เนื้อเพลง Always Will คำอ่านไทย Tweet

You keep telling me
(ยู คี๊พ เทลลิง มี)
That I’m way too sure
(แดท แอม เวย์ ทู ชัวร์)
Of you loving me long time
(อ็อฝ ยู ลัฝอิง มี ลอง ไทม์)
But I bet you always will
(บั๊ท ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

In so many ways
(อิน โซ เมนอิ เวย์)
I’ve run off on you
(แอฝ รัน ออฟฟ ออน ยู)
And you’ve been loving me long time
(แอนด์ ยู๊ฟ บีน ลัฝอิง มี ลอง ไทม์)
And I bet you always will
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

We’re inseparable
(เวีย อินเซปเพเรเบิล)
Cause your soul’s with mine
(ค๊อส ยุร โซล วิธ ไมน์)
And you’ve, you’ve been loving me so long
(แอนด์ ยู๊ฟ , ยู๊ฟ บีน ลัฝอิง มี โซ ลอง)
And I bet you always will
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

We could be on separate planets
(วี เคิด บี ออน เซ๊พาเหรท แพล๊เหน็ท)
Mars and Venus, heart to heart
(มา แซน เว้นู , ฮาร์ท ทู ฮาร์ท)
No spaces between us
(โน สเพ๊ซ บีทะวีน อัซ)
Cause you know, hearts don’t lie
(ค๊อส ยู โนว์ , ฮาร์ท ด้อนท์ ไล)
I can stay here inside in this here city
(ไอ แคน สเทย์ เฮียร อิ๊นไซด์ อิน ดิส เฮียร ซิ๊ที่)
And you go sail here across the ocean
(แอนด์ ยู โก เซล เฮียร อะคร๊อส ดิ โอ๊เชี่ยน)
I bet you always will
(ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

You can’t take away
(ยู แค็นท เท้ค อะเวย์)
And you can’t forget
(แอนด์ ยู แค็นท ฟอร์เก๊ท)
That if you been loving me long time
(แดท อิ๊ฟ ยู บีน ลัฝอิง มี ลอง ไทม์)
And I bet you always will
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

You are worthy
(ยู อาร์ เวอฑิ)
Cause it’s evident
(ค๊อส อิทซ เอฝอิเด็นท)
That you been loving me so long
(แดท ยู บีน ลัฝอิง มี โซ ลอง)
And I bet you always will
(แอนด์ ดาย เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

We could be on separate planets
(วี เคิด บี ออน เซ๊พาเหรท แพล๊เหน็ท)
Mars and Venus, heart to heart
(มา แซน เว้นู , ฮาร์ท ทู ฮาร์ท)
No spaces between us
(โน สเพ๊ซ บีทะวีน อัซ)
Cause you know, hearts don’t lie
(ค๊อส ยู โนว์ , ฮาร์ท ด้อนท์ ไล)
I can stay here inside in this here city
(ไอ แคน สเทย์ เฮียร อิ๊นไซด์ อิน ดิส เฮียร ซิ๊ที่)
And you can go sail the ocean
(แอนด์ ยู แคน โก เซล ดิ โอ๊เชี่ยน)
I bet you always will
(ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

We could be on separate planets
(วี เคิด บี ออน เซ๊พาเหรท แพล๊เหน็ท)
The Earth or the Moon
(ดิ เอิร์ทร ออ เดอะ มูน)
Heart to heart, we’re still in tune
(ฮาร์ท ทู ฮาร์ท , เวีย สทิลล อิน จูน)
And you know, you know, hearts don’t lie
(แอนด์ ยู โนว์ , ยู โนว์ , ฮาร์ท ด้อนท์ ไล)
I don’t even care if we’re not together
(ไอ ด้อนท์ อี๊เฝ่น แคร์ อิ๊ฟ เวีย น็อท ทูเก๊ทเธ่อร์)
Cause that’s the part that never lasts forever
(ค๊อส แด้ท เดอะ พาร์ท แดท เน๊เฝ่อร์ ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร)
I bet you always will
(ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

We could be on separate planets
(วี เคิด บี ออน เซ๊พาเหรท แพล๊เหน็ท)
Mars and Venus, heart to heart
(มา แซน เว้นู , ฮาร์ท ทู ฮาร์ท)
No spaces between us
(โน สเพ๊ซ บีทะวีน อัซ)
Cause you know, you know, hearts don’t lie
(ค๊อส ยู โนว์ , ยู โนว์ , ฮาร์ท ด้อนท์ ไล)
I can stay here inside in this here city
(ไอ แคน สเทย์ เฮียร อิ๊นไซด์ อิน ดิส เฮียร ซิ๊ที่)
And you can sail the ocean
(แอนด์ ยู แคน เซล ดิ โอ๊เชี่ยน)
I bet you always will
(ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

I bet you always will….
(ไอ เบ๊ท ยู ออลเว วิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Always Will คำอ่านไทย Tweet

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น