’t tell I lit this roach it’s too hot to hold
(แค็นท เทลล ไอ ลิท ดิส โรช อิทซ ทู ฮอท ทู โฮลด์)
Turn that up, that’s the Countin’ Crows
(เทิร์น แดท อั๊พ , แด้ท เดอะ เค๊าดิน คโร)
Hy-dro, let’s abuse it
(Hy ดีโร , เล็ท อะบิ๊วส อิท)
Oh, no, that’s techno music
(โอ , โน , แด้ท เทคโน มิ๊วสิค)
Homos and sex abusers
(โฮโม แซน เซ็กซ อบิวเซอร์)
Slow mo’, hit the exit duty
(สโลว์ โม , ฮิท ดิ เอ๊กสิท ดิ๊วที่)
A pill, b*tch, and a room
(อะ พิลล์ , บี *tch , แอนด์ อะ รูม)
Condom biz, takes balloons
(คอนดอม บิซ , เท้ค แบ็ลลูน)
Ass, tits, acid
(อาซ , ทิท , เอ๊สิด)
Pass it [that’s it!]
(เพซ ซิท [ แด้ท ซิท ! ])
Puff, puff, and pass
(พัฟ , พัฟ , แอนด์ เพซ)
[Puff, puff, and pass!]
([ พัฟ , พัฟ , แอนด์ เพซ ! ])
The motherf*ckin blunt that’s stuffed with hash
(เดอะ motherf*ckin บลันท แด้ท สทั๊ฟฟ วิธ แฮ็ช)
Don’t make me have to punch yo’ ass
(ด้อนท์ เม้ค มี แฮ็ฝ ทู พั๊นช โย อาซ)

[Chorus: Proof + [Rude Jude]]
([ ค๊อรัส : พรู๊พ + [ รู๊ด Jude ] ])
Mom and Dad! [I smoke weed]
(มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ สโม๊ค วี ])
Mom and Dad! [I do blow]
(มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ ดู โบลว์ ])
Mom and Dad! [I take E]
(มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ เท้ค อี ])
Mom and Dad! [I bang hoes]
(มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ แบง โฮ ])
Oh Mom and Dad! [I sniff paint]
(โอ มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ ซนิฟ เพ้นท ])
I’ve been bad! [I drink ‘gnac]
(แอฝ บีน แบ้ด ! [ ไอ ดริ๊งค แนค ])
Don’t be mad please! [I jerk off]
(ด้อนท์ บี แม้ด พลีซ ! [ ไอ เจิค ออฟฟ ])
Mom and Dad! [I smoke crack]
(มัม แอนด์ แด๊ด ! [ ไอ สโม๊ค แคร๊ค ])

[Proof]
([ พรู๊พ ])
My mind ain’t where I left it last
(มาย ไมนด์ เอน แวร์ ไอ เล๊ฟท ดิธ ล๊าสท)
I got an F in class; in fact, eff this class!
(ไอ ก็อท แอน เอฟ อิน คลาสสํ ; อิน แฟคท , eff ดิส คลาสสํ !)
Why they call this a special class?
(วาย เด คอลลํ ดิส ซา สเพ๊เชี่ยล คลาสสํ)
I’m gon’ press an ass, not test to pass
(แอม ก็อน เพรส แอน อาซ , น็อท เทสท์ ทู เพซ)
I do what I want, I’m tired of bein bored
(ไอ ดู ว๊อท ไอ ว้อนท , แอม ไทร์ อ็อฝ บีนโพล บอรฺ)
Pass the Corona and turn on some porn
(เพซ เดอะ โคะโรนะ แอนด์ เทิร์น ออน ซัม พรอน)
Hand me an ambi’ and I start snorin
(แฮนด์ มี แอน ambi แอนด์ ดาย สท๊าร์ท สนอริน)
And don’t say it’s too early in the mornin!
(แอนด์ ด้อนท์ เซย์ อิทซ ทู เอ๊อรํลี่ อิน เดอะ มอร์นิน !)
I’m horn dog but bad to the bone
(แอม ฮอร์น ด้อกก บั๊ท แบ้ด ทู เดอะ โบน)
Slick talkin teacher give me ass, I’m alone
(ซลิค ทอคกิ่น ที๊ชเช่อร กี๊ฝ มี อาซ , แอม อะโลน)
Here, take these pills and pass ’em along
(เฮียร , เท้ค ฑิส พิลล์ แซน เพซ เอ็ม อะลอง)
I don’t wanna die in my casket alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ดาย อิน มาย แคซเค็ท อะโลน)
If I’m a gat in a room with a hand full of ‘shrooms
(อิ๊ฟ แอม มา แกท อิน อะ รูม วิธ อะ แฮนด์ ฟูล อ็อฝ shrooms)
Morpheus, I took the red and the blue
(มอฟยูซ , ไอ ทุค เดอะ เร้ด แอนด์ เดอะ บลู)
[Don’t do drugs] No more
([ ด้อนท์ ดู ดรัก ] โน โม)
[Don’t do drugs] No less
([ ด้อนท์ ดู ดรัก ] โน เลซ)
[Don’t do drugs] Without me
([ ด้อนท์ ดู ดรัก ] วิธเอ๊าท มี)
[Don’t do drugs!] [coughing]
([ ด้อนท์ ดู ดรัก ! ] [ คอกฟิง ])
That’s Kid Rock’s advice, Tupac alike
(แด้ท คิด ร๊อค แอดไฝ๊ซ์ , ทูแปค อะไล๊ค)
With a pregnant nun, d*ck slobbin dyke
(วิธ อะ เพร๊กแน๊นท นัน , ดี *ck slobbin ไดค)
[Aw come on Proof, man that ain’t right!]
([ อาว คัมมอน พรู๊พ , แมน แดท เอน ไร๊ท ! ])
Man f*ck you Salam, it’s hip-hop for life
(แมน เอฟ *ck ยู Salam , อิทซ ฮิพ ฮ็อพ ฟอร์ ไล๊ฟ)
I’m a cutthroat killa with a b*tter knife
(แอม มา cutthroat คิวลา วิธ อะ บี *tter ไน๊ฟ)
Man I got the d*ck that your mother likes
(แมน นาย ก็อท เดอะ ดี *ck แดท ยุร ม๊าเธ่อร์ ไล๊ค)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: Rude Jude]
([ เอ๊าโต : รู๊ด Jude ])
Aiyyo Mom and Dad
(เออายเอว มัม แอนด์ แด๊ด)
Thanks a million for raising me bang up job Dad
(แธ๊งค์ ซา มิ๊ลเลี่ยน ฟอร์ เรนซิง มี แบง อั๊พ จ๊อบ แด๊ด)
You left when I was 5 d*ckhead!
(ยู เล๊ฟท เว็น นาย วอส ไฟท์ ดี *ckhead !)
Yo, I got a secret for you Mom
(โย , ไอ ก็อท ดา ซี๊เขร็ท ฟอร์ ยู มัม)
I don’t even like going to those family reunions
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น ไล๊ค โกอิ้ง ทู โฑส แฟ๊มิลี่ ริยูนยัน)
I just go there to bang my cousins
(ไอ จั๊สท โก แดร์ ทู แบง มาย เค๊าซิน)
That’s it, you think I like playing volleyball?
(แด้ท ซิท , ยู ทริ๊งค ไอ ไล๊ค พเลนิ่ง volleyball)
I’m lookin at their asses Ma
(แอม ลุคกิน แอ็ท แดร์ แอซเซซ มา)
I’m tryin to knock up one of my cousins Mom
(แอม ทายอิน ทู น๊อค อั๊พ วัน อ็อฝ มาย เค๊าซิน มัม)
Yo Pop, I think you’re a f*ckin homo
(โย พ็อพ , ไอ ทริ๊งค ยัวร์ อะ เอฟ *ckin โฮโม)
Hey thanks for payin for my college, I’m learnin a lot
(เฮ แธ๊งค์ ฟอร์ เพย์อิน ฟอร์ มาย ค๊อลลิจ , แอม เลินนิน อะ ล็อท)
I’m learnin a million, I’m learnin a bunch of sh*t
(แอม เลินนิน อะ มิ๊ลเลี่ยน , แอม เลินนิน อะ บันช อ็อฝ ฌะ *ที)
Like how to put rufees in chicks drinks and f*ck ’em in the face
(ไล๊ค ฮาว ทู พุท rufees ซิน ชิค ดริ๊งค แซน เอฟ *ck เอ็ม อิน เดอะ เฟซ)
Look for me at teabag.com b*tch
(ลุ๊ค ฟอร์ มี แอ็ท teabag com บี *tch)
Thanks Mom, thanks Dad you’re great
(แธ๊งค์ มัม , แธ๊งค์ แด๊ด ยัวร์ เกรท)
Hey Proof, thanks for gettin me on the f*ckin record
(เฮ พรู๊พ , แธ๊งค์ ฟอร์ เกดดิน มี ออน เดอะ เอฟ *ckin เร๊คขอร์ด)
Pssh, college, I never been to college
(Pssh , ค๊อลลิจ , ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน ทู ค๊อลลิจ)
Community college what?
(ค็อมยูนิทิ ค๊อลลิจ ว๊อท)
I gotta say somethin else, what?
(ไอ กอททะ เซย์ ซัมติน เอ๊ลส , ว๊อท)
F*ck it, I’m done…
(เอฟ *ck อิท , แอม ดัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง M.a.D. คำอ่านไทย Proof feat Rude Jude

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น